Rok 2022:

Spokojnych i pięknych Świąt!

BN '22


Pogrzeb S. SzpoperaS. Szpoper (1935-2022)

Pogrzeb śp. Stanisława Szpopera odbędzie się w czwartek 24 listopada o godz. 10:30 w kaplicy cmentarnej w Krotoszynie.


S. Szpoper (1935-2022)Bolesna strata

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 17 listopada odszedł od nas Członek Honorowy Towarzystwa i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMiBZK śp. Stanisław Szpoper. Cześć Jego pamięci!


Dr Józef Zdunek uhonorowany

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w krotoszyńskim ratuszu (07.10.22)Galeria wręczono akty nadania tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna” dr Józefowi Zdunkowi oraz Lechowi Paulińskiemu. Wnioskodawcą przyznania tytułu byłemu szefowi Towarzystwa był zarząd TMiBZK. Więcej: pod tym adresem.


Konkurs "Wojna obronna w 1939 r."

56PPZa nami XIV edycja konkursu historycznego "Wojna obronna w 1939 r. i szlak bojowy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej", którego organizatorem było Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.  Finał konkursu odbył się 6 października br., a jego współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie oraz TMiBZK. Więcej: pod tym adresem


Nowy statut przyjęty

Walne Zebranie TMiBZK, które odbyło się 19 września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej Galeriaim. A. Fiedlera w Krotoszynie przyjęło nowy statut Towarzystwa. Uwzględnia on zalecenia Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące określonych zapisów w dokumencie, tak aby mógł on być wpisany do rejestru. Omówiono również sprawy bieżące. Zebranie otworzył prezes Antoni Korsak, a przewodniczył Piotr Mikołajczyk.


Walne Zebranie członków Towarzystwa

WZ '22Zarząd TMiBZK serdecznie zaprasza członków Towarzystwa na Walne Zebranie, które odbędzie się 19 września (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera w Krotoszynie (parter). W programie zebrania uchwalenie nowego statutu uwzględniającego zalecenia KRS oraz sprawy bieżące. Obecność członków wskazana.


Kolejna strata

23 sierpnia odeszła śp. Urszula Pawlicka, członkini naszego UPstowarzyszenia. Delegacja Towarzystwa uczestniczyła w Ostrowie Wlkp. we mszy świętej żałobnej i ostatnim pożegnaniu zmarłej. Cześć jej Pamięci!


Odejście kolejnego członka Towarzystwa

AZNa wieczny odpoczynek odszedł członek Towarzystwa oraz zespołu redakcyjnego cyklu "Krotoszyn i okolice" śp. Adam Zdunek, który zmarł 29 lipca. Łączymy się w bólu z rodziną. Cześć Jego pamięci! Wspomnienie o naszym nieodżałowanym koledze pod tym adresem i tym.

Ostatnie pożegnanie nastąpi we wtorek 2 sierpnia o godz. 9:00 w kaplicy cmentarnej w Krotoszynie. Msza święta w intencji zmarłego zamówiona przez członków Towarzystwa odbędzie się 30 sierpnia o godz. 7:00 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie.


Nowy szef Komisji Rewizyjnej TMiBZK

W poniedziałek 25 lipca członkowie Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej zebrali się Walnym Zebraniu, aby dokonać wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. GaleriaW organie tym panował bowiem wakat w związku z niespodziewanym i nagłym odejściem jej dotychczasowego szefa, Józefa Szlachetki, który zmarł 17 czerwca. W Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zasiadał on od 2009 r., a pod koniec marca bieżącego roku został jej przewodniczącym. Wobec powyższego konieczne stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Nowym członkiem komisji został Stanisław Szpoper, który od tej pory sprawować będzie funkcję przewodniczącego. Nie jest to dla niego pierwszyzna bowiem szefem komisji był już w latach 2015-2022 z małą przerwą od marca aż do teraz. S. Szpoper zasiadał również w zarządzie TMiBZK: w latach 2002-2006 był sekretarzem, a w latach 2006-2012 piastował funkcję wiceprezesa Towarzystwa.

GaleriaDrugim ważnym tematem podczas Walnego Zebrania było uchwalenie nowego statutu Towarzystwa w związku z zarządzeniem Krajowego Rejestru Sądowego z 22 czerwca br. i odrzuceniem wniosku TMiBZK w tej sprawie. Członkowie stowarzyszenia debatowali również nad możliwościami przeciwdziałania skutkom inflacji powodującej m. in. spadek wartości środków finansowych Towarzystwa, a także nad zorganizowaniem wycieczek historyczno-krajoznawczych dla członków i sympatyków. Ponadto zreferowano udział TMiBZK w projekcie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie pt. „Śladami Bany”, który dotyczył przypomnienia historii krotoszyńsko-pleszewskiej wąskotorówki.

Zebranie odbyło się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera, a prowadził je prezes TMiBZK Antoni Korsak.


Walne Zebranie członków Towarzystwa

WZ '22Zarząd TMiBZK serdecznie zaprasza członków Towarzystwa na Walne Zebranie, które odbędzie się 25 lipca (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera w Krotoszynie (parter). W programie zebrania m.in. uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej TMiBZK. Obecność członków wskazana.


Towarzystwo poniosło kolejną stratę

11 lipca zmarł prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Nauczycieli ZBGimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie śp. Zenon Balanicki, który był także członkiem naszego Towarzystwa. Cześć jego pamięci! Pożegnanie odbędzie się 15 lipca o godz. 10:00 w kościele p.w. św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej 86 w Poznaniu oraz o godz. 12:00 na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.


Odszedł Prezes SPMKnW

GM2 lipca odszedł Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą śp. Grzegorz Mokrzycki. TMiBZK jest poruszone i zasmucone tą nieodżałowaną stratą, albowiem niezwykle ciepło i mile wspominamy naszą współpracę ze śp. Prezesem SPMKnW. Towarzystwo współdziałało ze Stowarzyszeniem przy okazji upamiętnienia ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji w Kole (02.09.1939 r.). Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i członkom SPMKnW.


Rajd "Śladami Bany"

Rajd rowerowy "Śladami Bany", zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie iGaleria Powiatowy Zarząd Dróg (22.06) za nami. Uczestnicy przejechali szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej z Krotoszyna do Rozdrażewa. Na mecie rajdu przedstawiciel Towarzystwa Grzegorz Śnieciński opowiedział o historii linii wąskotorowej, wspomniał również o okolicznościowej broszurze "Śladami Bany. Historia krotoszyńsko -pleszewskiej wąskotorówki", która została wydana z okazji rajdu przez Starostwo i TMiBZK. Towarzystwo było jednym ze współorganizatorów wydarzenia.


Okolicznościowa broszura

Śladami BanyZ okazji rajdu "Śladami Bany" (22.06) Towarzystwo wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie wydało okolicznościową broszurę poświęconą przeszłości i teraźniejszości dawnej kolejki wąskotorowej z Krotoszyna do Pleszewa. Wydawnictwo "Śladami Bany. Historia krotoszyńsko-pleszewskiej wąskotorówki" autorstwa Grzegorza T. Śniecińskiego dostępne jest w wersji elektronicznej pod tym adresem. W wersji papierowej broszurę będzie można otrzymać podczas rozmaitych imprez i innych wydarzeń, na których pojawi się stoisko firmowe TMiBZK. 


Odszedł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMiBZK

Smutne wieści - 17 czerwca zmarł Przewodniczący Nekrolog - J. SzlachetkaKomisji Rewizyjnej TMiBZK, Józef Szlachetka. Cześć Jego pamięci! Pogrzeb odbył się 21 czerwca w Roszkach. Msza w intencji zmarłego, zamówiona przez zarząd Towarzystwa, odbędzie się 12 sierpnia (piątek) o godz. 7:00 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie. Wspomnienie o śp. J. Szlachetce pod tym adresem. Ostatnie pożegnanie - pod tym adresem.


Rajd rowerowy "Śladami Bany"

Rajd rowerowyW imieniu organizatorów (Starostwo Powiatowe w Krotoszynie i Powiatowy Zarząd Dróg) serdecznie zapraszamy na przejażdżkę rowerową do Rozdrażewa. Rajd Rowerowy "Śladami Bany" rozpocznie się 22 czerwca (środa) o godz. 10:00 pod skansenem kolejki wąskotorowej. Meta rajdu przewidziana jest w Rozdrażewie pod Grzybkiem. Towarzystwo jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia - uczestnicy rajdu wysłuchają opowieści o historii linii wąskotorowej z Krotoszyna do Pleszewa. Z tej okazji wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie wydana została okolicznościowa broszura.


Konkurs jubileuszowy KKK

Z okazji jubileuszu 10-lecia KKK, Towarzystwo ogłosiło konkurs, w którym do Konkurs KKKwygrania są zestawy wydawnictw TMiBZK oraz kolejowych. Szczegóły na stronie facebook Towarzystwa i KKK.


10 lat KKK

KKK nr 1-129 czerwca 2012 r. ukazał się pierwszy numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego", okolicznościowego pisma wydawanego przez TMiBZK głównie z okazji przyjazdu do Krotoszyna pociągów turystycznych TurKol.pl.  


Nowy statut przyjęty

6 czerwca w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się Walne Zebranie poświęconeGaleria przyjęciu nowego statutu Towarzystwa. Poprzednie, liczne i gruntowne zmiany w dokumencie skomplikowały procedurę zatwierdzenia wniosków w tej sprawie do Krajowego Rejestru Sądowego. W celu uproszczenia tego procesu Walne Zebranie przyjęło dokument (z niewielkimi korektami) jako nowy statut TMiBZK. 


Walne Zebranie TMiBZK

Zarząd TMiBZKWZ '22 (II) informuje, że 6 czerwca (poniedziałek) o godz. 17:30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się Walne Zebranie poświęcone sprawie uchwalenia nowego statutu. Obecność członków wskazana - zapraszamy.


TMiBZK ponownie w plenerze

Po dłuższej pandemicznej przerwie Towarzystwo wreszcie mogło się Galeriazaprezentować w wersji plenerowej, tym razem na otwarciu krotoszyńskich Błoni, 28 maja. Na stoisku firmowym były dostępne wydawnictwa Towarzystwa, w tym ostatnia okolicznościowa pocztówka i 12 nr KKK.


Powitaliśmy "Krasnala' i "Kolejarza"

27 maja upłynął pod znakiem spotkania z pociągami turystycznymi TurKol.pl. Członkowie TMiBZK Galerianajpierw powitali na krotoszyńskiej stacji "Krasnala", a potem wsiedli naKKK nr 12 pokład "Kolejarza", gdzie promowano ostatni numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego" oraz okolicznościową pocztówkę. W tym czasie druga ekipa razem z chętnymi pasażerami "Krasnala" udała się na przejażdżkę autobusową po mieście. Nasi przewodnicy opowiedzieli turystom o najważniejszych zakątkach naszego miasta.


Promocja tomu XVII "Krotoszyn i okolice"

Spotkanie promocyjne tomu XVII "Krotoszyn i okolice" (24.05) uświetnił występ chóru "Izydorki" z Biadek oraz prelekcja Pawła T. Dolaty, jednego z autorów artykułów zawartych w tymGaleria wydawnictwie. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali najpierw ciekawych, żywiołowych wykonań wokalnych młodych artystów pod kierunkiem opiekunki chóru p. Klaudii Szubert. 15-letnia historia chóru została opisana w ostatnim tomie z cyklu "Krotoszyn i okolice". II część spotkania stanowiła opowieść przyrodnika - pasjonaty o poszukiwaniach w naszych rejonach śladów bytności modliszki zwyczajnej oraz o zimowaniu ptaków wodnych w Krotoszynie. Na koniec dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska złożyła na ręce prezesa TMiBZK, Antoniego Korsaka, podziękowania za możliwość opublikowania w tomie XVII "Krotoszyn i okolice" artykułu dotyczącego jubileuszu 75-lecia KBP. Spotkanie prowadziła Izabela Brodala, a jego organizatorami byli: KBP, TMiBZK oraz Muzeum Regionalne w Krotoszynie.


Pociągi turystyczne ponownie w Krotoszynie

27 maja do Krotoszyna przybędzie pociąg turystyczny TurKol.pl "Krasnal". Członkowie TMiBZK Krasnal & Kolejarz '22tradycyjnie będą witać skład na naszej stacji. Z okazji przyjazdu Towarzystwo wydało okolicznościową pocztówkę oraz 12 numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego". TMiBZK zorganizowało także konkurs na stronie Facebook, w którym do wygrania były bilety na pociąg "Kolejarz", który tego dnia wyjedzie na trasę wokół Krotoszyna. Fundatorem nagród była Turystyka Kolejowa TurKol.pl. Szczegóły wydarzenia pod tym adresem


Spotkanie promocyjne Kio XVII

Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Muzeum Regionalne im. H. ŁawniczakaKio XVII - promocja w Krotoszynie oraz Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera zapraszają serdecznie na spotkanie promocyjne wydawnictwa z cyklu „Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe” tom XVII, które odbędzie się 24 maja (wtorek) o godz. 17:30 w bibliotece. W programie spotkania: występ Chóru „Izydorki” z Biadek a także prelekcja Pawła T. Dolaty, jednego z autorów artykułów zawartych w tomie XVII „Krotoszyn i okolice” pt. „Zimowanie ptaków wodnych w Krotoszynie w latach 2007 i 2012-2021 oraz uwagi na temat ich dokarmiania”. Spis treści tomu XVII Kio > tutajNa spotkaniu dostępne będą też inne wydawnictwa TMiBZK.


Premiera "Życie jak lot motyla"

Premiera Z75 maja premierę miał najnowszy tomik poezji dr. Józefa Zdunka "Życie jak lot motyla". Spotkanie autorskie odbyło się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej, która obok Towarzystwa była organizatorem wydarzenia. Patronat medialny sprawowała "Rzecz Krotoszyńska". 


Spotkanie z Józefem Zdunkiem

Z okazji premiery 7 tomu poezji dr. Józefa Zdunka "Życie jak lot motyla" serdecznie zapraszamy naZ7 spotkanie promocyjne, które odbędzie się w czwartek 5 maja o godz. 17:30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Krotoszynie, KBP oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


TMiBZK w Galerii Krotoszyńskiej

GK '2229 kwietnia w Galerii Krotoszyńskiej Towarzystwo zaprezentowało swoje wydawnictwa podczas "Spotkania z książką nie tylko regionalną". Tego dnia promowano również najnowsze dzieło dr. Józefa Zdunka "Życie jak lot motyla". Autor podpisywał swój siódmy już tomik poezji.


7 tomik poezji dr. Józefa Zdunka

Ukazał się kolejny, siódmy już tomik poezji dr. Józefa Zdunka "Życie jak lot motyla"Z7Premiera najnowszego dzieła nastąpi w Galerii Krotoszyńskiej 29 kwietnia. W godz. 11:00 - 12:00 będzie można spotkać się z autorem i otrzymać od niego podpisany egzemplarz wydawnictwa. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia stoiska TMiBZK w ramach "Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich".   


Spotkanie z książką nie tylko regionalną

29 kwietnia w godz. 11:00 - 18:00 Galerii Krotoszyńskiej odbędzie się "Spotkanie z książką GK '22nie tylko regionalną". W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na stoisku Towarzystwa będzie można zapoznać się z wydawnictwami regionalnymi. Dostępne będą ponadto tomiki poezji dr. Józefa Zdunka, w tym najnowsze dzieło "Życie jak lot motyla". Autor w godz. 11:00 - 12:00 podpisywac będzie swoje wydawnictwa. Organizatorami wydarzenia są Galeria Krotoszyńska oraz TMiBZK. Zapraszamy!


 Wielkanocne życzenia spokoju, wiary i nadziei

KW '22


Warsztaty genealogiczne

Warsztaty genealogiczne


Towarzystwo rozpoczęło nową kadencję

Galeria

28 marca rozpoczęła się nowa, X kadencja (2022-2025) władz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Zebraniu przewodniczył Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie. Prezes TMiBZK Antoni Korsak na początku poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci członków Towarzystwa, którzy odeszli z tegoGaleria świata w ciągu trwania ostatniej kadencji (2018-2022). Istotną częścią zebrania było przedstawienie i zatwierdzenie zmian statutu TMiBZK. Stary dokument został opracowany w 1993 r. W ciągu blisko trzydziestu lat istnienia Towarzystwa tylko raz był nowelizowany (2007). Teraz nadeszła pora, aby go zmodernizować i przebudować, dostosowując do współczesnych czasów. Walne Zebranie podjęło ponadto uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 r. Udzielono również absolutorium ustępującemu Galeriazarządowi. W II części zebrania przeprowadzono wybory nowych władz Towarzystwa. Zarząd pozostał w składzie niezmienionym: Prezes – Antoni Korsak, Wiceprezes – Alina Kajewska, Sekretarz – Grzegorz Śnieciński, Skarbnik – Izabela Śniecińska (która pod koniec poprzedniej kadencji zastąpiła zmarłego w grudniu 2021 r. dotychczasowego skarbnika śp. Jana Piękniewskiego), członkowie – Jarosław Chmielarz, Piotr Mikołajczyk i Paweł Mizera. Komisja Rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w następującym składzie: Przewodniczący – Józef Szlachetka, członkowie – Józef Kaczmarek i Bogdan SzymańskiWięcej pod tym adresem.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2022

WZ SW '22Zarząd TMiBZK informuje, że w poniedziałek 28 marca o godz. 17:30 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej (parter) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zapraszamy członków Towarzystwa i przypominamy o zachowaniu zasad związanych z obostrzeniami pandemicznymi. Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich. Obecność członków wskazana.


Finał XIII edycji konkursu historycznego

W Muzeum Regionalnym w Krotoszynie zorganizowano finał XIII edycjiXIII PW konkursu historycznego "Powstanie Wielkopolskie w Powiecie Krotoszyńskim - dzieje i tradycje"8 marca do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. TMiBZK był jednym z organizatorów konkursu. Więcej pod tym adresem.


Solidarni z Ukrainą


Msza święta w intencji zmarłego członka zarządu TMiBZK

Msza '22Msza święta w intencji śp. Jana Piękniewskiego, zamówiona przez TMiBZK, zostanie odprawiona w czwartek 17 lutego 2022 r. o godz. 08:00 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie.


Pierwsze zebrania w nowym roku

24 stycznia w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się Walne Zebranie członkówWZ '22 TMiBZK. Zasadniczym jego celem był wybór nowego członka zarządu (w miejsce zmarłego niedawno śp. Jana Piękniewskiego, skarbnika Towarzystwa), którym została Izabela Śniecińska. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia planu działalności na 2022 r. Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć członków stowarzyszenia, którzy w minionym roku odeszli z tego świata: śp. Marii Nabzdyk oraz śp. Jana Piękniewskiego. Zebraniu przewodniczył Piotr Mikołajczyk, a prezes Antoni Korsak poinformował, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się - jeśli tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli - pod koniec I kwartału br. Po zakończeniu walnego zebrania odbyło się także pierwsze posiedzenie zarządu TMiBZK, na którym powierzono funkcję skarbnika Towarzystwa Izabeli Śniecińskiej. Więcej pod tym adresem


Walne Zebranie 2022

WZ '22Zarząd TMiBZK zaprasza członków Towarzystwa na Walne Zebranie, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 24 stycznia o godz. 17:00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (parter). W programie zebrania: sprawy bieżące, wybór nowego skarbnika stowarzyszenia oraz zatwierdzenie planu pracy na rok bieżący. Prosimy o niezawodne przybycie i zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie obostrzeń związanych z pandemią covid-19.


