Logo TMiBZK

Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej powstało w 1993 r. z inicjatywy dr Dionizego Kosińskiego, w celu upowszechniania wiedzy o Ziemi Krotoszyńskiej (rozumianej historycznie) oraz popierania badań naukowych dotyczących tego terenu. W zakres działalności Towarzystwa wchodzi także popularyzacja wyników tych badań oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Te cele realizowane są m. in. poprzez wydawnictwa i publikacje, a także organizację sesji popularno-naukowych i innych ciekawych spotkań. 

Członkowie Honorowi TMiBZK: mgr Bożena Kalinowska, prof. dr hab. Gerwazy Świderski, mgr inż. Mikołaj Ilnicki, mgr Leszek Kulka, mgr inż. Julian Jokś, dr Józef Zdunek, mgr Stefan Konieczny, Stanisław Szpoper.