Słownik biograficzny PW  

Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach (2020)

W pracy pod redakcją Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka i Michała Pietrowskiego znalazło się 441 biogramów powstańców. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu jednostek samorządowych z powiatu krotoszyńskiego.

format 14 x 25, okładka twarda, str. 344

Zdunek V  

Józef Zdunek

Dotykanie nadziei (2020)

Piąty tom poezji byłego prezesa TMiBZK, badacza i regionalisty, byłego redaktora naczelnego cyklu "Krotoszyn i okolice", dr. Józefa Zdunka. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Krotoszynie.

format 14 x 21, okładka twarda, str. 102

wartość: 10 zł

Kio XV  

Krotoszyn i okolice t. XV (2019)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: "Krotoszyn i okolice" w l. 2014-19; Delegaci z dawnych powiatów krotoszyńskiego i koźmińskiego oraz Sulmierzyc na Polski Sejm Dzielnicowy (1918); Powstanie Wielkopolskie 1918-19, przyczyny - przebieg - skutki; Mieszkańcy Sulmierzyc w Powstaniu Wielkopolskim; Piotr Zieleziński, powstaniec wielkopolski, okoliczności śmierci; Pozostali na zawsze na obcej ziemi (1914-18); Księstwo Krotoszyńskie pod rządami rodu Thurn und Taxis; Narodowa Demokracja w Krotoszynie w okresie międzywojennym; Trakty pocztowe i poczty w powiecie krotoszyńskim do 1851 r.; Agendy parafii Smolice i Starygród. Analiza porównawcza; Pamiętnik-Dziennik Szczęsnego Chełkowskiego z Dzierżanowa; Nekropolia ewangelicka w Krotoszynie od 1815 do 1945 r.; Działalność Muzeum Regionalnego w Krotoszynie w l. 2014-18; Kalendarium krotoszyńskie 2018 r.;

Biografie: Jan Barczyński (1895-1974); Jan Szydlak (1899-1979); Ignacy Poczta (1902-1958); Władysław Stańczyk (1904-1995).

format 17 x 24, okładka miękka, str. 336

wartość: 20 

Pś  

Antoni A. Korsak

Krotoszyński pociąg śmierci 1939 (2019)

Książka wydana w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Opisuje tragiczną historię nalotu lotnictwa niemieckiego w Kole na pociąg ewakuacyjny i dalsze losy jego pasażerów. Zawiera także opis działań samorządów miasta Koła i Krotoszyna na rzecz upamiętnienia ofiar ataku.  Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz darczyńców.

format 16.5 x 24, okładka miękka, str. 84

 

Labirynt  

Józef Zdunek

Labirynt (2018)

Czwarty tom poezji wieloletniego prezesa TMiBZK, badacza i regionalisty, redaktora naczelnego cyklu "Krotoszyn i okolice", dra Józefa Zdunka. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

format 14 x 21, okładka twarda, str. 100

wartość: 10 zł

Kio XIV  

Krotoszyn i okolice t. XIV (2018)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Ewangelicy w Krotoszynie; BBWR w powiecie krot. 1928-35; Kształtowanie się władzy ludowej i dzialalność kulturalno - oświatowa w Sulmierzycach w l. 1945-75; Śmierć w płomieniach (Przyczynek do dziejów 56. PPW); Działność TMiBZK w l. 2013-17; Kalendarium krot. r. 2017.

Biografie: Prof. Edward Potkowski; Wojciech Jan Tyczyński (1892-1959); Ksiądz Leonard Sprenger (1838-1895); Kapitan Antoni Dąbrowski (1899-1979); Stanisław Płaczek (1891-1938); Czesław Karaśkiewicz (1890-1968); Wojenne losy Henryka Szymury (1909-1989); Ksiądz Alfons Ptak (1913-1987); Praca i dzialalność konspiracyjna Henryka Przybyły (1913-1962); Tadeusz Każmierczak (1931-2006)

format 17 x 24, okładka miękka, str. 285

wartość: 20 

Kio XIII  

Krotoszyn i okolice t. XIII (2017)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Zabytki sfragistyczne w zbiorach Muzeum Reg. w Krot.; Mieszkańcy Rozdrażewa w XVII w.; Koło Śpiewacze "Cecylia" w Sulmierzycach 1892-2016; O działalności Tow. Gimnastycznego "Sokół" w Kobylinie w l. 1920-39; Dzieje pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Krot.; Urodzona w Krot. niemiecka lotniczka pochodzenia żydowskiego; Niemieckie plany przebudowy Krotoszyna z 1941 r.; Krzyż na Parcelkach; Przyjaźń i współpraca miast Krotoszyn - Mejszagoła na tle dziejów Polski i Litwy; PTTK Koło Pracowników Oświaty i Wychowania w Krot. w l. 1984-2016; Kalendarium krotoszyńskie r. 2016.

