Historia Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej

1993
Z inicjatywy dr. Dionizego Kosińskiego powstaje TMiBZK. W tym samym roku stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Związków przez Sąd Rejestrowy w Kaliszu. Odbywa się sesja naukowa poświęcona ostatnim wynikom badań dotyczących ziemi krotoszyńskiej.


1994
Sesja oraz wystawa tematyczna organizowana wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie poświęcona Bractwu Kurkowemu. Sesja naukowa z okazji "Dni Krotoszyna" - referat prof. dr hab. Ryszarda Marciniaka "Lokacja miasta Krotoszyna".


1995
Z okazji "Dni Krotoszyna" Towarzystwo wraz z Unią Wielkopolan zorganizowało spotkanie z prof. dr hab. Kazimierzem Dobrzańskim, który wygłosił okolicznościowy referat "Krotoszyn dziś i jutro". Wydanie I tomu "Monografii Krotoszyna" (Przyroda). Dr Zenon Voelkel wygłosił referat "Dzieje i problemy rzemiosła krotoszyńskiego w okresie międzywojennym 1918-1939".


1996      
Prezesem Towarzystwa ponownie został wybrany dr Dionizy Kosiński. Wydanie II tomu "Monografii Krotoszyna" (Historia). 


1997        
Sesja naukowa z udziałem prof. dr hab. Zofii Kurnatowskiej i o. przeora Kornela Filipowskiego poświęcona św. Wojciechowi i Benedyktynom oraz otwarcie wystawy "Lubiń benedyktyński" zorganizowanej wspólnie z Galerią "Refektarz" i Muzeum Regionalnym w Krotoszynie. Wycieczka członków Towarzystwa do Lubinia. Przyznanie prof. dr. hab. Kazimierzowi Patalasowi z Kanady tytułu Członka Honorowego TMiBZK. Rozpoczęcie prac nad III tomem monografii Krotoszyna pod roboczym tytułem "Wybitni krotoszynianie"


1998       
Wystawa "Uczeni Wielkopolscy - portrety dokumentami malowane" autorstwa dr Anny Marciniak, Dyr. Archiwum PAN, oddział w Poznaniu. Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo wspólnie z PTPN, "Galerią Refektarz", Muzeum Regionalnym w Krotoszynie, Unią Wielkopolan. Wykład prof. dr hab. Ryszarda Marciniaka "Nauka w Wielkopolsce - powstanie Uniwersytetu Poznańskiego". 

1999   

Prezesem TMiBZK zostaje inż. Kazimierz Szcześniak. Powstanie nieformalnej filii stowarzyszenia we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Gerwazego Świderskiego.

2000       
Spotkanie z prof. dr. hab. Kazimierzem Patalasem i polsko-kanadyjskie sympozjum naukowe. Zaangażowanie się Prezesa TMiBZK  inż. Kazimierza Szcześniaka w ratowanie zabytkowej "Krotoszanki", która miała stać się siedzibą Towarzystwa. Ścisła i owocna współpraca z kołem Unii Wielkopolan w Krotoszynie. Wniosek do Burmistrza Krotoszyna o budowę na Placu Wolności pomnika wybitnego krotoszynianina biskupa Michała Kozala. Wydanie wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie książki "Dzieje Gimnazjum Krotoszyńskiego  1836-1946" Mariana Kuszy


2001       
Spotkanie z dr. Józefem Zdunkiem, który wygłosił referat "Krzyże i słupy przydrożne Franciszka Nowaka (1820-1894)". Udział TMiBZK w przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej grodziska w Starymgrodzie, firmowanie przez Towarzystwo prac archeologicznych (Piaski, Starygród). Wystąpienie do Konserwatora Zabytków o uznanie za zabytek zespołu budynków dawnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie. Zorganizowanie w „Krotoszance” (wspólnie z Unią Wielkopolan) wystawy „Wybitni, współcześni uczeni krotoszyńscy”.


2002
Współorganizacja sesji popularnonaukowej oraz uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Bar Loebel Monasch’a. Referat dr. Dionizego Kosińskiego "Poewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - architektura i jej filozofia". Referat prof. dr hab. Gerwazego Świderskiego "Generalskie saluty dla Powstańczego Lazaretu Frontowego w Krotoszynie". Prezesem TMiBZK zostaje wybrany inż. Marian Nabzdyk.