Rok 2021:

Nowe wydawnictwo na koniec roku

Kio XVIIKońcówka 2021 roku zaowocowała nowym wydawnictwem. TMiBZK oraz Muzeum Regionalne w Krotoszynie prezentują wspólne dzieło: "Krotoszyn i okolice", tom XVII. Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego A. Korsaka ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób prywatnych. Serdecznie dziękujemy! Zapraszamy do lektury.


Pogodnych Świąt i pomyślności w 2022 r.

BN '21


Odejście członka zarządu TMiBZK

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wieść o śmierciJP śp. Jana Piękniewskiego, pełniącego w Towarzystwie funkcję skarbnika. Ostatnie pożeganie nastąpi w poniedziałek 27 grudnia. Cześć jego pamięci!  


Krotoszyńskie Święto Niepodległości 2021

11.11.2111 listopada, w Święto Niepodległości, na budynku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 100. rocznicy przybycia do miasta 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Towarzystwo wystąpiło do władz powiatu z wnioskiem o ufundowanie tablicy, a Prezes TMiBZK Antoni Korsak, dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie Piotr Mikołajczyk oraz dr Edward Jokiel ustalili treść upamiętnienia. A. Korsak przedstawił zebranym krótki rys historyczny dotyczący pobytu 56 PP w Krotoszynie, a następnie wspólnie ze Starostą Krotoszyńskim Stanisławem Szczotką dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy. Władze samorządowe powiatu i gminy oraz delegacje organizacji społecznych i politycznych złożyły także wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wolności na Placu Jana Pawła II.


Apel w sprawie obecności modliszek

Jeśli ktoś spotkał widoczną na zdjęciu modliszkę (na fot. samica ze Zdun, autor fot. Marek Krzuś)Modliszka na ziemi krotoszyńskiej, to prosimy o informacje. Współpracownik naszego Towarzystwa, Paweł Dolata, przygotował do najbliższego tomu rocznika „Krotoszyn i Okolice. Opracowania i Materiały Źródłowe” artykuł o pojawie i ekspansji tego niezwykłego owada w powiecie krotoszyńskim. Wszystkie obserwacje będą opublikowane z nazwiskami znalazców. Potrzebne są: data, dokładne miejsce i opis środowiska obserwacji oraz jeśli jest, fotografia dla dokumentacji. Prosimy je wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Promocja wydawnictw TMiBZK

Promocja '2114 września 2021 r. w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania książek: „Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach” oraz „Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe”, tom XVI. O pierwszym prezentowanym dziele opowiedzieli redaktorzy słownika - Antoni Korsak, Michał Pietrowski i Edward Jokiel. Z kolei krótkie prezentacje swoich artykułów z XVI tomu Kio przedstawili Jan Grzywaczewski i Grzegorz Śnieciński. Prezes TMiBZK A. Korsak przekazał ponadto parę dodatkowych informacji dotyczących wydanej wcześniej książki "Krotoszyński pociąg śmierci 1939". Spotkanie prowadził dyrektor Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie Piotr Mikołajczyk.


Spotkanie promocyjne

Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie i Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera serdecznie zapraszają Spotkanie promocyjne 21na spotkanie promocyjne z okazji wydania książek: „Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach” oraz „Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe”, tom XVI. Spotkanie odbędzie się 14 września o godz. 18:00 w sali biblioteki. 


Okna krotoszyńskiej przeszłości

Okp31 sierpnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera odbył się wernisaż wystawy koloryzowanych przez Łukasza Cichego zdjęć wydarzeń, miejsc i ludzi z czasów minionych. Organizatorami wydarzenia byli KBP oraz TMiBZK.


Wernisaże wystaw

Okna krotoszyńskiej przeszłościTMiBZK jest współorganizatorem dwóch wystaw, które będzie można niebawemWystawa "Powstanie Wielkopolskie" zobaczyć w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera w Krotoszynie. Wernisaż wystawy zdjęć koloryzowanych przez członka stowarzyszenia Łukasza Cichego "Okna krotoszyńskiej przeszłości" odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godz. 17:00. Natomiast 3 września (piątek) będzie miał miejsce wernisaż wystawy "Powstanie Wielkopolskie", podczas którego zostanie wygłoszony referat Katarzyny Zielińskiej "Od Krzyża Żelaznego do Virtuti Militari. Kariery wojskowe Polaków w armiach zaborczych". Serdecznie zapraszamy...   


"Czas wypełniony" Józefa Zdunka

29 czerwca w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. FiedleraCzas wypełniony miało miejsce spotkanie promocyjne z dr. Józefem Zdunkiem z okazji wydania szóstego tomiku jego poezji zatytułowanego "Czas wypełniony". Więcej o wydarzeniu - pod tym adresem.


Premiera XVI tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice"

Kio XVIUkazał się XVI tom z cyklu "Krotoszyn i okolice". Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego A. Korsaka została wydana przez TMiBZK i Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób prywatnych. Książka dostępna jest w Muzeum oraz Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera w Krotoszynie. Zapraszamy do lektury.


Pociągi turystyczne na powitanie lata

W upalną niedzielę 20 czerwca członkowie TMiBZK powitali na krotoszyńskiej stacji pociągiGaleria turystyczne TurKol.pl "Wagabunda" i "Brzostek". Z tej okazji został wydany kolejny numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego" oraz okolicznościowa pocztówka. Towarzystwo pełniło także funkcję przewodników po mieście dla chętnych gości, opowiadając o historii i współczesności. Wycieczka zakończyła się w gościnnych progach Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka.


Czas wypełniony

Nastał "Czas wypełniony"

Ukazał się szósty tom poezji dr. Józefa Zdunka "Czas wypełniony". Towarzystwo wsparło finansowo wydanie tego dzieła. Spotkanie promocyjne z autorem odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 18:00 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera. Zapraszamy :)


Pogodnych Świąt Wielkanocnych!

KW '21


Słownik biograficzny wydany!

Ukazał się "Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wSłownik biograficzny PW powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach". W pracy pod redakcją Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka i Michała Pietrowskiego znalazło się 441 biogramów powstańców. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu jednostek samorządowych z naszego powiatu. Najnowsze dzieło TMiBZK do nabycia w siedzibach urzędów gmin z terenu powiatu krotoszyńskiego a także w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie i Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.


Msza święta w intencji ś.p. Jacka Kępy

Msza w intencji ś.p. J. Kępy4 stycznia 2021 r. z ogromnym smutkiem i żalem pożegnaliśmy ś.p. Jacka Kępę, Członka Honorowego TMiBZK. Msza święta w jego intencji, zamówiona przez Towarzystwo, odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 stycznia o godz. 7:00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie.


Rok 2020:

Ostatnia droga ś.p. Jacka KępyNekrolog ś.p. J. Kępy

Niespodziewane i nagłe odejście z tego świata dr. Jacka Kępy, Członka Honorowego TMiBZK, wywołało głęboki smutek i żal. Przed nami trudne, ostatnie pożegnanie... Msza pogrzebowa odbędzie się 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Odprowadzenie zmarłego na wieczny spoczynek na cmentarzu w Zdunach nastąpi po mszy świętej. 


Odszedł Honorowy Członek TMiBZK

Dr J. Kępa (1961-2020)Z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Jacka Kępy, Honorowego Członka TMiBZK. 30 grudnia 2020 r. utraciliśmy wspaniałego przyjaciela naszego Towarzystwa, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy za wszystkie wspólnie spędzone chwile, za ciekawe, inspirujące i fascynujące wykłady o najważniejszych wartościach kultury europejskiej. Dziękujemy za bezinteresowną i skuteczną pomoc przy rozmaitych projektach stowarzyszenia. Będziemy pamiętać o wielkiej życzliwości, serdeczności i uśmiechu pełnym dobroci. Będziemy wspominać, żałując niezmiernie, że nie będzie już dalszego ciągu naszej owocnej współpracy…  Cześć Jego Pamięci!

Zarząd TMiBZK składa wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ś.p. Jacka Kępy.


Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku

BN '20


Poświęcenie dwóch tablic

27 września na cmentarzu parafialnym w Benicach odbyła się uroczystość odsłonięcia dwóchGaleria pamiątkowych tablic. Pierwsza z nich (która zastąpiła starą) poświęcona jest Ks. Franciszkowi Grześkowi, który zginął w 1942 r. w Dachau. Druga z tablic powstała z inicjatywy członka TMiBZK, Józefa Kaczmarka (który jest jej głównym fundatorem) i dotyczy pamięci dwóch oficerów - Feliksa Chyłki i Teodora Seweryna Ciążyńskiego - ofiar zbrodni katyńskiej, zamordowanych w 1940 r. w Charkowie. Więcej o wydarzeniu: pod tym adresem.


W poszukiwaniu modliszek

ModliszkaTMiBZK przekazuje prośbę szczególnego rodzaju. Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze prowadzi badania na temat modliszki zwyczajnej. Jeśli ktoś spotkał takiego owada (foto: P. Dolata) na ziemi krotoszyńskiej, to prosimy o informacje. Współpracownicy Towarzystwa, Paweł Dolata i Rafał Markowski, przygotowują do najbliższego tomu rocznika „Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe” artykuł o ekspansji tego niezwykłego owada. Wszystkie obserwacje będą opublikowane z nazwiskami znalazców. Potrzebne są: data, miejsce, opis środowiska i współrzędne obserwacji oraz jeśli jest, fotografia dla dokumentacji. Można je wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Walne Zebranie 2020 za nami

15 września odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia, na którym WZ '20podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu za 2019 rok. Zatwierdzono również bilans oraz rachunek wyników, a zarząd Towarzystwa otrzymał absolutorium. Zebranie prowadził Piotr Mikołajczyk, a prezes Antoni Korsak poinformował o ostatnich działaniach stowarzyszenia oraz planach na najbliższe miesiące. 


Krotoszyński zaułek historii

Członkowie Towarzystwa wzięli czynny udział  w imprezie "Krotoszyński zaułek historii", która odbyła się 12 września. W rolę przewodników po dwóch trasach spacerowych w mieście wcielili się Antoni Korsak oraz Andrzej Chmielarz. Głównym organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Krotochwile. Więcej pod tym adresem.


Walne Zebranie TMiBZK 2020

WZ '20Zarząd TMiBZK zawiadamia, że Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, odbędzie się 15 IX 2020 r. (wtorek) o godz. 1800  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (Cerama), ul. Mickiewicza 11, budynek F (CKU) sala na parterze, z zachowaniem zasad określonych w przepisach związanych z Covid -19 (maseczki, odległości). Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich. Obecność członków stowarzyszenia wskazana. Zapraszamy!


Dr Józef Zdunek z tytułem "Zasłużony dla Krotoszyna"

27 sierpnia na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie jednogłośnie przegłosowano przyznanie byłemu prezesowi Towarzystwa, dr. Józefowi Zdunkowi, tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna". Wniosek w tej sprawie złożyło TMiBZK. Gratulujemy! Więcej: RzK.


Ukazał się V tom poezji dr. Józefa ZdunkaDotykanie nadziei

W sierpniu w przestrzeni kultury i sztuki pojawił się V tom wierszy dr. Józefa Zdunka "Dotykanie nadziei". Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Krotoszynie.


Wydawnictwa TMiBZK

Wydawnictwa TMiBZK 2020Ciesząca się sporym zainteresowaniem czytelników książka Antoniego A. Korsaka "Krotoszyński pociąg śmierci 1939" ponownie jest dostępna. Można ją nabyć (a także inne wydawnictwa TMiBZK) w Książnicy Pedagogicznej (ul. Mickiewicza 11) lub w Muzeum Regionalnym. Zapraszamy 


Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!

KW '20


Spotkanie odwołane!

Uwaga - w związku z sytuacją epidemiczną kraju spotkanie promujące książkę Antoniego Korsaka "Krotoszyński pociąg śmierci 1939" zostaje ODWOŁANE!


Promocja książki w Krotoszynie

Promocja KPŚMuzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie oraz TMiBZK serdecznie zapraszają na promocję książki Antoniego A. Korsaka "Krotoszyński pociąg śmierci 1939", która odbędzie się 26 marca (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie muzeum. Wydawnictwo ukazało się w 2019 roku dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Krotoszyn. Uroczysta premiera książki miała miejsce 2 września 2019 r. w Kole. Pozycja cieszyła się sporym zainteresowaniem czytelników, w związku z czym nakład szybko się wyczerpał. Decyzja o dodruku książki i promocji w Krotoszynie wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Zapraszamy do Muzeum na spotkanie z autorem...


Jubileuszowe spotkanie

XX spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych" miało miejsce 2 marca w sali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. Wykład "Dzieje Apostolskie historią pierwszego kościoła?" zaprezentował ks. dr Ryszard KempiakWiecej o wydarzeniu: pod tym adresem.  Główni organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". 


Jezus historyczny

XIX spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych" odbyło się 31 stycznia w sali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. Gościem dr. Jacka Kępy była dr hab. Krystyna Stebnicka, która wygłosiła wykład "Jezus historyczny"Wiecej o wydarzeniu: pod tym adresemGłówni organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim

XI edycja konkursu historycznego "Powstanie Wielkopolskie w Powiecie Krotoszyńskim - dzieje i tradycje" odbyła się 27 lutego w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie. Towarzystwo było jednym ze współorganizatorów konkursu. Wiecej o wydarzeniu: pod tym adresem.


 Dzieje Apostolskie

Zapraszamy serdecznie na XX spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach cyklu "Wiara, nauka,WNS XX sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Wykład "Dzieje Apostolskie historią pierwszego kościoła?" zaprezentuje ks. dr Ryszard Kempiak. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 marca o godz. 17:30 w sali na parterze w budynku G Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11. Główni organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". 


Historyczność Ewangelii

XVIII spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych" poświęcone było tematowi "Historyczności Ewangelii". Gościem dr. Jacka Kępy był salezjanin ks. dr Ryszard Kempiak, który przybliżył zebranym zagadnienia z tym związane. Spotkanie odbyło się 17 stycznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. Więcej o wydarzeniu: pod tym adresem (omówienie wykładu autorstwa dr. Jacka Kępy). Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


XIX spotkanie z cyklu

WNS XIXZapraszamy na XIX spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Tym razem gościem dr. Jacka Kępy będzie dr hab. Krystyna Stebnicka, która wygłosi wykład "Jezus historyczny". Spotkanie odbędzie się w piątek 31 stycznia o godz. 17:30 w sali na parterze budynku F w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11 (dawny internat). Główni organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Członkowie i sympatycy Towarzystwa na tradycyjnym spotkaniu noworocznym

Za nami coroczne, styczniowe spotkanie członków i sympatyków TMiBZK. W sali Restauracji Galeria"Cristal" w Krotoszynie, w środę 22 stycznia, podsumowano miniony rok i nakreślono plany na bieżący. Opowiedział o tym szef Towarzystwa Antoni Korsak. Wiceprezes Alina Kajewska przedstawiła w skrótowej wersji sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2019 r. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym roku członków: Irenę Szpoper i Włodzimierza Łybackiego. Spośród gości głos zabrali Burmistrz Krotoszyna Franciszek GaleriaMarszałek oraz wicestarosta Paweł Radojewski, którzy złożyli życzenia członkom TMiBZK oraz wręczyli skromne podarunki prezesowi A. Korsakowi. Specjalne życzenia w formie wierszowanej złożył również przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta. Ze strony samorządowców padły deklaracje dalszego wsparcia dla Towarzystwa. Apelował o to także Członek Honorowy TMiBZK Stanisław Szpoper, który podał przykład doskonałej promocji miasta i gminy. Wymienił tutaj postać byłego prezesa Towarzystwa, dr. Józefa Zdunka, którego wiersze ukazały się ostatnio w Afryce. Sam autor w dalszej części spotkania podzielił się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Z kolei inny członek stowarzyszenia, redaktor "Życia Krotoszyna" Łukasz Cichy, przedstawił krótką prezentację dotyczącą firmowanej przez niego i przez gazetę akcji "Nasi Powstańcy".


Spotkanie noworoczne 2020

SN 20Zarząd Towarzystwa zaprasza członków i sympatyków stowarzyszenia na tradycyjne spotkanie noworoczne, które odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 18:00 w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie. 


Pierwsze spotkanie w nowym roku

Serdecznie zapraszamy na XVIII spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie salezjanin ks. dr Ryszard Kempiak, który wygłosi prelekcję "Historyczność Ewangelii". Zapraszamy w piątek 17 stycznia na godz. 17:30 do sali na parterze budynku F w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11 (dawny internat). Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Towarzystwo włączyło się w akcję pomocy

MarcelNa początku stycznia zarząd TMiBZK przekazał na licytację charytatywną zestaw trzech tomów poezji dr. Józefa Zdunka. Celem aukcji była zbiórka pieniędzy na operację siedmiomiesięcznego Marcela z Krotoszyna, borykającego się z guzem mózgu. Zwycięzcą licytacji okazał się Antoni Korsak, który otrzymał od autora zestaw książek ze specjalną dedykacją. Środki z aukcji zostały przekazane na konto Marcelka, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 


Rok 2019:

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

BN 19


Msza święta od członków TMiBZK

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy 16 grudnia br. długoletnią Dyrektor Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie Panią Helenę Kasperską. Msza święta w intencji zmarłej (zamówiona od członków Towarzystwa) zostanie odprawiona 27 grudnia 2019 r. o godz. 7:00 w Kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie.


Spotkanie XVII z cyklu "Wiara, nauka, sens..."

Za nami XVII spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy był ks. dr Ryszard Kempiak, który wygłosił prelekcję "Cztery ewangelie, jeden Jezus". Wydarzenie odbyło się 29 listopada w sali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Więcej o spotkaniu: pod tym adresem.


Powitanie Marcina

Przyjazd pociągu specjalnego "Marcin", relacji Kalisz - Poznań Gł.,Galeria w ramach Markowego Produktu Turystycznego TurKol.pl (11.11.19.) był okazją do zaprezentowania się Towarzystwa na krotoszyńskiej stacji. Na mini stoisku promowano (wydany właśnie) kolejny numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego".


Cztery ewangelie, jeden Jezus

WNS XVIIZapraszamy serdecznie na XVII spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie ponownie ks. dr Ryszard Kempiak, który wygłosi prelekcję "Cztery ewangelie, jeden Jezus". Zapraszamy w piątek 29 listopada na godz. 17:30 do sali na parterze budynku F w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11 (dawny internat). Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Premiera tomu XV "Krotoszyn i okolice"

Spotkanie z okazji promocji nowego wydawnictwa TMiBZK odbyło się 4 października br. w GaleriaZespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. Na początku uroczystości prezes Antoni Korsak wręczył legitymacje członkowskie dwóm nowym osobom, które zasiliły ostatnio szeregi Towarzystwa. Później nadszedł czas na prezentację nowego dzieła o którym opowiedział - po raz ostatni w roli redaktora naczelnego cyklu - dr Józef Zdunek. Zarówno on, jak i członek zespołu redakcyjnego, Stefan Konieczny, zrezygnowali bowiem z pracy w tym gronie przechodząc na wydawniczą emeryturę. Prezes A. Korsak i wiceprezes Alina Kajewska złożyli im Galeriaserdeczne podziękowania za 15 lat wytężonej pracy przy powstawaniu kolejnych tomów z serii. Nowymi członkami zespołu redakcyjnego zostali: Alicja Kryszkiewicz-ŚwistPiotr Mikołajczyk oraz Grzegorz Śnieciński. Autorom artykułów, członkom zespołu redakcyjnego, przedstawicielom wladz oraz sponsorom wręczono egzemplarze nowego wydawnictwa. Dopełnieniem spotkania były także wystąpienia niektórych autorów, którzy pokrótce przedstawili tematykę swoich tekstów zawartych w XV tomie "Krotoszyn i okolice". Praca zbiorowa pod redakcją dr. Józefa Zdunka ujrzała światło dzienne dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz darczyńców. Więcej o wydarzeniu: pod tym adresem i tym


Spotkanie z okazji wydania książki

Spotkanie promocyjne Kio XVZapraszamy serdecznie na spotkanie promocyjne z okazji wydania XV tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice", które odbędzie się 4 października br. (piątek) o godz. 17:30 w sali budynku F (Centrum Kształcenia Ustawicznego) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11 (parter dawnego internatu). 


