Logo TMiBZK

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej powstało w 1993 r. z inicjatywy dr. Dionizego Kosińskiego w celu upowszechniania wiedzy o Ziemi Krotoszyńskiej (rozumianej historycznie) oraz popierania badań naukowych dotyczących tego terenu. W zakres działalności Towarzystwa wchodzi także popularyzacja wyników tych badań oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Te cele realizowane są m. in. poprzez wydawnictwa i publikacje, a także organizację sesji popularno-naukowych i innych ciekawych spotkań. 

Członkowie Honorowi TMiBZK: mgr Ewa Bukowska, mgr inż. Mikołaj Ilnicki, Jerzy Janicki, mgr inż. Julian Jokś, mgr Stefan Konieczny, mgr Leszek Kulka, dr Józef Zdunek.