2003       
Działania na rzecz konserwacji drewnianych krzyży w Kuklinowie i Niepomucenowie oraz renowacji wiatraka w Sulmierzycach. Referat Romana Nowickiego "Odkrycia w sejfie banku przy ul. Piastowskiej". Niespodziewana śmierć współzałożyciela Towarzystwa dr. Dionizego Kosińskiego


2004       
Spotkanie z dr. Rafałem Witkowskim z okazji wydania książki "Bar Loebel Monasch. Pamiętnik". Rozpoczęcie prac nad nowym cyklem wydawniczym "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe" pod redakcją dr. Józefa Zdunka.


2005       
Towarzystwo organizuje swoją siedzibę w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera. Referat prof. dr. hab. Gerwazego Świderskiego "Osiągnięcia naukowe Marii Kunickiej w dziedzinie astronomii". Spotkanie promocyjne z okazji wydania I tomu książki "Krotoszyn i okolice".


2006        
Spotkanie autorskie z dr. Józefem Zdunkiem z okazji wydania książki "Orpiszew 1279-2005. Monografia wsi". Nowym prezesem TMiBZK zostaje dr Józef Zdunek


2007        
Spotkanie promocyjne z okazji wydania II tomu książki "Krotoszyn i okolice". Wniosek do Burmistrza Krotoszyna o objęcie pracami konserwatorskimi zabytkowego pomnika Mickiewiczowskiego w Sędziszewie.


2008       
Spotkania promocyjne z okazji wydania III i IV tomu książki "Krotoszyn i okolice"
Start strony internetowej Towarzystwa (admin: Grzegorz Śnieciński). Odejście byłego prezesa Towarzystwa inż. Kazimierza Szcześniaka.

2009      
Przyznanie tytułu Członka Honorowego TMiBZK Bożenie Kalinowskiej, prof. dr. hab. Gerwazemu Świderskiemu, Mikołajowi IlnickiemuUroczyste spotkanie z okazji 15-lecia istnienia Towarzystwa. Wizyta delegacji Towarzystwa u prof. dr. hab. Gerwazego Świderskiego we Wrocławiu. Spotkanie promocyjne z okazji wydania V tomu "Krotoszyn i okolice". Referat Stefana Koniecznego "Rola Liceum Ogólnokształcącego i Pedagogicznego w kształceniu na poziomie średnim w Krotoszynie w latach 1919-1970". Dr Józef Zdunek ponownie wybrany szefem Towarzystwa.


2010      
Wydanie tomu VI "Krotoszyn i okolice". Przyznanie tytułu Członka Honorowego TMiBZK Staroście Krotoszyńskiemu Leszkowi Kulce, Burmistrzowi Krotoszyna Julianowi Joksiowi oraz członkowi - założycielowi Towarzystwa Aleksandrowi Łopaczykowi.


2011       
Wydanie książki "Pamiętnik..." Jakuba Filipa Kierzkowskiego oraz VII tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice". Współorganizacja imprezy związanej z przyjazdem pociągu turystycznego "Ziemianin". Prelekcja dr. Józefa Zdunka "Zabytki Krotoszyna na pocztówkach"


2012      
Wydanie trzech książek w jednym roku: "Zaplątało się w pamięci" Joanny Jarczyńskiej-Blandzi, "Krotoszyn i okolice" tom VIII oraz "Wspomnienia Sybiraka" Czesława Herby. Współorganizacja imprezy "Dworzec w kłębach pary" związanej z przyjazdem pociągu turystycznego "Ziemianin". Pierwszy numer okolicznościowego pisma "Krotoszyński Kurier Kolejowy" (pod red. Grzegorza T. Śniecińskiego) oraz wydanie pamiątkowych pocztówek. Udział Towarzystwa w imprezie "Święto Ulicy" (org. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna). Nowym prezesem TMiBZK zostaje Antoni Korsak.

2013      

W wyniku ogłoszonego konkursu Towarzystwo wybrało swoje logo. Powstaje nowa strona internetowa TMiBZK (admin: Grzegorz Śnieciński). Spotkanie Jubileuszowe z okazji 20-lecia TMiBZK i wręczenie członkom oraz przyjaciołom stowarzyszenia pamiątkowych medaliPrzyznanie tytułu Członka Honorowego TMiBZK dr. Józefowi Zdunkowi, Stefanowi Koniecznemu i Stanisławowi SzpoperowiTowarzystwo tworzy swoją stronę na portalu Facebook. Spotkanie z Maciejem Kowalczykiem "Genealogia. Jak odnaleźć swoich przodków". Współorganizacja nowej imprezy miejskiej "KrotoFEST" - przyjazd pociągów turystycznych ("Ziemianin" i "Biskupianin"), uruchomienie przejazdów drezynowych, drugi nr KKK, okolicznościowa pocztówka, stoisko z wydawnictwami, konkurs. Stoisko TMiBZK na "Święcie Ulicy" (org. KBP). Przyjazd pociągu turystycznego "Krasnal", stoisko Towarzystwa, pamiątkowa pocztówka, trzeci nr KKK. Odwiedziny u prof. dr. hab. Gerwazego Świderskiego we Wrocławiu. Współorganizacja spotkania "Koło '39. Pamiętamy". Zbiórka pieniędzy na nowy pomnik ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji w Kole (02.09.1939). Spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu IX "Krotoszyn i okolice".