XV tom z cyklu "Krotoszyn i okolice"Kio XV

Ukazał się XV tom z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe". Praca zbiorowa pod redakcją dr. Józefa Zdunka ujrzała światło dzienne dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz darczyńców. Spotkanie promocyjne z okazji wydania książki odbędzie się 4 października. Szczegóły wkrótce.


Święto Ulicy 2019

GaleriaTowarzystwo po raz kolejny wzięło udział w dorocznym "Święcie Ulicy", które tym razem odbyło się na ulicy Benickiej 14 września. Na firmowym stoisku prezentowano wydawnictwa stowarzyszenia, w tym - przedpremierowo - najnowszy, XV tom z cyklu "Krotoszyn i okolice". Głównym organizatorem wydarzenia była Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera.


Obchody rocznicowe w Kole

Dokładnie w 80. rocznicę barbarzyńskiego nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Koło 2019Krotoszyna na stacji w Kole (2 września 1939 r. - 2 września 2019 r.), na obchody rocznicowe udała się delegacja Towarzystwa w składzie: prezes Antoni Korsak, wiceprezes Alina Kajewska, sekretarz Grzegorz Śnieciński oraz dr Józef Zdunek. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar ataku (na Cmentarzu Parafialnym) oraz pod pamiątkową tablicą na dworcu PKP. Natomiast w sali kolskiego ratusza miała miejsce prezentacja najnowszego dzieła TMiBZK - książki "Krotoszyński pociąg śmierci 1939" autorstwa Antoniego Artura Korsaka.   


Nowe wydawnictwo

Pociąg śmierciW związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej ukazało się nowe wydawnictwo TMiBZK: "Krotoszyński pociąg śmierci 1939" autorstwa prezesa stowarzyszenia Antoniego Artura Korsaka. Książka opisuje tragiczną historię nalotu lotnictwa niemieckiego w Kole na pociąg ewakuacyjny i dalsze losy jego pasażerów. Zawiera także opis działań samorządów miasta Koła i Krotoszyna na rzecz upamiętnienia ofiar ataku. Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz darczyńców.


XVI spotkanie z cyklu

14 czerwca br. w sali biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą i jego gościem. Tym razem ks. dr Ryszard Kempiak zaprezentował wykład "Słowo stało się żydem - Jezus z Nazaretu źródłem ewangelii". Relacja: tu i tu. Organizatorami cyklu spotkań są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Spotkanie z Ambasador Izraela Anną Azari oraz z ks dr. Ryszardem Kempiakiem

Za nami ciekawe spotkanie z Anną Azari, Ambasador Izraela w Polsce, która 3 czerwca br. Słowo stało się...gościła w Krotoszynie. W auli Szkoły Podstawowej nr 5 pani Ambasador wygłosiła prelekcję "Państwo Izrael - od Ziemi Obiecanej do kraju innowacji ", która odbyła się w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Więcej o spotkaniu pod tym adresem. A już 14 czerwca br. (piątek, godz. 17:30 w sali biblioteki) zapraszamy na kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą i jego gościem. Tym razem ks. dr Ryszard Kempiak zaprezentuje wykład "Słowo stało się Żydem - Jezus z Nazaretu źródłem ewangelii". Organizatorami cyklu spotkań są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


XV spotkanie z cyklu "Wiara, nauka sens..."

Państwo IzraelKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają na XV spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie Ambasador Izraela w Polsce, Pani Anna Azari, która przedstawi prelekcję "Państwo Izrael - od Ziemi Obiecanej do kraju innowacji". Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie. Udział w spotkaniu należy zgłosić do 01.06 (szczegóły na plakacie). Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".

Galeria


KrotoFEST 2019

Towarzystwo tradycyjnie wzięło udział w festiwalu miejskim KrotoFEST25 maja br. w parku odwiedziło nas sporo mieszkańców Krotoszyna i okolic, którzy mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą TMiBZK.


Wesołych i pogodnych Świąt

Wielkanoc 19'


Walne Zebranie TMiBZK 2019

WZ 19'9 kwietnia br. w sali biblioteki odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia. Podjęto szereg uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz bilansu i rachunku wyników za 2018 r. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za całokształt pracy w 2018 r. a także skreśliło z rejestru członków stowarzyszenia jedną osobę. Prezes A. Korsak przedstawił także plan pracy w bieżącym roku, a dr J. Zdunek opowiedział o stanie przygotowań do wydania XV tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice", który ma się ukazać na przełomie września i października.


Finał powiatowy konkursu historycznego

W sali Muzeum Regionalnego w Krotoszynie odbył się finał powiatowy X edycji konkursu historycznego "Powstanie Wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim - dzieje i tradycje"7 marca br. do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, którzy odpowiadali na pytania ułożone przez prezesa TMiBZK Antoniego Korsaka oraz Piotra Mikołajczyka, dyrektora Muzeum i członka zarządu Towarzystwa. Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów konkursu. Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom rywalizacji. Więcej: pod tym adresem i tym.


Kolejny wykład ks. dr. Ryszarda Kempiaka

22 lutego br. w sali biblioteki miał miejsce trzeci wykład ks. dr. Ryszarda Kempiaka w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gość dr. Jacka Kępy opowiedział o "Odkryciach w Qumran i ich znaczeniu w kontekście przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu". Relacja ze spotkania pod tym adresem i tym. Organizatorami wydarzenia byli: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Odkrycia w Qumran

Zapraszamy serdecznie na XIV już spotkanie w ramach cyklu "Wiara, Odkrycia w Qumrannauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie ponownie ks. dr Ryszard Kempiak, który przedstawi wykład "Odkrycia w Qumran i ich znaczenie w kontekście przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu". Spotkanie odbędzie się 22 lutego br. (piątek) o godz. 17:30 w bibliotece. Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Członkowie i sympatycy TMiBZK na spotkaniu noworocznym

Galeria30 stycznia br. w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia. Po przedstawieniu przez wiceprezes TMiBZK, Alinę Kajewską, sprawozdania za ubiegły rok, prezes Towarzystwa, Antoni Korsak, poinformował o najbliższych planach stowarzyszenia. Dr Józef Zdunek nakreślił stan przygotowań do wydania kolejnego tomu serii "Krotoszyn i okolice". Miłym akcentem spotkania była prezentacja krótkiego filmu Pawła Władysława Płócienniczaka "Orzeł Wędrowny". Autor pokrótce opowiedział o historii dwóch krotoszyńskich pomników i jednego powstańca. Uzupełnieniem opowieści był komentarz Piotra Mikołajczyka dotyczący postaci przedstawionych na muralu za pomnikiem na ulicy Zdunowskiej. Przybyli na spotkanie goście podkreślali rolę i znaczenie Towarzystwa. Wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke poruszył problem opisania działalności towarzystw współpracy polsko-zagranicznej, a Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta, życzył członkom stowarzyszenia wydania tylu książek, ile znajduje się w miejskiej bibliotece. Dyrektor tej ostatniej instytucji Ewa Bukowska poinformowała natomiast, że Krotoszyńska Biblioteka Publiczna prowadzi działania zmierzające do digitalizacji zasobów książnicy. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.


 Spotkanie noworoczne członków TMiBZK

SN 19'Rok 2018:

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

BN 18'


Nowa kadencja rozpoczęta

GaleriaWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMiBZK, podsumowujące VIII kadencję (2015-2018) odbyło się 13 grudnia br. w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Członkowie stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym z pracy zarządu za ostatnie 3 lata, wygłoszonym przez prezesa Antoniego Korsaka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Stanisław Szpoper. Zebranie sprawnie prowadził Piotr Mikołajczyk. Walne Zebranie podjęło jednogłośnie uchwały w sprawie przyjęcia obydwu sprawozdań i udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium. Wkrotce potem wybrano nowe władze Towarzystwa w składzie: Prezes - Antoni KorsakWiceprezes - Alina KajewskaSekretarz - Grzegorz ŚniecińskiSkarbnik - Jan Piękniewski, członkowie: Jarosław ChmielarzPiotr MikołajczykPaweł Mizera. Skład Komisji Rewizyjnej w nowej IX kadencji (2018-2021) przedstawia się następująco: Przewodniczący - Stanisław Szpoper, członkowie - Józef Kaczmarek i Józef Szlachetka. Więcej o zebraniu: pod tym adresem. 


Historia judaizmu

XIII spotkanie w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" odbyło się w sali biblioteki 30 listopada br. Gościem dr. Jacka Kępy był ponownie ks dr Ryszard Kempiak, który wygłosił wykład "Judaizm u początku ery chrześcijańskiej". Relacje z wydarzenia pod tym adresem i tym. Organizatorzy spotkania: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TMiBZK

Zarząd stowarzyszenia zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa odbędzie się 13 grudnia br. (czwartek) o godz. 18:00 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Obecność wskazana.


Judaizm w początkach chrześcijaństwa

JudaizmZapraszamy serdecznie na XIII spotkanie w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych", które odbędzie się 30 listopada br. (piątek) o godz. 17:30 w sali biblioteki. Gościem dr. Jacka Kępy będzie ponownie ks dr Ryszard Kempiak, który wygłosi wykład "Judaizm u początku ery chrześcijańskiej". Organizatorami spotkania są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


O początkach historii Izraela

XII spotkanie w ramach cyklu: "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec sprawGaleria ostatecznych" odbyło się tradycyjnie w sali biblioteki (29.10.18'). Gościem dr. Jacka Kępy był ks. dr Ryszard Kempiak, który wygłosił wykład "Historia Izraela w świetle Biblii i w świetle badań historycznych i archeologicznych". Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Więcej o wydarzeniu: pod tym adresem i tym.


Historia Izraela

Historia IzraelaZapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych", które odbędzie się 29 października br. (poniedziałek) o godz. 17:30 w sali biblioteki. Gościem dr. Jacka Kępy będzie salezjanin, ks dr Ryszard Kempiak, który wygłosi wykład "Historia Izraela w świetle Biblii i w świetle badań historycznych i archeologicznych". Organizatorami spotkania są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Inauguracja roku kulturalnego i jubileusz 25-lecia TMiBZK

Podczas inauguracji roku kulturalnego, które odbyło się 18 października w Krotoszyńskiej GaleriaBibliotece Publicznej, świętowano także jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Prezes TMiBZK Antoni Korsak pokrótce przedstawił historię stowarzyszenia, a wiceprezes Alina Kajewska złożyła podziękowania sponsorom i innym osobom wspierającym od lat Towarzystwo. Władze miasta i gminy Krotoszyn, w osobach Przewodniczącej Rady Miejskiej Zofii Jamki oraz Burmistrza GaleriaFranciszka Marszałka złożyły na ręce prezesa serdeczne gratulacje i życzenia, wyróżniając ponadto nagrodami kilkoro członków zarządu i komitetu redakcyjnego. Życzenia i gratulacje dla stowarzyszenia padły także ze strony Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszka Kulki, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Juliana Joksia, Dyrektor KBP Ewy Bukowskiej oraz innych przyjaciół stowarzyszenia. Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie dyplomem Honorowego Członka TMiBZK trojga zasłużonych osób: Ewy BukowskiejJacka Kępy oraz Jerzego Janickiego. Więcej o uroczystości pod tym adresem.


 X edycja konkursu historycznego

11 października br. w Muzeum Regionalnym odbył się powiatowy finał X edycji konkursu historycznego "Wojna obronna Polski w 1939 roku i szlak bojowy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej". We współzawodnictwie uczestniczyli uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych i 3 gimnazjów oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Towarzystwo było jednym z organizatorów konkursu. Więcej: pod tym adresem.


O starożytnym racjonalizmie

Spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" odbyło się 8 października br. w sali biblioteki. Dr Jacek Kępa wygłosił wykład "Przedchrześcijańskie oblicza starożytnego racjonalizmu - podsumowanie". Organizatorami spotkania byli: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Więcej na temat tego wydarzenia: pod tym adresem.


"Pożegnanie z EN 57 w Wielkopolsce"

Galeria"Pożegnanie EN 57 w Wielkopolsce" - to dwudniowa impreza turystyczna zorganizowana przez POLREGIO, w ramach której pociąg specjalny relacji Kalisz - Poznań Gł. zawitał także do Krotoszyna. 30 września br. na pasażerów pociągu oczekiwał archiwalny numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego", okolicznościowego pisma przygotowanego przez TMiBZK. Partnerem przejazdu pociągu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


Oblicza starożytnego racjonalizmu

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura WNS XIeuropejska wobec spraw ostatecznych". Wykład dr. Jacka Kępy "Przedchrześcijańskie oblicza starożytnego racjonalizmu - podsumowanie" odbędzie się 8 października br. (poniedziałek) o godz. 17:30 w bibliotece. Organizatorami spotkania są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Zapraszamy!


"Labirynt"

Galeria21 września br. w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania czwartego tomu poezji dr. Józefa Zdunka pt. "Labirynt"Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz TMiBZK. Patronat medialny sprawuje tygodnik "Rzecz Krotoszyńska". Więcej o wydarzeniu pod tym adresem.


Odszedł Członek Honorowy TMiBZK

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 20 września 2018 roku zmarł Prof. dr hab. Gerwazy Świderski (1920-2018) Członek Honorowy TMiBZK prof. dr hab. Gerwazy Świderski (1920-2018). Był wybitnym lekarzem, chirurgiem i ortopedą, żarliwym patriotą, pasjonatem historii, humanistą, postacią ze wszech miar nietuzinkową. Cześć jego pamięci! Więcej o Profesorze tu.


Święto Ulicy 2018

GaleriaTowarzystwo tradycyjnie wzięło udział w "Święcie Ulicy". Wydarzenie tym razem miało miejsce na ulicy Batalionów Chłopskich w sobotę 8 września br. Imprezę zorganizowali: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera, Rada Osiedla nr 2 oraz Miasto i Gmina Krotoszyn.


Czwarty tom poezji dr. Józefa Zdunka

Ukazał się czwarty tomik poezji dr. Józefa Zdunka pt. "Labirynt"LabiryntSpotkanie z autorem odbędzie się 21 września o godz. 18:00 w sali biblioteki. Serdecznie zapraszamy.
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz TMiBZK. Patronat medialny sprawuje tygodnik "Rzecz Krotoszyńska".


Dożynki 2018

GaleriaCzłonkowie Towarzystwa wzięli udział w "Dożynkach Powiatowych", które odbyły się 2 września br. w Lutogniewie. Na stoisku firmowym promowano wydawnictwa stowarzyszenia oraz informowano o najbliższych planach.  


KrotoFEST 2018

Towarzystwo po raz kolejny zaprezentowało się na stoisku firmowym podczasGaleria tegorocznej edycji festiwalu miejskiego "KrotoFEST". Organizatorami imprezy, która odbyła się 26 maja br. w Parku Miejskim w Krotoszynie, byli: Urząd Miejski w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury oraz Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.


Plotyn i...

GaleriaX spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych" odbyło się 7 maja br. w bibliotece. Wykład dr. Jacka Kępy "Plotyn i schyłek antycznego światopoglądu" zorganizowali: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: tygodnik "Rzecz Krotoszyńska". Więcej o wydarzeniu: pod tym adresem.


Kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK Plotynserdecznie zapraszają na X spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych", które odbędzie się 7 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00. Wykład "Plotyn i schyłek antycznego światopoglądu" pod patronatem tygodnika "Rzecz Krotoszyńska".


 Walne Zebranie TMiBZK za nami

Galeria24 kwietnia br. w sali biblioteki członkowie Towarzystwa zebrali się na Walnym Zebraniu podczas którego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2017 rok. Udzielono również absolutorium zarządowi stowarzyszenia oraz przedstawiono plan pracy na rok bieżący. Więcej: tu


Ukazał się XIV tom z cyklu "Krotoszyn i okolice"

Spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XIV z cyklu Galeria"Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe" odbyło się 19 kwietnia br. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Józefa Zdunka została wydana dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna oraz sponsorów. Zdjęcia z uroczystości w galerii oraz na stronie miasta.


19.04.

Zapraszamy na dwa ciekawe spotkania

Zapraszamy serdecznie na dwa ciekawe spotkania historyczne, które odbędą się 19 kwietnia br. Szczegóły na plakacie. Patronat medialny nad wydarzeniami sprawuje tygodnik "Rzecz Krotoszyńska".


Walne Zebranie członków TMiBZK

Zarząd Towarzystwa informuje, że Walne Zebranie członków stowarzyszenia WZ 18'odbędzie się 24 kwietnia br. (wtorek) o godz. 18:00 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Porządek obrad: podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań zarządu (merytorycznego i finansowego) oraz udzielenie absolutorium za rok 2017.


 Wkrótce premiera tomu XIV "Krotoszyn i okolice"

Kio XIVZapraszamy serdecznie na spotkanie promocyjne z okazji wydania tomu XIV z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe". Premiera pracy zbiorowej pod redakcją dr. Józefa Zdunka odbędzie się 19 kwietnia br. (czwartek) o godz. 18:30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera, ul. Benicka 9. Książka została wydana dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna oraz sponsorów.


Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc 18'


Poszukiwania źródeł do badań genealogicznych 

W badaniach genealogicznych pojawiają się zasadnicze pytania, gdzie zacząć szukać odpowiednich dokumentów, które archiwum będzie najbardziej przydatne, czy wreszcie – co można znaleźć w internecie? Między innymi tym zagadnieniom poświęcone było spotkanie z Anetą GaleriaFranc, archiwistką i badaczką historii, które odbyło się 7 lutego br. w krotoszyńskiej bibliotece. Wykład pt. „Źródła do badań genealogicznych” zorganizowały: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska. Kolejne spotkania odbędą się w kwietniu i będą miały postać warsztatów szkoleniowych. Chętni na spotkanie z Anetą Franc mogą zapisać się drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub bezpośrednio w bibliotece p. nr 20 (II piętro).  


Źródła do badań genealogicznychGenealogia II

Towarzystwo, wspólnie z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną, serdecznie zaprasza na spotkanie z p. Anetą Franc, archiwistką i historyczką. Wykład pt. "Źródła do badań genealogicznych" odbędzie się 7 lutego br. (środa) o godz. 18:00 w bibliotece. Patronat medialny spotkania sprawuje tygodnik "Rzecz Krotoszyńska".


Spotkanie noworoczne za nami

GaleriaCzłonkowie TMiBZK zebrali się 24 stycznia br. w sali Restauracji "Cristal" w Krotoszynie na spotkaniu noworocznym. Podsumowanie minionego roku działalności stowarzyszenia przedstawił członek zarządu Grzegorz Śnieciński. Prezes TMiBZK Antoni Korsak poinformował o planach Towarzystwa na rok bieżący, a dr Józef Zdunek o planowanych wydawnictwach. Miłym wydarzeniem podczas spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji nowemu członkowi stowarzyszenia. Członek zarządu TMiBZK Jarosław GaleriaChmielarz przedstawił pokrótce Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne "Krotoszyn", w którym piastuje funkcję prezesa. W imieniu tej organizacji wystąpiła archeolog Kinga Żyto, która opowiedziała o jednym z działań podjętych przez SH-E "Krotoszyn". Prezentacja o projekcie "Magdalenka" była ciekawym urozmaiceniem spotkania. Głos zabrali również przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka oraz Wicestarosta Paweł Radojewski, którzy podziękowali za dotychczasową działalność i złożyli życzenia dalszej owocnej pracy. Wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke zaapelował natomiast, aby stowarzyszenie rozważyło wydanie publikacji historycznej adresowanej do dzieci i młodzieży. Głos w dyskusji na ten temat zabrała Magdalena Banaszek, a o idei utrwalenia w Galeriapamięci jednostek wojskowych i żołnierzy  odznaczonych orderem "Virtuti Militari", stacjonujących w mieście, opowiedział Jan PawlikAndrzej Chmielarz natomiast zaproponował zebranym wspólne zdjęcie, które zakończyło to nieco długie, acz sympatyczne spotkanie.     


