BN '23


Spotkanie promocyjne Kio XIX

Galeria28 listopada w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce spotkanie promocyjne z okazji wydania najnowszego dzieła TMiBZK – XIX tomu z cyklu „Krotoszyn i okolice”. Uroczystość rozpoczęła się od występu uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krotoszynie. O nowym wydawnictwie opowiedział redaktor naczelny cyklu Antoni Korsak. Prowadzący spotkanie Grzegorz Śnieciński przedstawił pokrótce historię stowarzyszenia, a dwie autorki artykułów zawartych w tomie – garść informacji i refleksji dotyczących swoich tekstów. Pierwszą z nich była dr Patrycja Filipowicz, która opowiedziała o Projekcie archeologii wspólnotowej w Biadkach.Galeria Dorota Krajewska natomiast krótko wypowiedziała się na temat Ks. Jana Bąka, proboszcza smolickiego, męczennika z obozu w Dachau.

Miłym akcentem spotkania było podziękowanie złożone członkowi zespołu redakcyjnego „Krotoszyn i okolice” Andrzejowi Blandziemu, który postanowił przejść na „wydawniczą emeryturę”. W zespole był od samego początku (od 2005 r.) i pełnił w nim rolę sekretarza. Od 2009 roku był także korektorem i z tej funkcji właśnie zrezygnował. Więcej o wydarzeniu pod tym adresem.


Premiera tomu XIX "Kio"Kio XIX

 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XIX z cyklu "Krotoszyn i okolice". Wydarzenie odbędzie się 28 listopada (wtorek) o godz. 17:00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera (sala Arkady). 


Tom XIX "Krotoszyn i okolice" wydany!

Kio XIXUkazał się XIX tom z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe". Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego A. Korsaka została wydana wspólnie z Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz darczyńców prywatnych. Więcej pod tym adresem


Inauguracja Roku Kulturalnego 2023/2024 oraz jubileusz 30-lecia TMiBZK

Główna uroczystość związana z jubileuszem 30-lecia TMiBZK była połączonaGaleria z Inauguracją Roku Kulturalnego 2023/2024, która odbyła się 27 października w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Nagrodami Burmistrza Krotoszyna uhonorowani byli m.in. członkowie zarządu Towarzystwa oraz dr Józef Zdunek i dyrektor Ewa Bukowska. Więcej o wydarzeniu pod tym adresem oraz tym i tym.


30Y


30Y - wystawaWystawa - 30 lat TMiBZK

Istotnym elementem jubileuszu 30-lecia Towarzystwa jest okolicznościowa wystawa, którą można obejrzeć w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera (II piętro). Zapraszamy :) Więcej pod tym adresem.


 

30Y


30 lat TMiBZK

Towarzystwo ma już 30 lat! Końcówka października to dla nas czas na 30 lat TMiBZKświętowanie jubileuszu. Z tej okazji wydana została okolicznościowa pocztówka i folder, a w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera (II piętro) można obejrzeć wystawę dokumentującą trzy dekady działalności stowarzyszenia. Zapraszamy :)


Odejście członka Towarzystwa

W. DwornikowskiDotarły do nas smutne wieści o odejściu członka i darczyńcy Towarzystwa kmdr. Wacława Dwornikowskiego. Cześć Jego pamięci!


XV edycja powiatowego konkursu historycznego

10 października o godzinie 14.oo w Muzeum Regionalnym odbędzie się powiatowy finał XV edycjiKonkurs konkursu historycznego „Wojna obronna Polski w 1939 roku i szlak bojowy 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej”Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu krotoszyńskiego. Towarzystwo jest jednym ze współorganizatorów konkursu.

Wizyta gościa ze Szwecji

GaleriaTowarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej pod koniec września miało  przyjemność gościć w Krotoszynie p. Pierre'a Frühlinga z żoną Marią. Gość ze Szwecji przyjechał tutaj w związku z badaniami dotyczącymi przeszłości swojej rodziny. Była to niezwykle ciekawa i inspirująca wizyta.

Wszystko zaczęło się w lutym ubiegłego roku, kiedy to ze skandynawskiegoGaleria kraju dotarł do TMiBZK mail w sprawie zakupu książki „Pamiętnik” Monascha. Nadawcą był mieszkający w Uppsali Pierre Frühling, niezależny dziennikarz, pisarz, dyplomata, zawodowo związany z projektami rozwojowymi w zakresie antropologii, demokracji i spraw społecznych. W toku dalszej korespondencji wyłonił się obraz serdecznego, życzliwego, otwartego na świat człowieka, interesującego się historią, a także poszukującego śladów po swoich przodkach. Jak się okazuje, babcia Szweda, Martha Wilhelm, urodziła się w 1879 r. w Krotoszynie. W 1906 r. wyszła za mąż za Emila Frühlinga, który urodził się w Krzepielowie koło Głogowa (1879). 