2014

Zbiórka pieniędzy na nowy pomnik w Kole. Rozpoczęcie cyklu wykładów dr. Jacka Kępy "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością" (10 spotkań w 2014 r., org. KBP & TMiBZK). Stoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u" i "Święta Ulicy". Współorganizacja imprezy "Niezwykła Kolej Rzeczy" w związku z przyjazdem pociągów turystycznych TurKol.pl, okolicznościowe pocztówki i czwarty nr KKK. Towarzystwo na uroczystości odsłonięcia nowego pomnika na cmentarzu w Kole i piąty nr KKKSpotkanie promocyjne z okazji wydania tomu X "Krotoszyn i okolice". Odejście Członka Honorowego TMiBZK Aleksandra Łopaczyka. Wydanie pierwszego tomu poezji dr. Józefa Zdunka "Pożegnania nieustanne" (ze wsparciem finansowym Towarzystwa).

2015

Wykład dr. Jacka Kępy w ramach cyklu: "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością" (org. KBP & TMiBZK). Trzy spotkania poświęcone twórczości reżyser Doroty Latour (org. KBP & TMiBZK). Stoisko Towarzystwa podczas "Kolejowej Nocy Muzeów" w Jarocinie i szósty nr KKK. Wydanie książki "Kalendarium historyczne Krotoszyna" autorstwa Piotra MikołajczykaStoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u" i "Święta Ulicy". Współorganizacja sesji popularno-naukowej z okazji 600-lecia KrotoszynaSpotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XI "Krotoszyn i okolice". Ponowny wybór Antoniego Korsaka na prezesa TMiBZK. Odejście Członka Honorowego TMiBZK Bożeny Kalinowskiej 

2016

Spotkanie z Piotrem Kałużą "Tajemnice Gór Sowich" (org. KBP & TMiBZK). Rozpoczęcie nowego cyklu wykładów dr. Jacka Kępy "Wiara, nauka sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" (cztery spotkania w 2016 r., org. KBP & TMiBZK). Stoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u", "Święta Ulicy""Dożynek Powiatowych" w Lutogniewie. Ze wsparciem finansowym Towarzystwa ukazał się drugi tomik poezji dr. Józefa Zdunka "Światło i cienie". Wydanie wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie książki Daniela Szczepaniaka "Konspiracja antykomunistyczna w powiecie krotoszyńskim w latach 1945-1956"Spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XII "Krotoszyn i okolice". Siódmy nr KKK. Prelekcja Jana Grzywaczewskiego "Szkoły powszechne w Krotoszynie i w powiecie krotoszyńskim 1919-1939" (org. KBP & TMiBZK). Współorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie imprezy "Wehikuł czasu. Benice AD 1946" oraz konkursów historycznych. 

2017

Kontynuacja wykładów dr. Jacka Kępy i jego gości w ramach cyklu: "Wiara, nauka sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" (pięć spotkań w 2017 r., org. KBP & TMiBZK). Ukazał się trzeci tom poezji dr. Józefa Zdunka "Wątpienia" (wsparcie Towarzystwa). Stoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u""Święta Ulicy" i "Dożynek Powiatowych" w Lutogniewie. Konkurs "Historia i współczesność Krotoszyna" podczas festiwalu mieszkańców osiedla nr 8 w Krotoszynie. Współorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XIII "Krotoszyn i okolice". Ósmy nr KKK.

2018

Spotkanie z Anetą Franc " Źródła do badań genealogicznych" (org. KBP & TMiBZK). Spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XIV "Krotoszyn i okolice"Kontynuacja wykładów dr. Jacka Kępy i jego gości w ramach cyklu: "Wiara, nauka sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" (cztery spotkania w 2018 r., org. KBP & TMiBZK). Stoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u""Święta Ulicy" i "Dożynek Powiatowych" w LutogniewieUkazał się czwarty tom poezji dr. Józefa Zdunka "Labirynt" (wsparcie Towarzystwa). Odejście Członka Honorowego TMiBZK prof. dr. hab. Gerwazego ŚwiderskiegoWspółorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa i przyznanie tytułu Członka Honorowego TMiBZK Ewie Bukowskiej, dr. Jackowi Kępie oraz Jerzemu Janickiemu. Dziewiąty nr KKKAntoni Korsak wybrany prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję. 