O poezji w Zdunach

W Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Zduny miało miejsce spotkanie Galeriaautorskie z dr. Józefem Zdunkiem, autorem trzech tomików poezji wydanych dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz TMiBZK. 18 stycznia 2018 roku w sali biblioteki promowano ostatnie dzieło poety pt. "Wątpienia". Na spotkaniu dostępne były również inne wydawnictwa Towarzystwa.


Spotkanie noworoczne 2018

SN 18'Zarząd Towarzystwa serdecznie zaprasza na spotkanie noworoczne członków TMiBZK, które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie, ul. Witosa 53. 


Rok 2017:


Wesołych Świąt!

Boże Narodzenie 17'


Spotkanie promocyjne z okazji wydania XIII tomu "Krotoszyn i okolice"

23 października br. w sali biblioteki odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania XIII tomu Galeria"Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe". Spotkanie prowadził Prezes TMiBZK, Antoni Korsak, a o najnowszym dziele Towarzystwa opowiedział redaktor naczelny dr Józef Zdunek. Pokrótce tematykę swoich artykułów przedstawiło trzech autorów: Piotr MikołajczykKacper Rączkowiak oraz Grzegorz Śnieciński. Zawartość książki: pod tym adresem. Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz sponsorów. Książka do nabycia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9, II piętro, p. 20), lub drogą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Premiera tomu XIII "Krotoszyn i okolice"

Kio XIII


Tom XIII nadchodzi!

Kio XIIITMiBZK ma zaszczyt ogłosić, że premiera najnowszego tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice" pod red. Józefa Zdunka będzie miała miejsce 23 października br. o godz. 17:30 w bibliotece. Książka ukazała się dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz sponsorów. Przedmowa dzieła: pod tym adresem. Serdecznie zapraszamy na spotkanie. 


"Reformacja i jej wpływ na historię Europy"

13 października 2017 roku w bibliotece miało miejsce kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach cyklu „Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych”Relacja z wykładu pod tym adresem.


Ewangelicy w Krotoszynie

9 października br. w bibliotece odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych”. Gościem dr. Jacka Kępy był Piotr GaleriaMikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, który wygłosił wykład "Ewangelicy w Krotoszynie". Więcej na temat wydarzenia: pod tym adresem.
Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie oraz Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


IX edycja konkursu historycznego

Konkurs 56 PPTMiBZK jest jednym z organizatorów IX edycji konkursu historycznego pn. "Wojna obronna w 1939 r. i szlak bojowy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej". Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 października br., a finał odbędzie się 17.10.2017 r. w muzeum. Więcej szczegółów: tu.


Trzy spotkania z cyklu: 

"Wiara, nauka, sens -  kultura europejska wobec spraw ostatecznych"

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na spotkania z dr. Jackiem Kępą i jego gośćmi:

Filozofia x 3

 „Marcin Luter i jego następcy”

Gość wydarzenia: dr hab. Wojciech Szczerba, prof. Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Poniedziałek, 25 września, godz. 17:30

"Ewangelicy w Krotoszynie"
Gość wydarzenia: mgr Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Poniedziałek, 9 października, godz. 17:30
"Reformacja - jej wpływ na historię Niemiec i Europy Zachodniej" 

Zagadnienie przedstawi dr Jacek KępaPiątek, 13 października, godz. 17:30

Wszystkie spotkania odbędą się w bibliotece. Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Zapraszamy!


Galeria

Towarzystwo na Dożynkach

Członkowie stowarzyszenia wzięli udział w "Dożynkach Powiatowych", które odbyły się 3 września br. w Lutogniewie. TMiBZK promowało swoje wydawnictwa na firmowym stoisku. Więcej o święcie: pod tym adresem.


O Arystotelesie...Rzecz Krotoszyńska

19 czerwca br. w bibliotece odbyło się szóste spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Tym razem dr Jacek Kępa przedstawił postać wielkiego filozofa i uczonego - ArystotelesaOrganizatorami spotkania byli: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Święto Ulicy Rawickiej

GaleriaTMiBZK uczestniczyło w "Święcie Ulicy", imprezie zorganizowanej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera i Radę Osiedla nr 9. 10 czerwca br.Towarzystwo promowało swoje wydawnictwa na firmowym stoisku. Więcej na temat wydarzenia tu.


Spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens..."

Zapraszamy na kolejne (VI) spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach cyklu Arystoteles"Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Prelekcja "Arystoteles - filozof i uczony" odbędzie się 19 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 18:00 w bibliotece. Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


TMiBZK na festiwalu mieszkańców

Galeria3 czerwca br. odbył się Festiwal mieszkańców osiedla nr 8 w Krotoszynie zorganizowany przez Radę Osiedla. Podczas imprezy TMiBZK przeprowadziło konkurs "Historia i współczesność Krotoszyna". Na pytania testowe (autorstwa Piotra Mikołajczyka) odpowiadało jedenaścioro uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Jankowska, Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole w Krotoszynie, Antoni Korsak, Prezes Towarzystwa oraz dr Józef Zdunek i Grzegorz Śnieciński, członkowie TMiBZK, oceniła prace i wręczyła nagrody uczestnikom konkursu.


Święto Ulicy 2017Święto Ulicy 17'

TMiBZK weźmie udział w "Święcie Ulicy", imprezie zorganizowanej przez Krotoszynską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska od godz. 14:00 w sobotę 10 czerwca br. na ulicy Rawickiej.


TMiBZK na KrotoFeście

GaleriaTowarzystwo tradycyjnie wzięło udział w festiwalu "KrotoFEST"27 maja w Parku Miejskim można było odwiedzić stoisko firmowe, w którym dostępne były wydawnictwa stowarzyszenia, w tym najnowsze dzieło dr. Józefa Zdunka - trzeci tom poezji "Wątpienia", który ukazał się niedawno dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz TMiBZK. Patronat medialny nad wydaniem objął tygodnik "Rzecz Krotoszyńska".


KrotoFest 2017 już wkrótce!

Zapraszamy serdecznie do naszego firmowego stoiska KrotoFest 17'podczas kolejnej edycji festiwalu KrotoFEST. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 maja od godz. 14 w krotoszyńskim parku miejskim. Towarzystwo będzie promować swoje wydawnictwa, w tym ostanie dzieło dr. Józefa Zdunka - trzeci tom poezji "Wątpienia", który ukazał się niedawno dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz TMiBZK. Patronat medialny nad wydaniem objął tygodnik "Rzecz Krotoszyńska".


"Wątpienia" już w sprzedaży

Galeria17 maja w sali biblioteki odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania trzeciego tomu poezji dr. Józefa Zdunka "Wątpienia". Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Tomik dostępny jest w siedzibie Towarzystwa, można go także zamówić drogą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej na temat wydarzenia > tu.


Trzeci tom poezji dr. Józefa Zdunka

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie oraz TowarzystwoWątpienia Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej serdecznie zapraszają na uroczystą promocję tomiku poezji dr. Józefa Zdunka „Wątpienia”, która odbędzie się w 17 maja br. o godz. 18:00 w bibliotece. To już trzeci tom wierszy znanego krotoszyńskiego regionalisty i poety. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz TMiBZK. Patronat nad wydarzeniem objął tygodnik "Rzecz Krotoszyńska". Zapraszamy!


Walne Zebranie członków TMiBZK

Galeria26 kwietnia członkowie stowarzyszenia spotkali się w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej na Walnym Zebraniu. Wiceprezes Towarzystwa Alina Kajewska, przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok oraz plany na bieżący, a Izabela Brodala - sprawozdanie finansowe. Praca zarządu TMiBZK w 2016 roku została wnikliwie oceniona przez Komisję Rewizyjną. Podsumowanie w tej sprawie przedstawił Przewodniczący KR Stanisław Szpoper, który zaakcentował konieczność szukania oszczędności i dodatkowych środków w działalności wydawniczej Towarzystwa. Najbliższe plany w tej materii przedstawił szef Zespołu Redakcyjnego, dr Józef Zdunek. W maju ukaże się trzeci tom poezji jego autorstwa, a w październiku – już tradycyjnie – kolejny (XIII) tom z cyklu „Krotoszyn i okolice”. Wspomniane wydawnictwa ukażą się m.in. dzięki wsparciu ze strony samorządu miasta i gminy oraz powiatu. 

Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia obu sprawozdań, bilansu oraz rachunku wyników, a także udzieliło zarządowi absolutorium za ubiegły rok. 

Na koniec członek zarządu TMiBZK Jarosław Chmielarz, pokrótce przedstawił powstałe niedawno Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Krotoszyn”, w którym piastuje funkcję wiceprezesa. Przekazał ponadto apel stowarzyszenia „POMOST” z Poznania  dotyczący udzielania informacji na temat miejsc pochówku żołnierzy niemieckich na terenie naszego powiatu. O takiej prośbie mówił także prowadzący zebranie Piotr Mikołajczyk, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. 


Wesołych Świąt!

KW 17'


Walne Zebranie TMiBZK 2017

Zarząd TMiBZK zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 26 kwietnia br. (środa) o godz. 18:00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera, ul. Benicka 9 (sala na parterze). Porządek obrad przewiduje przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz bilansu i rachunku wyników za 2016 r. Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich. Obecność wskazana.


"Krotoszyńskie Dęby" dla członka zarządu TMiBZK

Piotr Mikołajczyk został uhonorowany (na wniosek zarządu TMiBZK) nagrodą Starosty Krotoszyńskiego "Krotoszyńskie Dęby" w kategorii "Nauka i kultura". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 2 marca br. Serdecznie gratulujemy! Więcej o wydarzeniu: tutaj.


Spotkanie z Prof. Tadeuszem Bartosiem

20 lutego w sali biblioteki miało miejsce piąte spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy był dr hab. prof. Akademii GaleriaHumanistycznej im. Al. Gieysztora w Pułtusku Tadeusz Bartoś, który przedstawił wykład pt. "Znaczenie Platona"Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Krotoszyna, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". Więcej na ten temat na stronie miasta.


Znaczenie Platona

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - Znaczenie Platonakultura europejska wobec spraw ostatecznych". Tym razem gościem dr. Jacka Kępy będzie dr hab. prof. Akademii Humanistycznej im. Al. Gieysztora w Pułtusku Tadeusz Bartoś, który przedstawi wykład pt. "Znaczenie Platona". Spotkanie odbędzie się 20 lutego br. (poniedziałek) o godz. 18:00 w bibliotece. Organizatorzy: Burmistrz Krotoszyna, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. 


Pierwsze spotkanie w nowym roku

Galeria19 stycznia w Restauracji „Cristal” w Krotoszynie odbyło się spotkanie noworoczne Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Prezes stowarzyszenia Antoni Korsak przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa za ubiegły rok. Poinformował także o planach wydawniczych na 2017 r. W październiku swoją premierę będzie mieć XIII tom z serii „Krotoszyn i okolice”, poza tym ukaże się jeszcze III tom poezji dra Józefa Zdunka. 

Redaktor naczelny cyklu „Krotoszyn i okolice” Józef Zdunek poinformował, że prace nad najnowszym dziełem są w toku. 1/3 jest już gotowa, z uwagi na to, że są to materiały, które nie zmieściły się w tomie poprzednim. Z wypełnieniem 300 stronicowej książki nie będzie problemu, ponieważ jest coraz więcej autorów chcących publikować swoje artykuły. J. Zdunek dodał, że warto, aby takie wydawnictwo nadal istniało, bo jest chlubą Krotoszyna, o czym świadczą pozytywne recenzje i zamówienia płynące z różnych regionów Polski.

Wiceburmistrz Ryszard Czuszke zapewnił, że Towarzystwo nadal może liczyć na wsparcie ze strony samorządu. Zwrócił się także z zaproszeniem, aby stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach dotyczących projektu rewitalizacji Alei Powstańców Wlkp. i Błoni.   

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka złożył życzenia owocnej działalności, wykraczającej także poza powiat. Zadeklarował dalsze wsparcie dla zamierzeń wydawniczych Towarzystwa.

Członek Honorowy TMiBZK Julian Jokś podzielił się refleksją, że z wiekiem wzrasta potrzeba patrzenia wstecz. Zachęcał do przelewania na papier różnych wspomnień, bo „Krotoszyn to magiczne miasto”. 


Spotkanie noworoczne 2017

SN 17'Zarząd Towarzystwa serdecznie zaprasza na spotkanie noworoczne członków TMiBZK, które odbędzie się 19 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie, ul. Witosa 53. 


Rok 2016:


Wesołych Świąt!

Boże Narodzenie 2016'


Oświata w II RP

28 listopada br. w sali biblioteki odbyło się spotkanie z Janem Grzywaczewskim w ramach Galerianowego cyklu spotkań z autorami artykułów opublikowanych w serii wydawniczej „Krotoszyn i okolice”. Temat prelekcji: „Szkoły powszechne w Krotoszynie i w powiecie krotoszyńskim 1919-1939”Organizatorami spotkania były: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK.


Oświata w II RP

Spotkanie z autorem artykułów opublikowanych w książkach z serii "Krotoszyn i okolice"

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają na spotkanie z Janem Grzywaczewskim, jednym z autorów cyklu wydawniczego "Krotoszyn i okolice". Temat prelekcji: "Szkoły powszechne w Krotoszynie i w powiecie krotoszyńskim 1919-1939". Spotkanie odbędzie się 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali biblioteki, ul. Benicka 9. Zapraszamy!


TMiBZK podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej

Galeria19 listopada br. członkowie Towarzystwa uczestniczyli podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Krotoszyna, którzy w 1945 r. uratowali kilkoro dzieci niemieckich z transportu ewakuacyjnego. Kamienna płyta przywołuje także pamięć tych dzieci, które nie przeżyły ciężkiej podróży. Fundatorem tablicy jest Stefan Witek z Wrocławia. Więcej na ten temat pod tym adresem.Galeria

Druga część uroczystości odbyła się w sali reprezentacyjnej ratusza, gdzie odbyło się spotkanie z Dainą Kolbuszewską, autorką książki "Niemka. Dziecko z pociągu" opisującej historię małych dzieci wywiezionych z zagrożonego działaniami wojennymi Breslau. 

W ratuszu promowane było wspomniane wyżej wydawnictwo, a także książki TMiBZK. Na stoisku dostępny był również okolicznościowy numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego"Pismo wydawane jest przez Towarzystwo oraz Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Zdjęcia z wydarzenia pod tym adresem.


Spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens..."

Filozofia Sokratesa19 października br. w sali biblioteki odbyło się spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Filozofia Sokratesa". Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znaleźć można pod tym adresem. Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska". 


Filozofia Sokratesa

Filozofia SokratesaSerdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens – kultura europejska wobec spraw ostatecznych"Tym razem tematem będzie "Filozofia Sokratesa". Spotkanie zaplanowane jest na środę 19 października br. o godz. 18:00 w sali biblioteki. Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. 


Promocja książki "Krotoszyn i okolice" t. XII

Galeria12 października br. w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera miało miejsce spotkanie promocyjne dotyczące najnowszego wydawnictwa Towarzystwa - XII tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe. Praca zbiorowa pod red. Józefa Zdunka". Spotkanie prowadził Prezes TMiBZK Antoni Korsak a książkę tradycyjnie przedstawił Przewodniczący zespołu redakcyjnego J. Zdunek. OGaleria swoich artykułach zamieszczonych w tomie opowiedziało czterech autorów: Kacper RączkowiakJan GrzywaczewskiDorota Krajewska i Robert Kaźmierczak. Po tej części spotkania nastąpiło wręczenie egzemplarzy książki autorom, sponsorom, członkom zespołu Galeriaredakcyjnego i prasie. Podziękowania i życzenia dla tworców wydawnictwa przekazali Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka oraz w imieniu Burmistrza Jacek Kępa z Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Na zakończenie ciekawostką historyczną podzielił się członek Towarzystwa Wojciech Marciniak.


Premiera tomu XII "Krotoszyn i okolice"

Kio XIIWkrótce swoją premierę będzie mieć kolejny tom z cyklu "Krotoszyn i okolice". Promocja książki odbędzie się 12 października br. o godz. 18.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera. Serdecznie zapraszamy!


Dożynki Powiatowe w Lutogniewie

GaleriaTMiBZK prezentowało swoje wydawnictwa na stoisku podczas "Dożynek Powiatowych" w Lutogniewie 4 września br. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się najnowsze publikacje, jak choćby "Konspiracja antykomunistyczna w powiecie krotoszyńskim w latach 1945-1956" autorstwa Daniela Szczepaniaka (Wydana wspólnie z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie). 


"Wehikuł Czasu" i nowe wydawnictwo

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie oraz TMiBZK zorganizowałyGaleria 25 czerwca br. rekonstrukcję historyczną z cyklu "Wehikuł Czasu". Tym razem była to inscenizacja: "Benice AD 1946". W parku dworcowym dokonano uroczystego otwarcia Skweru Żołnierzy Wyklętych. Towarzystwo wraz z Muzeum promowało najnowsze, wspólne dzieło "Konspiracja antykomunistyczna w powiecie krotoszyńskim w latach 1945-1956" autorstwa Daniela Szczepaniaka.


Promocja książki dr. Józefa Zdunka

Galeria22 czerwca br. miała miejsce uroczysta promocja II tomiku wierszy dr. Józefa Zdunka "Światło i cienie". Spotkanie prowadził Juliusz Poczta, a słowem wstępnym opatrzył Janusz Urbaniak z "Rzeczy Krotoszyńskiej", patrona medialnego tomiku poezji i całego wydarzenia. Autor, dr J. Zdunek, podzielił się refleksjami na temat swojej twórczości i znaczenia poezji w życiu codziennym.


TMiBZK na "Święcie Ulicy"

Towarzystwo tradycyjnie wzięło udział w "Święcie Ulicy", imprezie zorganizowanej przezGaleria  Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera18 czerwca br. na skwerze przy ul. Konstytucji 3 Maja / Fabrycznej stanął niebieski namiot z zielonym logo w którym można było spotkać przedstawicieli stowarzyszenia. Na stoisku promowano dotychczasowe wydawnictwa Towarzystwa, szczególnie wydany ostatnio II tomik poezji dr. Józefa Zdunka.


Światło i cienie

II tomik poezji dr. Józefa Zdunka

Uroczysta promocja II tomiku poezji dr. Józefa Zdunka "Światło i cienie" odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 18.00 w sali biblioteki. Zapraszamy do wyjątkowego spotkania miłośników twórczości znanego krotoszyńskiego regionalisty i poety.


Święto Ulicy 2016

Święto Ulicy 16'Zapraszamy serdecznie do naszego stoiska podczas "Święta Ulicy", organizowanego przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera. Impreza odbędzie się 18 czerwca br. (sobota) na ul. Konstytucji 3 Maja. Towarzystwo promować będzie swoje wydawnictwa, w tym szczególnie ostatnie dzieło - II tomik poezji Józefa Zdunka "Światło i cienie". Uroczysta prezentacja książki odbędzie się natomiast w środę 22 czerwca br. o godz. 18.00 w bibliotece. Zapraszamy gorąco do odwiedzenia stoiska Towarzystwa podczas "Święta Ulicy" (od godz. 14.00) oraz podczas promocji dzieła J. Zdunka w KBP. Informujemy ponadto, że już wkrótce (25.06.) światło dzienne ujrzy kolejna publikacja. Szczegóły niebawem...  