GaleriaPierre Frühling i jego żona Maria Elena wybrali się niedawno w długą podróż przez Niemcy do Polski, przyjeżdżając 25 września do Krotoszyna. Powitali ich członkowie zarządu Towarzystwa z Antonim Korsakiem na czele, którzy pokazali gościom centrum miasta. Następnego dnia Pierre odwiedził Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera, gdzie spotkał się z dyrektor placówki Ewą Bukowską. Po zwiedzeniu biblioteki członkowie TMiBZK towarzyszyli gościowi podczas spaceru ulicami Krotoszyna. W roli przewodnika występował dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie Piotr Mikołajczyk, który opowiedział o historii miasta i okolic. Po powrocie do biblioteki członkowie Towarzystwa połączyli się online z Radkiem Kliberem z Kanady, który służył gościowi swoją pomocą genealogiczno-historyczną. Trzeciego dnia Pierre złożył wizytę w krotoszyńskim muzeum, gdzie zapoznał się z ekspozycją dotyczącą dziejów miasta. Po wnętrzach placówki gościa oprowadzał Sebastian Świst. Członkowie Towarzystwa towarzyszyli Pierrowi także podczas zwiedzania cmentarza żydowskiego w Koźminie Wlkp. Przekazali ponadto pamiątki przygotowane przez Urząd Miejski w Krotoszynie.  


Spotkanie z poezją dr. Józefa Zdunka

Premiera najnowszego tomiku poezji dr. Józefa Zdunka "Radości i smutki"Galeria miała miejsce 22 września w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie prowadziła Małgorzata Wielgosz z KBP. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa oraz innych darczyńców. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska"


Z8Radości i smutki

"Radości i smutki" - taki tytuł nosi najnowszy tomik poezji dr. J. Zdunka. Jest to już ósme dzieło poety, które podobnie jak poprzednie zostało wydane ze wsparciem finansowym Towarzystwa. Premiera książki odbędzie się 22 września (piątek) o godz. 17:30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Zapraszamy... 


Towarzystwo w plenerze

Członkowie TMiBZK uczestniczyli ostatnio w dwóch wydarzeniach Galeriaplenerowych. Najpierw, 20 sierpnia, stoisko stowarzyszenia było widoczne na "Dożynkach Powiatowo-Gminnych" w Koźminie Wlkp. 26 sierpnia natomiast Towarzystwo wzięło udział w kolejnej edycji festiwalu miejskiego "KrotoFEST", który odbywał się na terenie krotoszyńskich Błoni. Stowarzyszenie prezentowało swój dorobek wydawniczy. 


Bilans i sprawozdania przyjęte

GaleriaW sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera 20 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TMiBZK w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego oraz finansowego. Podjęto uchwały w sprawie bilansu i rachunku wyników, a także udzielono absolutorium zarządowi Towarzystwa. Zebraniu przewodniczył Piotr Mikołajczyk, a prezes Antoni Korsak przedstawił plany stowarzyszenia na pozostałą część roku. 


Walne zebranie 2023

Zarząd Towarzystwa zaprasza członków stowarzyszenia na WalneWZ '23 Zebranie Sprawozdawcze TMiBZK, które odbędzie się 20 kwietnia br. (czwartek) o godz. 17:00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera (parter). W programie m.in. zatwierdzenie sprawozdań mertorycznego i finansowego.


Wesołego Alleluja!

KW '23


Turniej strzelecki

Towarzystwo było jednym z partnerów "II Turnieju Strzeleckiego Pamięci Żołnierzy Wyklętych", imprezy zorganizowanej 5 marca przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie.


XIV finał edycji konkursu historycznego

28 lutego w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie odbył się finał XIV edycji konkursuXIV PW historycznego "Powstanie Wielkopolskie w Powiecie Krotoszyńskim - dzieje i tradycje". Do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. TMiBZK był jednym z organizatorów konkursu.


Prezentacja tomu XVIII "Krotoszyn i okolice"

Galeria26 stycznia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera miało miejsce spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XVIII z cyklu "Krotoszyn i okolice". O najnowszym dziele Towarzystwa i Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie opowiedział jego redaktor naczelny Antoni A. Korsak. Miłym akcentem spotkania było wręczenie pierwszych egzemplarzy książki przedstawicielom władz samorządowych, autorom artykułów, darczyńcom, członkom zespołu redakcyjnego, przedstawicielom towarzystw regionalnych i mediów. Spotkanie prowadził Grzegorz Śnieciński, a uświetnił je występ Zespołu Tańca Ludowego "Krotoszanie". Więcej: pod tym adresem.


Spotkanie promocyjne Kio XVIII

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera, Muzeum RegionalneKio XVIII im. H. Ławniczaka w Krotoszynie oraz TMiBZK serdecznie zapraszają na spotkanie promocyjne z okazji wydania najnowszego tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice". Zapraszamy w czwartek 26 stycznia na godz. 17:00 do Biblioteki. Dostępne będą także inne wydawnictwa Towarzystwa. 


"Krotoszyn i okolice" t. XVIII wydany!

Kio XVIIIUkazał się kolejny tom z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe". Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego A. Korsaka została wydana wspólnie z Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczkaka w Krotoszynie przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz darczyńczów prywatnych, za co serdecznie dziękujemy. Książka dostępna będzie w Muzeum. Zapraszamy do lektury! 


TMiBZK '23