2019

Kontynuacja wykładów dr. Jacka Kępy i jego gości w ramach cyklu: "Wiara, nauka sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" (cztery spotkania w 2019 r., org. KBP & TMiBZK). Współorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Stoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u""Święta Ulicy" i "Dożynek Powiatowych" w Lutogniewie. Wydanie książki Antoniego A. Korsaka "Krotoszyński pociąg śmierci 1939". Delegacja Towarzystwa na uroczystościach rocznicowych (80.) w KoleSpotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XV "Krotoszyn i okolice". Antoni Korsak nowym szefem zespołu redakcyjnego TMiBZK. Powitanie pociągu turystycznego TurKol.pl "Marcin"dziesiąty nr KKK.

2020

Kontynuacja wykładów dr. Jacka Kępy i jego gości w ramach cyklu: "Wiara, nauka sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" (trzy spotkania w 2020 r., org. KBP & TMiBZK). Współorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Ukazał się piąty tom poezji dr. Józefa Zdunka "Dotykanie nadziei" (wsparcie Towarzystwa). Uroczystość poświęcenia dwóch pamiątkowych tablic (jedną ufundował członek Towarzystwa Józef Kaczmarek) na cmentarzu w Benicach. Niespodziewanie odszedł Członek Honorowy Towarzystwa dr Jacek Kępa

2021

Wydanie książki "Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach" pod red. dr. Edwarda Jokiela, dr. Michała Pietrowskiego i Antoniego A. KorsakaWspółorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Ze wsparciem Towarzystwa ukazał się szósty tom poezji dr. Józefa Zdunka "Czas wypełniony". Powitanie pociągów turystycznych TurKol.pl "Wagabunda" i "Brzostek" oraz jedenasty nr KKK i pamiątkowa pocztówka. Współorganizacja z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną dwóch wystaw: "Okna krotoszyńskiej przeszłości" (koloryzowane przez Łukasza Cichego zdjęcia) oraz "Powstanie Wielkopolskie"Spotkanie promocyjne z okazji wydania (wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie) tomu XVI "Krotoszyn i okolice" oraz "Słownika biograficznego...". Udział Towarzystwa w odsłonięciu pamiątkowej tablicy z okazji 100. rocznicy przybycia do Krotoszyna 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Wydanie wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie tomu XVII z cyklu "Krotoszyn i okolice" pod red. Antoniego A. Korsaka.  

2022

Współorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Rozpoczęcie nowej kadencji władz Towarzystwa, któremu w dalszym ciągu przewodzi Antoni Korsak. Przyjęcie nowego statutu TMiBZK. Stoisko Towarzystwa w Galerii Krotoszyńskiej podczas "Spotkania z książką nie tylko regionalną". Wydanie (ze wsparciem TMiBZK) siódmego tomiku poezji dr. Józefa Zdunka "Życie jak lot motyla"Spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XVII "Krotoszyn i okolice"Powitanie pociągów turystycznych TurKol.pl "Krasnal" i "Kolejarz" oraz dwunasty nr KKK i pamiątkowe pocztówki. Stoisko TMiBZK na otwarciu krotoszyńskich Błoni. Wydanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie okolicznościowej broszury "Śladami Bany" autorstwa Grzegorza T. Śniecińskiego i rajd rowerowy do Rozdrażewa. Delegacja Towarzystwa podczas uroczystości nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" dr. Józefowi Zdunkowi. Odejście Członka Honorowego TMiBZK Stanisława Szpopera.  

2023

Spotkanie promocyjne z okazji wydania (wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie) tomu XVIII "Krotoszyn i okolice". Współorganizacja z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie konkursów historycznych. Stoiska TMiBZK podczas "KrotoFEST-u" "Dożynek Powiatowo-Gminnych" w Koźminie Wlkp. Ukazał się ósmy tom poezji dr. Józefa Zdunka "Radości i smutki" (wsparcie Towarzystwa). Wizyta gościa ze Szwecji Pierre'a Fruhlinga i pomoc Towarzystwa w odnalezieniu śladów jego przodków. Jubileusz 30-lecia TMiBZK i okolicznościowa wystawa oraz pocztówkaSpotkanie promocyjne z okazji wydania (wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie) tomu XIX "Krotoszyn i okolice".