Filozofia czym była i jest...

8 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu rozważań o filozofii dr. Jacka Kępy. Tym razem w bibliotece odbył się gościnny wykład dr Jadwigi Wiertlewskiej-Bielarz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Relacja z wydarzenia pod tym adresem. Organizatorami spotkania były Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: "Rzecz Krotoszyńska".


Spotkanie z dr. Jackiem Kępą i jego gościem

KE 3Krotoszyńska  Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oraz Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej – współorganizatorzy cyklu spotkań z  dr. Jackiem Kępą zatytułowanych "Wiara, nauka, sens – kultura europejska wobec spraw ostatecznych" – zapraszają na trzecie spotkanie w dniu 8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 17.30 w Bibliotece, ul. Benicka 9.

Gościem dr. Jacka Kępy będzie dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Temat spotkania: "Filozofia czym była i jest. Od umiłowania mądrości do ziemi niczyjej".


TMiBZK na KrotoFeście

21 maja br. w parku miejskim odbyła siękolejna edycja festiwalu KrotoFESTGaleriaTowarzystwo tradycyjnie wzięło udział w imprezie. Przez kilka godzin mieszkańcy Krotoszyna i okolic odwiedzali firmowe stoisko TMiBZK, na którym, oprócz doskonale już znanych wydawnictw, można było znaleźć najnowsze dzieło dr. Józefa Zdunka - drugi tomik poezji "Światło i cienie".


KrotoFest 16'

KrotoFEST 2016

W sobotę 21 maja br. odbędzie się kolejna edycja festiwalu KrotoFEST. Towarzystwo zaprezentuje się w swoim firmowym stoisku. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin. Spotkajmy się w Parku Miejskim od godz. 14.00 :)


Walne Zebranie członków TMiBZK

GaleriaWalne Zebranie TMiBZK w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2015 r. odbyło się 25 kwietnia br. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera. Zgromadzeni udzielili ponadto absolutorium zarządowi Towarzystwa za ubiegły rok. Prezes Antoni Korsak przedstawił najbliższe plany stowarzyszenia, a Józef Zdunek omówił stan prac nad najnowszymi wydawnictwami TMiBZK.


Spotkanie z cyklu rozważań o kulturze europejskiej

6 kwietnia br. odbyło się drugie spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach nowego cyklu „Wiara, nauka, sens – kultura europejska wobec spraw ostatecznych”. Prelekcja pod tytułem "Filozofia grecka, czyli racjonalność starożytna" została zorganizowana przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Poniżej tekst (i zdjęcia) autorstwa Sławomira Pałasza, który ukazał się w "Rzeczy Krotoszyńskiej" nr 15 z 12.04.2016:

Pod naszym patronatem

O Europie, która się pogubiła

KE II6 kwietnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się drugie spotkanie prowadzone przez dr. Jacka Kępę z cyklu “Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych”.  Jego współorganizatorem jest Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

Wykład miał być poświęcony filozofii greckiej jako fundamentowi, na którym budowana była przez wieki racjonalna nauka. To właśnie nauka, obok wiary, są filarami, na której zbudowana została cywilizacja i kultura europejska. Jednak wcześniej Jacek Kępa wrócił do kilku ważnych momentów w historii Europy.

Zakręty historii 

Mówił o średniowiecznych czasach cezaropapizmu, kiedy to na płaszczyźnie politycznej zrównany został autorytet władzy świeckiej i duchowej. O poczynaniach Kościoła decydowali władcy.

Inny zakręt historii to reformacja (1517). Marcin Luter odwołując się jedynie do wiary i przyjmując, KE IIże człowiek zbawiony może zostać tylko dzięki łasce, odrzucił możliwość racjonalnego interpretowania wiary. Żyjący w tym samym czasie Erazm z Rotterdamu mówił, że zbawienie zależne jest również od uczynków.   

W czasach współczesnych rozum przeciwstawiany jest wierze, a kultura europejska popełnia w ten sposób samobójstwo. Polityczne konsekwencje przeciwstawienia wiary i rozumu doprowadziły do wybuchu I, na następnie II wojny światowej.

Europa zagubiona

KE IIJacek Kępa powoływał się na filozofa i teologa Tadeusza Bartosia, b. dominikanina, urodzonego w Krotoszynie. Nawiązał do jego książki Kłopot z chrześcijaństwem, w której pisze, że dzisiaj wierzący boją się i nie chcą określić, jakimi wartościami się kierują, bo to mogłoby spowodować konflikty nie tylko ideologiczne, ale nawet militarne. Według Kępy Unia Europejska jest tworem, który kładzie nacisk na załatwianie spraw bieżących, i unikaniu fundamentalnych. 

Na przykład przyjęta przez państwa członkowskie Karta Praw Podstawowych zawiera zapis o bardzo ważnej wartości życia ludzkiego, ale to każde z państw ma pozostawioną swobodę określenia, co to dla ich obywateli znaczy w praktyce. Dlatego aborcja, eutanazja czy związki homoseksualne w jednym kraju są legalne, a w innym nie.     

O księdzu Hellerze

Jacek Kępa mówił, że naukowcem, który w swojej refleksji łączy elementy nauki i religii jest ks. prof. Michał Heller. Prelegent zapowiedział, że na kolejnych spotkaniach powoływać się będzie na jego osiągnięcia.

Ks. Michał Heller jest teologiem, filozofem, kosmologiem, wykładowcą akademickim, dyrektorem i założycielem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Jest laureatem prestiżowej Nagrody Templetona (2008) przyznawanej za pokonywaniem barier pomiędzy nauką a religią. Uzyskane pieniądze (1,6 mln dolarów) ks. Heller przekazał na powstanie Centrum Kopernika.

Filozofowie greccy

W drugiej części konferencji Jacek Kępa rozpoczął charakteryzować historię Grecji. Omawiał KE IIposzczególne okresy jej istnienia, mówił o filozofach.

Aby dobrze poznać warunki, w jakich powstawała filozofia grecka, trzeba posiadać informacje o historii – mówił.

Kolejne spotkanie, na którym kontynuowane będą te rozważania odbędzie się 8 czerwca o godz. 18.00.

Spotkania organizuje Krotoszyńska Biblioteka Publiczna wraz z Patronat medialny nad cyklem objęła  "Rzecz Krotoszyńska".

Sławek Pałasz

"Rzecz Krotoszyńska" 


Wiosenna promocja wydawnictw TMiBZK

Wydawnictwa TMiBZKZapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictw Towarzystwa. Promocja obejmuje następujące tytuły: "Krotoszyn i okolice" t. III, IV, V - cena: 20 zł (zamiast 30 zł); "Krotoszyn i okolice" t. VI - 20 zł (poprzednio 35 zł); "Monografia Krotoszyna" t. I Przyroda - 5 zł (zamiast 10 zł); "Pamiętnik..." J. F. Kierzkowskiego w oprawie miękkiej - 10 zł (poprzednio 15 zł) oraz "Zaplątało się w pamięci" J. Jarczyńskiej-Blandzi - 5 zł (zamiast 10 zł). Wydawnictwa dostępne są w siedzibie Towarzystwa, zamówienia można składać także za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy! 


Wesołych Świąt!


Drugie spotkanie z cyklu rozważań o kulturze europejskiej

KE IIKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają serdecznie na drugie spotkanie z dr. Jackiem Kępą w ramach nowego cyklu „Wiara, nauka, sens – kultura europejska wobec spraw ostatecznych”. Prelekcja pod tytułem "Filozofia grecka, czyli racjonalność starożytna" odbędzie się 6 kwietnia br. (środa) o godz. 17:30 w sali biblioteki. Zapraszamy!


Spotkanie "Źródła kultury europejskiej" 

Galeria

15 lutego 2016 roku w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyło się spotkanie z dr. Jackiem Kępą, który przedstawił kilka refleksji, dotyczących źródeł kultury europejskiej. Było to pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Wiara, nauka, sens – kultura europejska wobec spraw ostatecznych”. Kulturę europejską stworzyło połączenie racjonalnej filozofii starożytnej Grecji z przesłaniem wiary, niesionym przez chrześcijaństwo. Budowaną przez stulecia jedność wiary i rozumu uosabia dwóch wielkich filozofów i teologów: św. Augustyn z Hippony i św. Tomasz z Akwinu. Pierwszy z nich, opierając się na filozofii Platona, zdominował wczesne średniowiecze, drugi – sięgając do dzieł Arystotelesa, stał się największą postacią średniowiecza dojrzałego. Zbudowana przez chrześcijaństwo jedność światopoglądowa zaczęła się rozpadać u schyłku średniowiecza. Drogi wiary i rozumu rozeszły się wraz z powstaniem nauk przyrodniczych. Głęboki rozziew między najważniejszymi sferami ludzkiego życia trwa do dziś. Trwanie kultury europejskiej wymaga ich ponownego zbliżenia.

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oraz  Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej (organizatorzy cyklu) zapraszają na kolejne spotkanie w środę, 6 kwietnia 2016 roku, o godz. 17.30. Temat spotkania: „Filozofia grecka, czyli racjonalność starożytna”.


Nowy cykl spotkań z dr. Jackiem Kępą

K-KE 1Zapraszamy serdecznie na pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu prelekcji dr. Jacka Kępy pt. "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Spotkanie "Źródła kultury europejskiej" odbędzie się 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w bibliotece na drugim piętrze (ul. Benicka 9). Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A Fiedlera oraz TMiBZK.


Spotkanie z Piotrem Kałużą

Galeria26 stycznia br. w bibliotece odbyło się spotkanie z Piotrem Kałużą, geologiem, odkrywcą tajemnic Dolnego Śląska z czasów II wojny światowej. Głównym tematem opowieści były tajemnice Gór Sowich, ze szczególnym uwzględnieniem olbrzymiego, niedokończonego kompleksu "Riese" i metod poszukiwawczych. Widzowie mogli też poznać zdanie gościa dotyczące głośnej ostatnio sprawy "złotego pociągu", który być może został ukryty w rejonie Wałbrzycha. Spotkanie zorganizowały Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK.


"Tajemnice Gór Sowich"

RieseKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie oraz Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej zapraszają na spotkanie z Piotrem Kałużą geologiem, badaczem tajemnic na terenie Dolnego Śląska, a w szczególności hitlerowskich obiektów w Górach Sowich, współautorem książek „Riese – poszukiwania największej tajemnicy III Rzeszy" oraz „Kryptonim S-3. Największy projekt Kammlera”, prezesem Grupy Poszukiwawczej „Riese”, jednej z największych grup poszukiwawczych działających na terenie Gór Sowich.

Miejsce spotkania: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna; parter, duża sala. Termin: 26.01.2016, godzina: 18:00. Zapraszamy!


Spotkanie noworoczne TMiBZK

Galeria21 stycznia br. w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa. Prowadzący spotkanie Prezes TMiBZK, Antoni Korsak, powitał zaproszonych gości: Przewodniczącą Rady Miejskiej Krotoszyna Zofię Jamkę, Wiceburmistrza Krotoszyna Ryszarda Czuszke, Jacka Kępę i Jerzego Janickiego z Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszka Kulkę, Prezesa oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego Tadeusza Krokosa, Prezesa Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesława Świcę oraz Członków Honorowych Towarzystwa: Józefa Zdunka, Stefana Koniecznego, Stanisława Szpopera i Mikołaja Ilnickiego.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie śp. Bożeny Kalinowskiej oraz śp. Lecha PodciechowskiegoJ. Zdunek przedstawił następnie sylwetkę Członka Honorowego TMiBZK, B. Kalinowskiej, a S. Konieczny opowiedział o drodze życiowej wieloletniego sponsora stowarzyszenia L. Podciechowskiego. 

W dalszej części spotkania A. Korsak przypomniał dokonania Towarzystwa w Galeriaokresie minionej 7 kadencji (l. 2012-15) oraz przedstawił plan pracy na rok bieżący. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Piotrem Kałużą, geologiem, badaczem tajemnic na terenie Dolnego Śląska (26.01.2016). Przewidziany jest także nowy cykl spotkań z dr. Jackiem Kępą dotyczący Biblii oraz wydanie XII tomu "Krotoszyn i okolice". Ponadto stowarzyszenie skupi się na aktualizacji statutu, w związku z ostatnimi zmianami w przepisach.

GaleriaJ. Zdunek pokrótce przedstawił stan zaawansowania prac nad wydaniem kolejnego tomu z cyklu, który ukaże się w połowie października br. Prezes dodał ponadto, że miała ukazać się jeszcze publikacja dotycząca pociągu ewakuacyjnego z Krotoszyna, który został zbombardowany na stacji kolejowej w Kole 2 września 1939 r. Jednak z uwagi na problemy z materiałami źródłowymi postanowiono, iż temat ten zostanie opracowany w postaci kilku artykułów, które znajdą się w tomie XII "Krotoszyn i okolice".

Miłym akcentem spotkania było wręczenie legitymacji członkowskich dwóm nowym członkom. Z pośród gości pierwszy głos zabrał T. Krokos. Wręczył na ręce Prezesa dwa tomy "Rocznika Kaliskiego". W jednym z nich zamieszczono artykuł dotyczący jubileuszu 600. lecia Krotoszyna T. Krokos przypomniał również, że krotoszynianie mieli spory udział tworzeniu kaliskiego oddziału PTH, który obchodził niedawno jubileusz 60. lecia istnienia.

R. Czuszke podziękował członkom Towarzystwa za aktywne uczestniczenie w Galeriaobchodach jubileuszu miasta oraz złożył życzenia dalszych sukcesów. Zapewnił ponadto, że samorząd nadal będzie wspierał inicjatywy stowarzyszenia. L. Kulka w imieniu władz powiatu również dołączył się do gratulacji i życzeń na bieżący rok. Stwierdził także, iż pozostaje pod dużym wrażeniem odnośnie działalności Towarzystwa, szczególnie jeśli chodzi o upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie, czy promowanie Ziemi Krotoszyńskiej.


Pożegnania

W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwie osoby związane z Towarzystwem. Na wieczny spoczynek w grudniu ub. roku odeszła śp. Bożena Kalinowska, Członek Honorowy TMiBZK. W styczniu br. zmarł śp. Marian Kusza, autor publikacji "Dzieje Gimnazjum krotoszyńskiego 1836 - 1946" wydanej przez TMiBZK wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie w 2000 r. Cześć ich pamięci!


Spotkanie z Dainą KolbuszewskąNiemka...

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na ciekawe spotkanie: 


Spotkanie Noworoczne 16'

Spotkanie noworoczne członków TMiBZK

Spotkanie noworoczne członków Towarzystwa odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie, ul. Witosa 53. Serdecznie zapraszamy!


Rok 2015:


Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt!


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMiBZK

Galeria

8 grudnia 2015 r. w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej podsumowujące minioną kadencję. Po otwarciu zebrania przez Prezesa Towarzystwa, Antoniego Korsaka, minutą ciszy uczczono zmarłych w 2014 r.: śp. Aleksandra Łopaczyka – Członka Honorowego TMiBZK oraz śp. dr. n. med. Lecha Podciechowskiego – od wielu lat wspierającego finansowo stowarzyszenie.

Istotnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Towarzystwa w VII Galeriakadencji 2012-2015. W okresie tym przyjęto 7 nowych członków, jedna osoba ubyła. Aktualnie Towarzystwo liczy 53 członków (13 kobiet i 40 mężczyzn). Zasadniczą działalnością było popularyzowanie wiedzy o regionie krotoszyńskim poprzez spotkania, sesję naukową i przede wszystkim wydawnictwa. Ukazało się  w tym czasie 5 książek: „Krotoszyn i okolice”, tomy IX (2013), X (2014), XI (2015), praca zbiorowa pod red. dr. Józefa Zdunka; „Pożegnania nieustanne” – tomik poezji Józefa Zdunka (2014); „Kalendarium historyczne Krotoszyna”, Piotra Mikołajczyka (2015) oraz 5 numerów okolicznościowego pisma "Krotoszyński Kurier Kolejowy” (pod red. Grzegorza Śniecińskiego, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie). Wymienione pozycje powstały dzięki dużemu wsparciu finansowemu, jakie udzieliły władze samorządowe gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego i sponsorów. Antoni Korsak dziękując wszystkim za dobrą współpracę w minionej kadencji podkreślił także znaczącą rolę, jaką w codziennej pracy odgrywają dobre warunki stworzone w siedzibie Towarzystwa przez dyrekcję Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera.

GaleriaPo wysłuchaniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia. Następnie po głosowaniu powołano nowy Zarząd Towarzystwa w składzie: Antoni Korsak - Prezes, Alina Kajewska - Wiceprezes, Paweł Mizera - Sekretarz, Izabela Brodala - Skarbnik, Jarosław Chmielarz, Piotr Mikołajczyk, Grzegorz Śnieciński - CzłonkowieKomisja Rewizyjna w nowej kadencji przedstawia się następująco: Stanisław Szpoper - Przewodniczący, Józef Kaczmarek, Józef Szlachetka - członkowie. Skład osobowy nowych – starych władz różni się zatem nieznacznie od poprzedniego.

Prezes Korsak, dziękując za ponowny wybór, poinformował na koniec, że Towarzystwo będzie kontynuować dotychczasową działalność, a jednym z priorytetów będzie systematyczne zwiększanie liczby członków - zwłaszcza młodych. Jeśli zatem ktoś czuje się miłośnikiem historii i teraźniejszości Ziemi Krotoszyńskiej – stowarzyszenie zaprasza do współpracy.


Promocja książki "Krotoszyn i okolice", tom XI

GaleriaUkazał się kolejny tom z cyklu wydawniczego, który jest swoistym znakiem firmowym Towarzystwa. Promocja książki "Krotoszyn i okolice"tom XI miała miejsce 16 listopada br. Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera. Spotkanie prowadził Prezes TMiBZK, Antoni Korsak, a o zawartości dzieła opowiedział redaktor całego cyklu - dr Józef Zdunek. Wręczono tradycyjne egzemplarze autorskie, książki otrzymali też członkowie komitetu redakcyjnego i sponsorzy. W imieniu samorządu gminnego (który od lat znacząco wspomaga wydawnictwo) za najnowsze dzieło podziękował Wiceburmistrz Ryszard Czuszke


Wkrótce promocja tomu XI "Krotoszyn i okolice"

Serdecznie zapraszamy na promocję nowego wydawnictwa TMiBZK -Kio XI "Krotoszyn i okolice" tom XI. Spotkanie odbędzie się 16 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera. Książka zawiera 9 opracowań tematycznych, 4 biogramy oraz 7 materiałów źródłowych. Przyjemnej lektury!


Święto Ulicy

GaleriaTMiBZK wzięło udział w "Święcie Ulicy", które tym razem odbyło się 26 września br. na krotoszyńskim Rynku. Towarzystwo promowało swoje wydawnictwa w firmowym stoisku. Organizatorem imprezy była Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera w Krotoszynie.


Sesja w Liceum

15 września br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja wGaleria Krotoszynie odbyła się sesja popularno-naukowa z okazji 600-lecia Krotoszyna. Uczestnicy spotkania wysłuchali pięć referatów oraz obejrzeli film dokumentujący ostatnie ćwierćwiecze samorządu (z komentarzem dr. Jacka Kępy). W kolejności były to następujące wystąpienia: "Wierzbięta założyciel Krotoszyna", autorstwa mgr. Piotra Mikołajczyka, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie; "Ustrój Krotoszyna w średniowieczu i w okresie staropolskim",  dr. hab. Rafała Witkowskiego z Instytutu Historii UAM; "Wybrane aspekty życia ekonomicznego Krotoszyna w okresie międzywojennym"prof. UAM, dr. hab. Tadeusza Janickiego z Instytutu Historii UAM; "Komisariat Straży Granicznej 1928-1939, czyli... o radości odkrywania" mgr. Jana Grzywaczewskiego, Wicedyrektora Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie; "Życie i formy kultu błogosławionego Biskupa Michała Kozala - patrona miasta Krotoszyna"dr. Edwarda Jokiela z I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Sesję prowadził Prezes TMiBZK Antoni Korsak. Organizatorami spotkania byli Miasto i Gmina Krotoszyn, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie oraz Towarzystwo.


Sesja popularno-naukowa

Sesja p-nZarząd TMiBZK serdecznie zaprasza na sesję popularno-naukową z okazji 600-lecia Krotoszyna, która odbędzie się 15 września br. (wtorek) o godz. 11.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Organizatorami spotkania są Urząd Miejski w Krotoszynie, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie oraz Towarzystwo.


Nowa publikacja!

Kalendarium

TMiBZK wydało nową książkę: "Kalendarium historyczne Krotoszyna" autorstwa Piotra Mikołajczyka. Publikacja ta, to efekt współpracy Towarzystwa z Muzeum Regionalnym w Krotoszynie, sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. Prezentacja dzieła odbędzie się podczas "Urodzin Krotoszyna" organizowanych przez Muzeum 25 lipca br. (sobota) o godz. 17.00. Zapraszamy serdecznie do muzeum!


Galeria

TMiBZK na KrotoFeście

30 maja w Parku Miejskim w Krotoszynie odbyła się tegoroczna edycja festiwalu "KrotoFEST". W stoisku promocyjnym TMiBZK dostępne były wydawnictwa Towarzystwa oraz najnowszy numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego".


Kolejowa Noc Muzeów

W związku z 140. rocznicą powstania linii kolejowej Oleśnica - GnieznoGaleriaTMiBZK wzięło udział w "Kolejowej Nocy Muzeów" w Jarocinie 16 maja br. Imprezę, w ramach obchodów "Roku Jarocińskich Kolejarzy", zorganizowało Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie. TMiBZK promowało swoje wydawnictwa, w tym najnowszy numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego".


TMiBZK w Jarocinie

KNM Jarocin 15'TMiBZK weźmie udział w "Kolejowej Nocy Muzeów" w Jarocinie 16 maja br. Z tej okazji wydany zostanie kolejny numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego"Zapraszamy do naszego stoiska promocyjnego na dworcu PKP. Szczegóły imprezy dostępne są tutaj


Walne Zebranie członków TMiBZK

6 maja br. Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się Walne Zebranie członków TMiBZK zatwierdzające bilans oraz rachunek zysków i strat za 2014 r. Udzielono absolutorium zarządowi Towarzystwa oraz przedstawiono plany na rok bieżący. Dyskutowano również nad zmianami w statucie. Zdjęcia z zebrania, autorstwa Andrzeja Chmielarza, dostępne są pod tym adresem: Google+


Zapraszamy na dwa atrakcyjne spotkania

Ekslibrisy dr. ZdunkaZapraszamy serdecznie do biblioteki miejskiej na otwarcie wystawy ekslibrisów z Latour IIIkolekcji dr. Józefa Zdunka (15 kwietnia br., środa, godz 18.00, II piętro) oraz na trzecie spotkanie z reżyser Dorotą Latour i pokaz filmu "Dante z Wilamowic" (uwaga: zmiana terminu spotkania - nowy to 28 kwietnia br., wtorek, godz. 17.30). Organizatorem spotkań jest Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK (Latour). 


Wesołych Świąt!

Wielkanoc 2015'


Spotkanie trzecie z p. Dorotą Latour

Latour IIIKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają serdecznie na trzecie spotkanie z cyklu poświęconego twórczości reżysera filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych, Pani Doroty Latour. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali na parterze biblioteki. Wyświetlony zostanie film "Dante z Wilamowic". Zapraszamy!


Pokaz filmów Doroty Latour

9 marca br. w bibliotece odbyło się drugie spotkanie poświęcone twórczości reżyser filmówGaleria dokumentalnych i spektakli teatralnych p. Doroty Latour. Zaprezentowano dwa filmy: "Milenium Polski" oraz "Perskie requiem". Po prezentacji autorka opowiedziała o kulisach powstania tych dokumentów oraz o planach dotyczących wydania książki, której tematyka wiąże się z jednym z filmów (sprawa ewakuacji ludności polskiej do Iranu w czasie II wojny światowej).
Organizatorami spotkania (i całego cyklu) są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie oraz TMiBZK.


Drugie spotkanie z reżyser Dorotą Latour

Latour IIKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają serdecznie na drugie spotkanie z nowego cyklu poświęconego twórczości reżysera filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych, Pani Doroty Latour. Spotkanie odbędzie się 9 marca br. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali na parterze biblioteki. Zaprezentowane zostaną dwa filmy "Milenium Polski" oraz "Perskie requiem". Zapraszamy!


Spotkanie z reżyser Dorotą Latour. Pokaz filmu "Smok z Oxy"

6 lutego br. w bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie (będące zaczątkiem nowego cyklu)Galeria poświęcone twórczości reżyser filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych p. Doroty Latour. Zaprezentowano film pt. "Smok z Oxy" - Mikołaj Rej jakiego nie znamy. Po prezentacji autorka odpowiadała na szereg pytań dotyczących realizacji filmu oraz podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnego stanu produkcji i dystrybucji filmów dokumentalnych w Polsce. Warto dodać, że p. Dorota Latour przygotowuje film poświęcony naszemu miastu, z okazji jubileuszu 600-lecia.
Organizatorami spotkania (i całego cyklu) są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie oraz TMiBZK.

Rozpoczęcie nowego cyklu spotkań

Spotkanie z p. reżyserKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają serdecznie na nowy cykl spotkań, tym razem poświęcony twórczości reżysera filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych, Pani Doroty Latour. Spotkanie odbędzie się 6 lutego br. (piątek) o godz. 17.30 w sali na parterze biblioteki. Zaprezentowany zostanie film "Smok z Oxy" - Mikołaj Rej jakiego nie znamy. Zapraszamy!


"Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością" - spotkanie ostatnie

26 stycznia br. w bibliotece odbyło się XI i jednocześnie ostatnie spotkanie dr. Jackiem Kępą w ramach cyklu o wybitnym pisarzu niemieckim pt. "Tomasz Mann i tożsamość Europy". Miało ono  charakter pewnego podsumowania opowieści o niezwykłym nobliście. Po wykładzie organizatorzy (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w KrotoszynieGaleria oraz TMiBZK) podziękowali serdecznie za wnikliwe oraz fascynujące przedstawienie sylwetki, twórczości oraz czasów w jakich przyszło żyć T. Mannowi. Przybyli na spotkanie mogli także podyskutować na różne tematy dotyczące literatury i ostatnich wydarzeń na świecie.

Wspomnienie filmowe z zakończonego niedawno cyklu spotkań z dr. Jackiem Kępą pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Edy0mJSneqc&app=desktop


Noworoczne spotkanie Towarzystwa

W restauracji "Cristal" 22 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne TMiBZKPrzybyli na nie zaproszeni goście: Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, Wiceburmistrz Ryszard Czuszke, Wicestarosta Paweł Radojewski, Dyrektor KBP Ewa BukowskaJacek Kępa z UM, Członkowie Honorowi TMiBZK: Julian JokśJózef ZdunekStefan KoniecznyStanisław SzpoperMikołaj Ilnicki oraz sponsorzy i członkowie stowarzyszenia.Galeria

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno członka honorowego TMiBZK Aleksandra Łopaczyka. Następnie Prezes Antoni Korsak przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa za ubiegły rok, a także plany na bieżący. 

Józef Zdunek opowiedział o postępach prac nad wydaniem kolejnego (XI) tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice". A. Korsak wręczył książkę "Pożegnania nieustanne" J. Zdunka gościom, sponsorom i członkom honorowym stowarzyszenia.

Po wystąpieniach Burmistrza oraz Wicestarosty, którzy podziękowali za dotychczasową działalność stowarzyszenia, dyskutowano także na rozmaite tematy związane z oczekiwaniami dotyczącymi Towarzystwa. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjacielskiej atmosferze.


Ostatnie spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

Zapraszamy serdecznie na ostatnie spotkanie z dr Jackiem Kępą. Wykład pt. Mann 11"Tomasz Mann i tożsamość Europy" kończący cały cykl, odbędzie się 26 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 17:30 Krotoszyńskiej Bibliotece PublicznejOrganizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK.


Spotkanie noworoczne członków TMiBZK

Spotkanie noworoczne 15'Spotkanie noworoczne członków Towarzystwa odbędzie się 22 stycznia 2015 r. o godz. 17.30 w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie, ul. Witosa 53. Serdecznie zapraszamy!


Rok 2014:


Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz realizacji wszelkich zamierzeń życzy Zarząd TMiBZK


Promocja książki "Pożegania nieustanne" Józefa Zdunka

W krotoszyńskiej Galerii "Refektarz" 17 grudnia br. miała miejsce promocjaGaleria tomiku poezji Józefa Zdunka "Pożegnania nieustanne". Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz TMiBZK.


X spotkanie z cyklu "T. Mann - między tradycją a nowoczesnością"

Galeria15 grudnia 2014 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Idea środka w Biblii i micie - tetralogia < Józefa i jego braci > Tomasza Mana". Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK.


Wkrótce premiera książki "Pożegnania nieustanne"Pożegnania nieustanne

Zapraszamy serdecznie na uroczystą premierę książki "Pożegnania nieustanne" autorstwa wieloletniego prezesa TMiBZK, Józefa Zdunka. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia br. (środa) o godz. 17:30 w Galerii "Refektarz" w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 1.


Dziesiąte spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

Mann 1015 grudnia br., o godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Idea środka w Biblii i micie - tetralogia < Józefa i jego braci > Tomasza Mana"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Serdecznie zapraszamy!


Dziewiąte spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

Mann 924 listopada br., o godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Idea środka, jako fundament nowego humanizmu w < Czarodziejskiej górze > Tomasza Mana"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Serdecznie zapraszamy!


Odszedł Członek Honorowy TMiBZK

Z Odszedł CH TMiBZKgłębokim smutkiem zawiadamiamy, że na wieczny spoczynek odszedł od nas Aleksander Łopaczyk, Członek Honorowy TMiBZK.
Cześć Jego pamięci!


Promocja X tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice"

17 października br. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Galeriauroczysta promocja książki "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe", tom X. Spotkanie prowadził Prezes TMiBZK, Antoni Korsak. O nowym wydawnictwie Towarzystwa opowiedział redaktor naczelny całego cyklu, GaleriaJózef Zdunek. Tradycyjnie wręczono po jednym egz. książki autorom tekstów, sponsorom oraz członkom zespołu redakcyjnego. Podziękowania za kolejne regionalne dzieło złożyli Starosta Leszek Kulka oraz Jerzy Janicki z Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Nie zabrakło także wystąpienia przyjaciela TMiBZK, Tadeusza Krokosa, który przywiózł ze sobą kolejny tom "Rocznika Kaliskiego".


Konkurs rozstrzygnięty!

Nasz mini konkurs został rozstrzygnięty. Zwyciężczynią została p. Janina z Krotoszyna. Serdecznie gratulujemy! Prawidłowa odpowiedź brzmi:
W 2008 roku miały miejsce dwie promocje książek z cyklu "Krotoszyn i okolice". Były to tomy III i IV.


Mann 8Ósme spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

24 października br., o godz. 18.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Konserwatyzm i zło w Doktorze Faustusie > Tomasza Manna"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Serdecznie zapraszamy!


Uwaga: konkurs

W związku z wydaniem jubileuszowego X tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice" ogłaszamy miniKio X konkurs, w którym nagrodą będzie najnowsze dzieło TMiBZK. Pytanie brzmi:

W którym roku miały miejsce dwie uroczyste promocje książek z cyklu "Krotoszyn i okolice" i które to były tomy?

Odpowiedzi prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wygrywa pierwsza prawidłowa odpowiedź!


10 tomów z cyklu "Krotoszyn i okolice"

Krotoszyn i okoliceW ciągu niespełna dekady TMiBZK wydało 10 tomów z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe" pod. red. Józefa Zdunka. Znalazło się w nich łącznie 107 artykułów (najwięcej o tematyce II wojny światowej), 77 biografii osób zasłużonych dla Ziemi Krotoszyńskiej oraz 79 materiałów źródłowych. Prace 50 autorów opublikowano na blisko 3 tysiącach stron...


Siódme spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

6 października br. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło sięGaleria kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Rewolucja konserwatywna w Niemczech"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK.


Wkrótce premiera X tomu "Krotoszyn i okolice"

Niedługo Zaproszenie - Kio Xukaże się jubileuszowy X tom z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe. Praca zbiorowa pod red. J. Zdunka". Uroczysta promocja książki odbędzie się 17 października br. (piątek) o godz. 17.00 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy serdecznie! Już dziś natomiast warto zapoznać się z przedmową książki.


Siódme spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycjąMann 7 a nowoczesnością"

6 października br., o godz. 18.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Rewolucja konserwatywna w Niemczech"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Serdecznie zapraszamy!


Spektakl "Warthbrücken" w kinie "Przedwiośnie"

Galeria14 września br. w krotoszyńskim kinie "Przedwiośnie" zaprezentowano spektakl teatralny "Warthbrücken", którego akcja toczy się tuż przed i w trakcie II wojny światowej w Kole. W sztuce zawarto m.in. tragiczną historię nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i dworzec w Kole w dniu 2 września 1939 r. Spektakl przygotowała i wystawiła grupa pasjonatów historii i teatru z Koła, a reżyserii podjął się Dariusz Matysiak, autor książki pod tym samym tytułem. Po kilkukrotnej prezentacji w Kole, spektakl po raz pierwszy mogli zobaczyć także krotoszynianie.


TMiBZK na uroczystości odsłonięcia pomnika w Kole

2 września 2014 r. delegacja członków Towarzystwa uczestniczyła w uroczystości odsłonięciaGaleria nowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole, poświęconego ofiarom tragedii z 2 września 1939 r. Tego właśnie dnia miał miejsce barbarzyński atak lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i dworzec kolejowy w Kole. Zginęło wówczas sto kilkadziesiąt osób, w tym wiele osób z terenu powiatu krotoszyńskiego.

GaleriaW 75. rocznicę tamtych wydarzeń do Koła udała się delegacja władz powiatu oraz samorządów z naszego terenu, rodziny ofiar, członkowie organizacji pozarządowych oraz uczniowie. Przejazd odbywał się zabytkowym pociągiem retro "Ewakuacja '39", nawiązującym do pociągu z 1939 r. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika była finałem wieloletniej współpracy w tym temacie gmin Krotoszyn i Koło. W przygotowaniach uczestniczył także prezes Towarzystwa Antoni Korsak, który zajął się weryfikacją i ustaleniem nazwisk ofiar nalotu. Zostały one następnie wyryte na płytach nowego pomnika.

Członek Honorowy TMiBZK, Aleksander Łopaczyk, jeden z ocalałych świadków tragedii w Kole, Galeriaopowiedział zebranym na cmentarzu o tamtych dramatycznych przeżyciach. Wspólnie z Prezesem TMiBZK Antonim Korsakiem oraz Wiceprezes Aliną Kajewską, złożyli wiązankę kwiatów pod nowym pomnikiem. Jego powstanie było możliwe dzięki zaangażowaniu samorządów obu miast oraz wpłatom darczyńców, m.in. dzięki zbiórce publicznej zorganizowanej przez Towarzystwo.

W związku z uroczystościami w Kole oraz przyjazdem pociągu "Ewakuacja '39" Towarzystwo, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie, wydało okolicznościowy, 5 numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć związanych z odsłonięciem pomnika w Kole (więcej na profilu Towarzystwa na Facebook) oraz filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=83BUYotdkpk&list=UUxo7aKO9sixb71uH8-dysSA

http://pulspolski.tv/2014/09/pociag-retro-na-dworcu-kolejowym-w-kole/

http://pulspolski.tv/2014/09/kolo-uroczystosc-odsloniecia-pomnika/


Rozliczenie zbiórki publicznej na budowę pomnika w Kole

TMiBZK przedstawia informację dotyczącą zbiórki publicznej na Zbiórka publicznabudowę nowego pomnika w Kole, poświęconego ofiarom nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna 2 września 1939 r. Towarzystwo było organizatorem zbiórki (szczeg. na plakacie). Dziękujemy wszystkim darczyńczom!


Pociągi turystyczne ponownie w Krotoszynie

Galeria5 lipca 2014 r. Towarzystwo zaprezentowało się na stoisku promocyjnym na krotoszyńskim dworcu PKP podczas imprezy "Niezwykła Kolej Rzeczy" (TMiBZK był jednym z organizatorów). Wydarzenie związane było z przyjazdem do Krotoszyna pociągów turystycznych TurKol.pl. Z tej okazji Towarzystwo, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie, wydało okolicznościowe pocztówki, a także nowy numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego". Promowano również inne wydawnictwa TMiBZK.


Szóste spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

16 czerwca br. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Pesymizm kulturowy jako niebezpieczeństwo polityczne"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. 


Walne Zebranie członków TMiBZK

W sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera, 4 czerwca br., odbyło się Walne Zebranie członków TMiBZK. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego zarządu, bilansu oraz rachunku wyników a także informacji do bilansu za 2013 r. WZ udzieliło absolutorium zarządowi stowarzyszenia za ubiegły rok. Ponadto Prezes Antoni Korsak przedstawił najbliższe plany Towarzystwa, dyskutowano również nad kierunkami rozwoju w działalności TMiBZK. Podczas zebrania wręczono legitymacje nowym członkom, a także pamiątkowe medale z okazji 20-lecia TMiBZK, osobom, które nieodebrały ich do tej pory.


Stoisko TMiBZK podczas KrotoFEST-uKrotoFEST 14'

Podczas KrotoFEST-u, w sobotę 31 maja br. w Parku Miejskim w Krotoszynie, Towarzystwo promowało swoje wydawnictwa na stoisku pośród innych organizacji i stowarzyszeń. Dziękujemy wszystkim za odwiedziny! 


GaleriaPiąte spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

26 maja br. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Między rozumem a < wolą mocy > - światopogląd Tomasza Manna w latach I wojny światowej"Organizatorami cyklu są Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK.


Czwarte spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"Mann 4

 

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają serdecznie na czwarte spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Niemcy - <późne> zjednoczenie"Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18.00 w Bibliotece na drugim piętrze. GaleriaTrzecie spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

7 kwietnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się trzecie spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Reformacja i jej wpływ na niemiecką tożsamość". Organizatorami cyklu są KBP oraz TMiBZK. 


Kolejne spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"Budenbrookowie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają na kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą pt. "Budenbrookowie i kryzys światopoglądu mieszczańskiego", które odbędzie się 19 marca br. (środa) o godz. 17.00 w bibliotece - II piętro. Zapraszamy!


Spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością"

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im A. Fiedlera oraz TMiBZK zorganizowały spotkanie z cyklu "Tomasz Mann - między tradycją a nowoczesnością". Jest to cykl wykładów dr. Jacka Kępy poświęcony wybitnemu niemieckiemu pisarzowi, laureatowi literackiej nagrody Nobla. Pierwsze spotkanie "Tomasz Mann i jego czasy" odbyło się 24.02.2014 r. w czytelni dla dorosłych, w bibliotece.Galeria

Prezes Towarzystwa, Antoni Korsak, powitał obecnych na spotkaniu oraz przedstawił osobę prelegenta. Dr Jacek Kępa na wstępie omówił znaczenie T. Manna dla kultury niemieckiej oraz światowej. Następnie przedstawił sylwetkę pisarza, jego związki rodzinne oraz twórczość. Celem wykładu było ukazanie życia T. Manna na tle czasów, w jakich przyszło mu egzystować. Tytuł prelekcji był więc swoistą aluzją do jednej z jego powieści pt. "Moje czasy".

Dyrektor KBP, Ewa Bukowska, podziękowała za ciekawy wykład oraz zaprosiła na następne spotkanie z cyklu, które odbędzie się 19 marca br.


Zbiórka publiczna na budowę Pomnika na cmentarzu parafialnym w KoleZbiórka publiczna

Zarząd TMiBZK informuje o zbiórce publicznej na budowę Pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole, upamiętniającego ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego 2 września 1939 roku na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji kolejowej w Kole. Szczegóły: kliknij tu.


Spotkanie noworoczne członków TMiBZK

28 stycznia 2014 r. w Restauracji "Cristal" w Krotoszynie odbyło się spotkanie noworoczne członków Towarzystwa. Wśród gości znaleźli się honorowi członkowie TMiBZK: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, dr Józef Zdunek, Aleksander Łopaczyk i Stefan Konieczny oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Krotoszynie dr Jacek Kępa i Prezes Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesław Świca.Galeria

Spotkanie prowadził Prezes TMiBZK Antoni Korsak, który złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne oraz podsumował miniony rok, a także przedstawił najbliższe plany stowarzyszenia. Następnie dr J. Zdunek omówił stan przygotowań do wydania X tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice". 

Istotnym elementem spotkania były wystąpienia gości oraz członków Towarzystwa. Starosta L. Kulka podziękował za kolejny rok  owocnej współpracy, za wspaniałą działalność wydawniczą i edukacyjną. Podkreślił, że TMiBZK jest organizacją bardzo aktywną i że warto tego typu działalność wspierać. Burmistrz J. Jokś stwierdził natomiast, że Towarzystwo będzie znakomicie się uwypuklać na tle zmian w społeczności lokalnej, jakie przyniesie ze sobą rozpoczynający się rok. Potwierdził również, że samorząd nadal będzie wspierał stowarzyszenie organizacyjnie i finansowo. Wśród najważniejszych zadań, jakie stoją przed Towarzystwem w tym roku, włodarz miasta wymienił wsparcie prac komitetu organizacyjnego jubileuszu 600-lecia Krotoszyna oraz upamiętnienie wydarzeń związanych z tragedią pociągu ewakuacyjnego w dniu 2 września 1939 r.  

Spotkanie przebiegło w miłej, przyjacielskiej atmosferze. W dziale Galeria zamieszczamy zdjęcia autorstwa Pawła W. Płócienniczaka, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.


Rok 2013:


Promocja IX tomu "Krotoszyn i okolice"

15 listopada 2013 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta promocja nowego wydawnictwa TMiBZK - IX tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice". Spotkanie uświetnioneGaleria zostało występem młodzieży z Koła Teatralnego z Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie. Promocję prowadził Prezes Towarzystwa Antoni Korsak, który wręczył pamiątkowe medale XX-lecia TMiBZK osobom nieobecnym na kwietniowym spotkaniu jubileuszowym. O nowym tomie opowiedział Przewodniczący zespołu redakcyjnego Józef Zdunek, który podkreślił m.in. to, że twórcy tego dzieła pracowali nad nim całkowicie za darmo. Tradycyjnie wręczono po jednym egzemplarzu książki autorom tekstów, sponsorom, członkom zespołu redakcyjnego oraz "przyjaciołom" Towarzystwa. Gratulacje z okazji wydania nowego tomu złożyli Starosta 
Krotoszyński Leszek Kulka, Radny Miłosz Zwierzyk w imieniu swoim i Posła Macieja GaleriaOrzechowskiego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Kaliszu, Tadeusz KrokosJan Pawlik natomiast opowiedział o zamiarze utworzenia krotoszyńskiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej, a Prezes TMiBZK poinformował o najbliższych planach stowarzyszenia (m.in. o inicjatywie samorządów Koła i Krotoszyna oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą i TMiBZK dotyczącej upamiętnienia ofiar nalotu hitlerowskiego 02.09.1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i okolic).


Wkrótce premiera IX tomu "Krotoszyn i okolice"

15 listopada br. o godz. 16.30 w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się promocja IX tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe. Praca zbiorowa pod red. J. Zdunka"Serdecznie zapraszamy! Już teraz można zapoznać się także z przedmową książki.


Zbiórka pieniędzy na nowy pomnik

W niedzielę 15 września przy szańcu Pamięci Żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wlkp. w KrotoszynieKwesta 15.09.13' odbyła się uroczystość połączona z mszą polową, przypominająca o 74. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Podczas mszy członkowie TMiBZK przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na budowę nowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole, upamiętniającego ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego 2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji kolejowej w Kole. Zebrano 652,53 zł. i 5 koron czeskich. Mieszkańcy Krotoszyna wsparli w ten sposób tę szczytną akcję, za co należą się szczególne słowa podziękowania.
Cały czas trwa również akcja ustalania i weryfikacji nazwisk osób jadących pociągiem. Poszukiwanie ofiar nalotu związane jest z planowaną budową pomnika. 3 października 2012 r. wybrano jego projekt w konkursie zorganizowanym przez władze Koła. Ważnym elementem pomnika będą tablice z nazwiskami ofiar. W 75. rocznicę tych wydarzeń, w przyszłym roku, zaplanowano odsłonięcie monumentu oraz wydanie publikacji opisującej dzieje tego pociągu.


 Koło '39 Pamiętamy...

Koło 39'W środę, 11 września br., w krotoszyńskim kinie "Przedwiośnie" odbyłoGaleria się okolicznościowe spotkanie upamiętniające ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego 2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji kolejowej w Kole. TMiBZK, będące współorganizatorem spotkania, wzięło czynny udział w tym wydarzeniu. Prezes Antoni Korsak wygłosił prelekcję na temat pociągu ewakuacyjnego sformowanego w Krotoszynie oraz tragicznych skutków nalotu. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna (dostępna na stronie: www.facebook.com/TMiBZK) przygotowana przez Grzegorza Śniecińskiego. W hallu kina zaprezentowana została wystawa zdjęć poświęconych tej tematyce (przyg. przez Muzeum Regionalne), czynne było także stoisko z wydawnictwami Towarzystwa.


Odwiedziny u Profesora Gerwazego Świderskiego

4 września br. delegacja członków Towarzystwa odwiedziła we GaleriaWrocławiu Prof. Gerwazego Świderskiego, członka honorowego TMiBZK. Podczas spotkania, które przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze, profesorowi wręczono medal pamiątkowy 20-lecia TMiBZK. Dyskutowano także na temat upamiętnienia osób szczególnie zasłużonych na ziemi krotoszyńskiej, których sylwetki i dokonania są mało znane lub w ogóle.


 Wspomnienie o dr. Dionizym Kosińskim

26 lipca br. mija 10 rocznica śmierci dr. Dionizego Kosińskiego, założyciela i wieloletniego lidera Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Jego sylwetkę przypomina opracowanie autorstwa Stefana Koniecznego.


Krasnal zawitał do Krotoszyna

6 lipca br. o godz. 10:30 na krotoszyńskiej stacji pojawił się kolejny pociąg turystyczny z Galerialokomotywą parową Ol-49 na czele. Tym razem był to "Krasnal" relacji Poznań Gł. - Krotoszyn - Wrocław Gł. - Leszno - Poznań Gł. 

Z okazji przyjazdu pociągu Starostwo Powiatowe w Krotoszynie wspólnie z TMiBZK wydało pamiątkową pocztówkę. Dodatkowo ukazał się trzeci numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego". Obydwa kolekcjonerskie "rarytasy" dostępne były za darmo w sobotnie przedpołudnie na dworcu PKP. Towarzystwo prezentowało tam swoje wydawnictwa, a także pełniło dyżur historyczny pod pamiątkową tablicą w hallu budynku. Stoisku TMiBZK, które cieszyło się sporym zainteresowaniem, towarzyszyła również mini wystawa zdjęć "PKP - Pejzaże Koleją Pisane".  

Relacja z wydarzenia także na stronie organizatora: www.turkol.pl 


TMiBZK na "Święcie Ulicy"

Towarzystwo wzięło udział w "Święcie Ulicy" Galeria(organizator: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna), które w tym roku odbyło się 22 czerwca na ul. Benickiej w Krotoszynie. TMiBZK było obecne w stoisku w strefie książki, gdzie dostępne były wydawnictwa stowarzyszenia, pamiątkowe pocztówki z okazji przyjazdu do Krotoszyna pociągów turystycznych "Ziemianin" i "Biskupianin" oraz drugi numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego"


"KrotoFEST" za nami

KrotoFEST 13'TMiBZK wzięło udział w Festiwalu Aktywnych Sąsiadów "KrotoFEST" (08.06.13), ktorego organizatorami byli Urząd Miejski w Krotoszynie, KOK oraz CKI. Towarzystwo prezentowało swój dorobek w specjalnym stoisku pośród innych organizacji pozarządowych i instytucji. Dostępne były tam wydawnictwa TMiBZK, okolicznościowa pocztówka wydana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie, Bilet na drezynędrugi numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego" oraz darmowe bilety na, cieszący się dużym zainteresowaniem, przejazd drezyną Towarzystwa Miłośników Kolei Ostrzeszów - Namysłaki. Oprócz tego w poczekalni dworca PKP można było poczytać o historii krotoszyńskiej kolei oraz przyjrzeć się starym rozkładom jazdy z lat 1944-46. Pod pamiątkową tablicą w poczekalni dyżur pełnił jeden z historyków, członek Towarzystwa. W pomieszczeniu tym odbył się także konkurs "Moja własna interpretacjaGaleria Lokomotywy J. Tuwima" zorganizowany wspólnie przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną oraz TMiBZK. Wręczenie zwycięzcom nagród ufundowanych przez stowarzyszenie oraz Urząd Miejski w Krotoszynie, odbyło się na scenie. Wydawnictwa Towarzystwa otrzymali także pasażerowie "Ziemianina", zwycięzcy konkursu zorganizowanego w tym pociągu. Więcej także na stronie http://www.facebook.com/TMiBZK oraz turkol.pl 


Pociągi "Ziemianin" i "Biskupianin" już wkrótce w Krotoszynie!

8 czerwca br. o godz. 14.50 po raz trzeci zawita do Krotoszyna pociąg turystyczny "Ziemianin" relacji Poznań Gł. - Krotoszyn - Poznań Gł. Będzie to specjalny pociągZiemianin retro złożony z zabytkowych wagonów ciągniętych przez wolsztyńską lokomotywę parową Ol 49. Tego samego dnia na trasę Krotoszyn - Krobia - Krotoszyn po raz pierwszy wyruszy również pociąg retro "Biskupianin" (szczegóły dot. obydwu pociągów na stronie organizatora: www.turkol.pl). Zabytkowe składy będą jedną z atrakcji towarzyszących nowej miejskiej imprezie "KrotoFEST".                                                                 

Bilety na pociąg "Biskupianin" dostępne są w sprzedaży internetowej oraz w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9), która we współpracy z Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej uruchomiła punkt sprzedaży biletów. 

Zapraszamy wszystkich miłośników kolejowych przygód oraz chętnych do przejażdżki w niepowtarzalnym klimacie zabytkowych wagonów spowitych gęstą parą wydobywającą się z wnętrza czarującej lokomotywy z dawnych lat!   


Konkurs "Moja własna interpretacja Lokomotywy J. Tuwima"

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie oraz Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Moja własna interpretacja Lokomotywy J. Tuwima”, który odbędzie się w dniu 8 czerwca br. o godz. 16:00 (po odjeździe pociągu „Biskupianin”) przed budynkiem dworca PKP w Krotoszynie.

Konkurs, będący jedną z atrakcji imprezy "KrotoFEST" organizowanej przez Urząd Miejski w Krotoszynie, polega na przedstawieniu własnej interpretacji słynnego dzieła Juliana Tuwima. Może to być zatem klasyczna recytacja, jak i nieszablonowe wykonanie wokalne. Liczyć się będzie oryginalność i nowatorskie podejście do tematu. Konkurs odbędzie się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Liczba uczestników jest ograniczona, na zwycięzców konkursu czekają nagrody ufundowane przez TMiBZK oraz Urząd Miejski w Krotoszynie.

Zapisy uczestników konkursu odbywać się będą podczas trwania "KrotoFEST-u" w godz. 11:00 – 16:00 w stoiskach Biblioteki i Towarzystwa. Zapraszamy!


"KrotoFest" coraz bliżej

TMiBZK aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do nowego festiwalu "KrotoFEST" organizowanego przez Urząd Miejski w Krotoszynie. Impreza odbędzie się 8 czerwca br. przy ul. Dworcowej. Towarzystwo będzie prezentować swój dorobek w specjalnym stoisku (czynnym w godz. 11-19), gdzie będzie można nabyć wydawnictwa TMiBZK. Z okazji przyjazdu do Krotoszyna pociągu turystycznego "Ziemianin" (w tym samym dniu, o godz. 14:50), a także w związku z uruchomieniem nowego pociągu "Biskupianin" (8 czerwca, odjazd o godz. 15:55), Towarzystwo wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie, wydało okolicznościową pocztówkę. W stoisku stowarzyszenia czytelnicy znajdą również najnowszy, drugi numer "Krotoszyńskiego Kuriera Kolejowego" (nr 1 dostępny tu:>). Dostępne będą także darmowe bilety na przejazd drezyną uruchomioną przez Towarzystwo Miłośników Kolei Ostrzeszów - Namysłaki. Ponadto TMiBZK wspólnie z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną przeprowadzi przed budynkiem dworca o godz. 16:00 konkurs "Moja własna interpretacja Lokomotywy J. Tuwima". Wręczenie nagród zwycięzcom, ufundowanych przez Towarzystwo i UM w Krotoszynie, nastąpi na scenie ok. godz. 16:50. Nagrodzeni zostaną także zwycięzcy konkursu przeprowadzonego wśród pasażerów pociągu "Ziemianin". 


Spotkanie dotyczące genealogii

17 maja br. TMiBZK zorganizowało w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej spotkanie z p. Maciejem Kowalczykiem, Prezesem zarządu Ostrowskiego Towarzystwa 

GaleriaGenealogicznego, który wygłosił prelekcję pt. "Genealogia. Jak odnaleźć swoich przodków"Spotkanie podzielone zostało na dwie części: w pierwszej prelegent wyjaśnił czym jest genealogia, jaki jest cel badań dotyczących odnajdywania swoich przodków oraz jaka jest metodologia poszukiwań w tym zakresie. Część druga poświęcona została na udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez Medal pamiątkowy z okazji 20-lecia TMiBZKuczestników spotkania. 

Prezes TMiBZK Antoni Korsak, dziękując gościowi za przybycie i ciekawy wykład, wręczył pamiątkowy medal z okazji 20-lecia TMiBZK. Medale wręczone zostały także członkom Towarzystwa oraz gościom nieobecnym na spotkaniu jubileuszowym 19.04. br. Prezes poinformował również o najbliższych planach stowarzyszenia.   


TMiBZK na portalu Facebook

W związku z Jubileuszem 20-lecia Towarzystwa, w sieci pojawił się profil TMiBZK na portalu Facebook: http://www.facebook.com/TMiBZK

Zapraszamy do odwiedzin!


Spotkanie Jubileuszowe z okazji 20-lecia TMiBZK

19 kwietnia 2013 r. w Restauracji "Cristal" odbyło się Spotkanie Jubileuszowe z okazji 20-lecia istnienia stowarzyszenia. Prezes Towarzystwa, Antoni Korsak,dsc02888m powitał przybyłych na uroczystość gości wśród których znaleźli się m.in. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna Zofia Jamka, Radny RM Miłosz Zwierzyk reprezentujący posła RP Macieja Orzechowskiego, Jerzy Janicki z UM w Krotoszynie, Dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska, Maria Lewandowicz i Michał Pietrowski z Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp., Prezes kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Tadeusz Krokos, członek honorowy TMiBZK Aleksander Łopaczyk, wieloletni prezes Towarzystwa Józef Zdunek, sponsorzy wydawnictw TMiBZK, przedstawiciele mediów oraz członkowie stowarzyszenia.

dsc02988mProwadzący spotkanie, Stefan Konieczny, poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci tych członków stowarzyszenia, którzy odeszli na wieczny spoczynek. 

Istotnym elementem Jubileuszu było zrobienie wspólnej fotografii uczestników spotkania przez Pawła Płócienniczaka

Historię stowarzyszenia przedstawili w dwóch odsłonach wiceprezes TMiBZK Alina Kajewska (lata 1993-2009) i były prezes dsc02909mJózef Zdunek (lata 2009-2013). Całości dopełniana prezentacja zdjęć z długiego okresu działalności Towarzystwa. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów Honorowych Członków TMiBZK trzem zasłużonym postaciom dla stowarzyszenia: Józefowi ZdunkowiStefanowi Koniecznemu i Stanisławowi Szpoperowidsc02932mNastępnie członek Komisji Konkursowej, Paweł Mizera, przedstawił rozstrzygnięcie konkursu na projekt logo Towarzystwa. Prezes Antoni Korsak wręczył dyplom oraz nagrodę zwyciężczyni konkursu, Małgorzacie Naskrętskiej. Podziękowania otrzymała także opiekun Maria Macias. Chwilę później nastąpiła uroczysta prezentacja nowego logo stowarzyszenia.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 20-lecia istnienia Towarzystwa. dsc02948mOtrzymali je przedstawiciele władz, członkowie honorowi, sponsorzy, szefowie współpracujących instytucji kultury i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz aktualni członkowie TMiBZK.

Po tej części spotkania nadszedł czas na wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Krokos, który dziękując za zaproszenie przypomniał, że był przy narodzinach TMiBZK, kiedy to razem z Dionizym Kosińskim dyskutowali o profilu stowarzyszenia. Dodał, że poprzez medal, który otrzymał na uroczystości, czuje się jeszcze bardziej związany z Krotoszynem. Tadeusz Krokos tradycyjnie wręczył także kolejny, XXXVIII tom "Rocznika Kaliskiego" prezesowi TMiBZK, który zrewanżował się przekazaniem ostatniego wydawnictwa Towarzystwa "Wspomnienia Sybiraka" Czesława Herby.

dsc02975mŻyczenia i gratulacje złożyli także Miłosz Zwierzyk w imieniu Posła RP Macieja Orzechowskiego, Starosta Leszek Kulka, Burmistrz Julian Jokś i Przewodnicząca RM Zofia JamkaMaria Lewandowicz i Michał Pietrowski z TMKW oraz Dyrektor KBP Ewa BukowskaStefan Konieczny odczytał również życzenia, które dotarły do Towarzystwa drogą pocztową i elektroniczną.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości, prezes Antoni Korsak poinformował o nabliższych planach stowarzyszenia (m.in. o spotkaniu dotyczącym genealogii).     

Warto dodać, że z okazji Jubileuszu, ostrowska telewizja Proart wyemitowała w piątek 19.04. br. krótki reportaż o stowarzyszeniu. Jest on dostępny pod tym adresem:

http://tvproart.pl/tvonline/obejrzyj/5963/Wydarzenia/2013-04-19

Film dokumentujący spotkanie jubileuszowe autorstwa Franciszka Kurzawy:

http://www.youtube.com/watch?v=0r7Y5qyCBbU&list=UUJ7L-gLj0iT994Uz95y2aoA&index=2

Galeria zdjęć z uroczystości, autorstwa Pawła Płócienniczaka:

http://plocienniczak.blogspot.com/2013/04/xx-lecie-towarzystwa-miosnikow-i.html

Galeria zdjęć na stronie miasta Krotoszyna:

http://krotoszyn.pl/aktualnosc-7566-20_lecie_tmibzk.html


Rozstrzygnięcie konkursu na projekt logo TMiBZK

W bieżącym roku TMiBZK obchodzi jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Stowarzyszenie powstało w 1993 r. w celu upowszechniania wiedzy o ziemi krotoszyńskiej oraz popierania badań dotyczących tego terenu. Organizuje również sesje naukowe i popularno-naukowe, inicjuje spotkania z regionalistami oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Z okazji jubileuszu Towarzystwo ogłosiło konkurs na projekt logo, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący TMiBZK. Konkurs skierowany został do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogółem wpłynęło 26 prac ze szkół z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę główną dla Małgorzaty Naskrętskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie (opiekun: Maria Macias). Wyróżnioną pracę cechuje wykorzystanie elementów identyfikujacych stowarzyszenie, czytelność i przejrzystość oraz nawiązanie do szaty graficznej strony Towarzystwa. Laureatce serdecznie gratulujemy!

Podziękowania kierujemy także do pozostałych uczestników konkursu i ich opiekunów.

Oficjalna prezentacja logo i wręczenie nagrody nastąpi podczas spotkania jubileuszowego TMiBZK w dniu 19 kwietnia br.


Rok 2012:


14.12.12

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków TMiBZK. Po przedstawieniu sprawozdań Prezesa Towarzystwa J. Zdunka oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej A. Chmielarza, udzielono absolutorium staremu zarządowi. Wybrano również nowe władze Towarzystwa w składzie: Prezes - Antoni Korsak, Wiceprezes - Alina Kajewska, Skarbnik - Izabela Brodala, Sekretarz - Grzegorz Śnieciński, Członkowie - Jarosław ChmielarzPiotr MikołajczykPaweł MizeraGaleria >

23.11.12

Członkowie zarządu TMiBZK uczestniczyli w Jubileuszu 55-lecia Muzeum Regionalnego i Inauguracji Roku Kulturalnego 2012 / 2013. Prezes Józef Zdunek z okazji jubileuszu wręczył Dyrektor Muzeum Helenie Kasperskiej okolicznościowy dyplom oraz wiązankę kwiatów. Podczas Inauguracji Roku Kulturalnego wręczono także specjalne nagrody dla osób, które przyczyniły się do wzbogacenia dorobku kulturalnego miasta. Gratulacje i wyróżnienia złożone przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Krotoszyna Zofię Jamkę oraz Burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia otrzymali m.in. członkowie TMiBZK: Józef Zdunek, Stanisław Szpoper, Stefan Konieczny, Antoni Korsak, Grzegorz Śnieciński i Piotr MikołajczykGaleria >

19.11.12

W siedzibie TMiBZK (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna) odbyło się spotkanie zarządu Towarzystwa z Czesławem Herbą, autorem "Wspomnień Sybiraka". W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Biblioteki Ewa Bukowska. W miłej, sympatycznej atmosferze, pełnej mniej lub bardziej odległych wspomnień, autor podziękował za wydanie książki oraz za zorganizowanie jej promocji. Galeria >

04.11.12

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta promocja książki Czesława Herby "Wspomnienia Sybiraka". Prezes TMiBZK dr Józef Zdunek powitał przybyłych gości, m.in. Starostę Leszka Kulkę, Małgorzatę Mielcarek i Jacka Kępę z UM oraz Dyrektor Muzeum Helenę Kasperską. Przedstawiając sylwetkę autora "Wspomnień...", J. Zdunek zaznaczył, że tekst Cz. Herby trafił do Towarzystwa wczesną wiosną br. i zarząd TMiBZK podjął jednomyślną decyzję o wydaniu książki. Tempo prac nad dziełem było dosyć duże, tak aby wydać je jak najszybciej. Prezes Towarzystwa zachęcał zebranych do przeczytania tej wartościowej książki, ponieważ styl i język (a przede wszystkim treść) są bardzo ciekawe. Dodał także, że redakcja niczego nie zmieniła w tekście, nie było również ingerencji w poglądy autora. Tradycyjnie wręczono również egzemplarze książki donatorom oraz osobom ważnym dla tego wydania, m.in. Staroście oraz p. Elżbiecie Leopold, której trzy wiersze znalazły się na końcu książki.

Kolejnym punktem uroczystości był referat Antoniego Korsaka dotyczący zsyłek Polaków na Sybir. Po tym przyszedł czas na wystąpienie autora "Wspomnień...". Cz. Herba zaprezentował najpierw swój wiersz, którego treścią były przeżycia wojenne oraz tematy współczesne. Odpowiadając na jedno z pytań, autor podkreślił, że na Sybirze nikt nie myślał jaka będzie Polska po wojnie, ważne było, aby jak najszybciej do niej powrócić. Swoje wspomnienia z okresu II wojny światowej zaczął spisywać ok. 5 lat temu, częściowo były one prezentowane w odcinkach na łamach prasy. Ostatecznie autor postanowił, że spisze całość i wyda to w formie książki, co udało się przy pomocy TMiBZK. Motywacją dla niego była chęć przekazania potomnym swoich przeżyć, tak by ludzie wiedzieli, co to był Sybir. Wg. autora ten, co nie przeżył głodu, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to naprawdę znaczy. Za kawałek chleba ludzie są w stanie zrobić wszystko. Cz. Herba przeszedł wielką szkołę życia, która nauczyła go dyscypliny i nie pozwoliła mu stać się materialistą. W swojej wypowiedzi autor dużo miejsca poświęcił także dobrym relacjom z miejscowymi Rosjanami, którzy pomagali mu, jak tylko mogli. Podkreślił, że asymilacja z miejscową ludnością odbywała się niejako automatycznie i zesłańcy nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Polacy chodzili z Rosjanami do szkoły i to było normalne. Cz. Herba zauważył, że wcale nie faworyzuje tutaj naszych sąsiadów, ale uczciwie stwierdza, że oni też pomagali, bo warunki były naprawdę ciężkie. Do czasu przyjazdu do Moskwy Generała Sikorskiego, zesłańcy pracowali za darmo, ponieważ jak argumentowała miejscowa nauczycielka - transport Polaków na Syberię sporo kosztował, więc musieli oni to wszystko odrobić.
Na zakończenie spotkania Starosta L. Kulka złożył Cz. Herbie i J. Zdunkowi podziękowania za wydanie książki. Również autor "Wspomnień..." podziękował prezesowi Towarzystwa, a także władzom samorządowym za możliwość opublikowania jego dzieła. 
Galeria >

10.10.12

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta promocja książki "Krotoszyn i okolice" tom VIII. Prezes TMiBZK dr Józef Zdunek powitał przybyłych gości, m.in. Wiceburmistrza Krotoszyna Ryszarda Czuszke, Naczelnika Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej UM w Krotoszynie dra Jacka Kępę, autorów, w tym dra Hieronima Kroczyńskiego, prezesa oddziału kaliskiego PTH Tadeusza Krokosa oraz przedstawicieli prasy. Prezes przedstawił również grupę wokalną "Positive", która zaprezentowała kilka świetnie brzmiących, pozytywnie nastawionych utworów z pogranicza muzyki świeckiej i religijnej.  
Po krótkiej prezentacji najnowszego dzieła Towarzystwa wręczono książki sponsorom oraz autorom. Po tej części uroczystości jako pierwszy głos zabrał T. Krokos, który wręczył prezesowi TMiBZK najnowszy numer "Rocznika Kaliskiego". Podziękował za promocję, zauważając, że był obecny na wszystkich i sprawiły mu one wiele radości. 
Jeden z autorów "Kio" VII, Jan Grzesiński, podziękował za przybycie na uroczystość kolegom z b. Wytwórni Sprzętu Mechanicznego, którzy byli aktywnymi uczestnikami opisywanych przez niego wydarzeń. 
J. Zdunek otrzymał podziękowania za artykuł dotyczący pielgrzymek na Jasną Górę, które złożyła jedna z uczestniczek pierwszej wyprawy do sanktuarium. Przekazując na ręce prezesa bukiet kwiatów podziękowała za pamięć o nazwiskach.
R. Czuszke podziękował natomiast za żywe wspomnienia, gratulując kolejnego tomu "Kio". Podkreślił, że samorząd z chęcią wspiera tego typu działalność wydawniczą. Przedstawił także apel dotyczący pomocy w ustaleniu nazwisk ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny Krotoszyna na stacji w Kole 2 września 1939 r. Poinformował zebranych, że trwają prace nad należytym upamiętnieniem pamięci tych osób w postaci pomnika, który ma być odsłonięty na cmentarzu w Kole w 2014 r. R. Czuszke złożył ponadto życzenia wszelkiej pomyślności oraz wyraził oczekiwanie na IX tom "Kio".
Halina Konieczna z PTTK podkreśliła, że cykl ten od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników. Na jego sukces złożyła się wielotematyczność artykułów, które opisują różne zakątki regionu, przez co książka jest przez niektóre środowiska tak wyczekiwana. Jej popularność przysparza także sławy opisywanym w niej osobom i sprawia, że biografie są ciekawe. H. Konieczna wyraziła nadzieję, że będą kolejne tomy z cyklu "Kio". 
Galeria >

23.06.12

Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej wzięło udział w "Święcie Ulicy" zorganizowanym przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną. Festyn odbył się na ul. Rynkowej w Krotoszynie. TMiBZK zaprezentowało swe wydawnictwa na specjalnym stoisku w strefie książki. Galeria > 

09.06.12

TMiBZK uczestniczyło w imprezie "Dworzec w kłębach pary" związanej z przyjazdem do Krotoszyna pociągu turystycznego "Ziemianin" w dniu 9 czerwca br. Członkowie Towarzystwa wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu (m.in. opowiadali o najważniejszych momentach w dziejach krotoszyńskiej kolei, a także przygotowali mini wystawę zdjęć Krotoszyna). Podobnie jak rok temu, czynne było również specjalne stoisko, na którym zaprezentowane zostały wydawnictwa TMiBZK. Z okazji przyjazdu "Ziemianina", Towarzystwo wydało pamiątkowe pocztówki. Promowano także nowe pismo (wydane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie) "Krotoszyński Kurier Kolejowy". Dla pasażerów pociągu, TMiBZK ufundowało nagrody książkowe za udział w konkursie dotyczącym naszego miasta. Galeria > 

21.05.12

W wieku 84 lat odszedł Jan Małecki, członek - założyciel TMiBZK. Cześć Jego pamięci!

16.05.12

Zarząd TMiBZK uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Krotoszyńskiego Leszka Kulkę z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919. Goście z Poznania zaprezentowali pokrótce swoje stowarzyszenie, wręczyli także na ręce Starosty oraz Prezesa TMiBZK Józefa Zdunka pamiątkowe statuetki dowódców powstania. Przedstawili cel swojej wizyty, jakim było zachęcenie miejscowych działaczy społecznych do stworzenia w powiecie koła - filii TPPW 1918 / 1919. Zwrócili się w tej sprawie do TMiBZK z prośbą o pomoc w realizacji tego zamierzenia. Prezes J. Zdunek zadeklarował podjęcie odpowiedznich działań w tym zakresie. Galeria >

25.04.12

Odbyło się Walne Zebranie TMiBZK w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok. Uroczyście wręczono legitymacje członkowskie nowym członkom, przedstawiono także sprawozdanie z działalności Towarzystwa w ostatnim okresie oraz nakreślono zamierzenia na najbliższy czas. 

15.03.12

Członkowie Towarzystwa wzięli udział w promocji książki "Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach". Publikacja ta jest pracą zbiorową pod redakcją Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka oraz Michała Pietrowskiego, podsumowującą obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego na terenie Ziemi Krotoszyńskiej. Galeria >

14.03.12

TMiBZK zorganizowało w sali biblioteki prezentację projektów wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie: 
Projekt I: Ekologiczna Ścieżka Przyrodnicza „Rezerwat przyrody Mszar Bogdaniec – Rezerwat przyrody Baszków – Piaski”, Projekt II: „Dąbrowy Krotoszyńskie – Przedsiębiorstwo?” 
Prezes Józef Zdunek powitał przybyłych gości: Starostę Krotoszyńskiego Leszka Kulkę, Dyrektora ZSP nr 2 Romana Olejnika, Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie Krzysztofa Niedbałę. Stwierdził, iż w działalności statutowej Towarzystwa jest ujęty szeroko rozumiany regionalizm, a zatem badanie zarówno historii, jak i przyrody. Ponieważ ostatnio rzadko była mowa o tym ostatnim aspekcie, stąd zrodził się pomysł tego typu prezentacji.
Adam Zdunek, nauczyciel w ZSP nr 2 i jednocześnie członek Towarzystwa, opowiedział o Ekologicznej Ścieżce Przyrodniczej wiodącej przez dwa z sześciu rezerwatów znajdujących się na ziemi krotoszyńskiej. Po przybliżeniu historii powstania ścieżki, zaprosił obecnych do obejrzenia 20 min. filmu dotyczącego tej tematyki.
Przemysław Wójcik, nauczyciel w ZSP nr 2, przedstawił natomiast założenia II projektu przyrodniczo-ekologicznego obejmującego również zagadnienia regionalne, realizowanego w ramach programu "e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy uczeń". Zaprezentował stronę internetową projektu (http://dabrowy.zsp2.krotoszyn.net/), a także krótki film na ten temat.
Józef Kaczmarek, członek Towarzystwa, opowiedział o przyrodzie okolic Ustkowa, przedstawił też historię bocianów, które przylatywały w te strony.
Starosta Leszek Kulka stwierdził, iż cieszy się z możliwości wspierania tego typu inicjatyw. Podziękował nauczycielom i uczniom za promocję powiatu, doceniając jednocześnie współpracę międzypokoleniową.
J. Zdunek przedstawił pierwsze z wydawnictw TMiBZK - I tom monografii Krotoszyna "Przyroda, Człowiek, Gospodarka", a także zaprezentował najnowszą książkę "Zaplątało się w pamięci" J. Jarczyńskiej - Blandzi. Następnie przekazał po jednym egz. tej ostatniej pozycji prelegentom oraz dyrektorowi RCEE. 
Galeria > 

05.03.12

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki Joanny Jarczyńskiej - Blandzi "Zaplątało się w pamięci"Prezes TMiBZK Józef Zdunek powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Wicestarosta Krotoszyński Krzysztof Kaczmarek, przedstawiciel UM w Krotoszynie Jerzy Janicki, Dyrektor Biblioteki Ewa Bukowska, przedstawiciel "Rzeczy Krotoszyńskiej" Janusz Urbaniak oraz grupa mieszkanców Dobrzycy z Prezesem TMZD Kazimierzem Balcerem na czele. Szef Towarzystwa przedstawił pokrótce historię powstania najnowszego wydawnictwa stowarzyszenia. 
Następnie wnuk autorki, Witold Blandzi, przeczytał jeden z tekstów, który był znakomitym wstępem do pprezentacji jej spuścizny literackiej.  
Andrzej Blandzi, syn autorki, opowiedział zebranym o twórczości swojej matki, a także przybliżył jej życiorys. Zauważył, że gdyby książka została wydana 10 lat wcześniej, to wówczas byłby to swoisty rekord z uwagi na to, że J. Jarczyńska - Blandzi zadebiutowałaby w wieku 90 lat. 
Ze względu na żałobę narodową (w związku z katastrofą kolejową pod Szczekocinami) zrezygnowano z części artystycznej spotkania. Dwie uczennice z Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie zaprezentowały natomiast kilka wierszy autorki.
Krzysztof Kaczmarek w imieniu Starosty podziękował za kolejną bogatą publikację TMiBZK, życząc dalszych udanych przedsięwzięć wydawniczych. Galeria >

17.01.12

W Restauracji "Cristal" w Krotoszynie odbyło się noworoczne spotkanie członków Towarzystwa. Prezes Józef Zdunek złożył wszystkim życzenia noworoczne, a następnie wręczył legitymacje nowym członkom stowarzyszenia. Przedstawił ponadto sprawozdanie z działalności TMiBZK w ostatnim roku oraz plan pracy na obecny. Gościem honorowym spotkania był Burmistrz Krotoszyna, Julian Jokś, który również złożył życzenia. Następnie podzielił się refleksjami dotyczącymi rozmaitych problemów, z którymi boryka się samorząd. Odpowiedział także na szereg pytań członków Towarzystwa. Galeria >  


Rok 2011:


03.11.11

TMiBZK zorganizowało uroczystą promocję VII tomu "Krotoszyn i okolice". Zgromadzeni w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej obejrzeli na początku spotkania tradycyjny już występ młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie. Przygotowali podniosły, patriotyczny program z okazji listopadowego święta niepodległości. Nauczycielka prowadząca zespół, Barbara Suliga podkreśliła, że tego typu uroczystość to dla młodzieży prawdziwy zaszczyt i wyzwanie. Dzięki temu uczą się szacunku do własnej historii.
Prezes Józef Zdunek powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, przedstawiciel UM w Krotoszynie Irena Rękosiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Kaliszu, Tadeusz Krokos, jeden z autorów VII tomu "Kio" Hieronim Kroczyński z Kołobrzegu, członek honorowy Towarzystwa Bożena Kalinowska z Wrocławia oraz Dyrektor KBP Ewa Bukowska.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie po jednym egzemplarzu książki sponsorom, autorom tekstów oraz członkom komitetu redakcyjnego i korektorom. J. Zdunek podkreślił, że rola sponsorów jest olbrzymia - gdyby nie pomoc ze strony Starosty, Burmistrza oraz lokalnych przedsiębiorców ciężko byłoby wydać tego typu książkę. Dodał, że w przyszłym roku ukażą się dwie następne: VIII tom "Kio" oraz coś, czyli pewnego rodzaju niespodzianka. T. Krokos dziękując za zaproszenie przyznał, że na promocję przyjeżdża zawsze z wielką radością, szczególnie do tego budynku. Przypomniał pokrótce dzieje powstania obecnej siedziby biblioteki, która została zbudowana w czynie społecznym i służy obywatelom aż do dziś. Następnie przekazał na ręce prezesa TMiBZK najnowszy, XXXVI tom "Rocznika Kaliskiego".
Starosta Leszek Kulka pogratulował Prezesowi kolejnego tomu "Kio". Podziękował też za pasję, za umiejętność dokumentowania ludzi i zdarzeńGaleria >

11.06.11

TMiBZK wzięło udział w imprezie zorganizowanej z okazji przyjazdu do Krotoszyna pociągu turystycznego "Ziemianin" z lokomotywą parową na czele. Członkowie Towarzystwa opowiadali o najważniejszych momentach w dziejach krotoszyńskiej kolei. Czynne było również specjalne stoisko, przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, na którym zaprezentowane zostały wydawnictwa TMiBZK. Galeria >

25.05.11

Odbyło się Walne Zebranie TMiBZK zatwierdzające bilans oraz rachunek zysków i strat. Prezes  Józef Zdunek przedstawił ponadto najbliższe plany Towarzystwa (m.in. wycieczka do Śmiełowa, wydanie VII tomu "Krotoszyn i okolice", promocja wydawnictw TMiBZK podczas przyjazdu pociągu turystycznego "Ziemianin" 11.06. br.). Dyskutowano również nad profilem działalności stowarzyszenia. Galeria >

15.04.11

Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej zorganizowało uroczystą promocję nowego wydawnictwa TMiBZK "Pamiętnik..." J. F. Kierzkowskiego. W spotkaniu uczestniczył dr Rafał Witkowski, pracownik naukowy UAM, który przygotował książkę do druku. Przedstawił życiorys autora pamiętnika, opowiedział również o problemach językowych, z którymi musiał się zmierzyć podczas opracowywania tego dzieła. Prezes Józef Zdunek podziękował sponsorom za wsparcie, dodał, że jeszcze w tym roku  ukaże się kolejne wydawnictwo TMiBZK (VII tom "Kio"). Galeria >