Biografie: Ignacy Kaźmierczak z Orpiszewa (1900-1981); Ireneusz Herdach (1914-1996); Zenon Świderski (1922-2017).

format 17 x 24, okładka miękka, str. 312

wartość: 20 

Wątpienia  

Józef Zdunek

Wątpienia (2017)

Trzeci tom poezji wieloletniego prezesa TMiBZK, badacza i regionalisty, redaktora naczelnego cyklu "Krotoszyn i okolice", Józefa Zdunka. Książka powstała dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

format 14 x 21, okładka twarda, str. 102

wartość: 10 zł

Kio XII  

Krotoszyn i okolice t. XII (2016)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Krotoszyn i jego dziedzice w dobie najazdów szwedzkich w XVII i XVIII w.; Szkoły powszechne w Krotoszynie i powiecie krotoszyńskim 1919-39; Szkoła Podstawowa w Jasnym Polu w l. 1933-73; Smolice i ich właściciele. Hrabina von Zieten...; Z kart historii Bractwa Kurkowego w Sulmierzycach 1758-1939; Prace wykonywane dawniej przez człowieka, a obecnie zastąpione pracą kombajnu zbożowego; Batalion nadwyżek 56. PP - skierowany do Ośrodka Zapasowego 25. Dywizji Piechoty; Założenia planu ogólnego zabudowy Krotoszyna z 1934 r.; Kościół św. Izydora w Biadkach. Współczesny styl zakopiański w Wielkopolsce?; 70 lat Ludowych Zespołych Sportowych w powiecie krotoszyńskim.; 10 lat działalności Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna; Kalendarium krotoszyńskie roku 2015; 

Biografie: Bożena B. Kalinowska (1923-2015); Kazimierz Kosiarski (1916-1994); Lech Podciechowski (1950-2015).

format 17 x 24, okładka miękka, str. 298

wartość: 20 zł

Konspiracja antykomunistyczna...  

Daniel Szczepaniak

Konspiracja antykomunistyczna w powiecie krotoszyńskim w latach 1945-1956 (2016)

Wydana we współpracy z Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie pozycja, która całościowo ujmuje temat powojennej konspiracji w regionie krotoszyńskim. Książka jest jednym z działań, jakie podjęto dla upamiętnienia 70. rocznicy bitwy pod Benicami (29.05.1946 r.). Tego dnia oddział partyzancki lokalnego podziemia niepodległościowego pod dowództwem ppor. Z. Borostowskiego ps. "Bora" starł się z siłami komunistycznej bezpieki i Ludowego Wojska Polskiego. Było to jedno z największych starć Żołnierzy Wyklętych ze stalinowskim aparatem bezpieczeństwa w Wielkopolsce.

format 16.5 x 24, okładka miękka, str. 131

nakład wyczerpany

Światło i cienie  

Józef Zdunek

Światło i cienie (2016)

Kontynuacja debiutanckiego tomiku poezji ("Pożegnania nieustanne") wieloletniego prezesa TMiBZK, badacza i regionalisty, redaktora naczelnego cyklu "Krotoszyn i okolice", Józefa Zdunka. Książka powstała dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

format 14 x 21, okładka twarda, str. 113

wartość: 10 zł

 

Krotoszyn i okolice t. XI (2015)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Wierzbięta z Krotoszyna h. Łodzia...; Budżet Krotoszyna w okresie międzywojennym; Wręczenie chorągwi 56. Pułkowi Piechoty Wielkopolskiej dnia 22 września 1929 r.; Komisariat Straży Granicznej Krotoszyn 1928-1939; Burmistrzowie, przewodniczący Prezydium MRN, naczelnicy Krotoszyna; Zabytkowy cmentarz w Sulmierzycach;Drzwi z XVI w. w kościele w Rozdrażewie; Zwyczaje i obrzędy wielkanocne w Sulmierzycach dawniej i dziś; Rys historyczny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Orpiszewie;

Biografie: Julian Kapuściński (1895-1972); Adam Łata (1912-2000); Wojciech Wachowiak (1913-2001); Marian Gabriel Grobelny (1907-1944).

format 17 x 24, okładka miękka, str. 259
wartość: 20 zł

Kalendarium  

Piotr Mikołajczyk

Kalendarium historyczne Krotoszyna (2015)

Albumowe wydanie opisujące dzieje miasta od powstania po dzień dzisiejszy ujęte w formie kalendarium. Bogato ilustrowane, papier kredowy, okładka twarda, stron 124, format 30 x 21.

pozycja niedostępna

JZ Pn  

Józef Zdunek

Pożegnania nieustanne (2014)

Książka jest tomikiem poezji wieloletniego prezesa TMiBZK, badacza i regionalisty, redaktora naczelnego cyklu "Krotoszyn i okolice", Józefa Zdunka. Dzieło powstało dzięki wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

format 14 x 21, okładka twarda, str. 111

nakład wyczerpany

Kio X  

Krotoszyn i okolice t. X (2014)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: 10 tomów "Krotoszyna i okolic"; 15-lecie powiatu krotoszyńskiego; Cmentarzysko kurhanowe w Smoszewie; Palac Gałeckich w Krotoszynie; Kaszyńscy i Zarembowie z Sulmierzyc; Folwark w Rozdrażewie w XVII i XVIII w.; Kronika szkoły niemieckiej w Jasnym Polu z l. 1874-1928; Epizody chwaliszewskie Powstania Wlkp.; Małe seminarium Zakonu oo. Franciszkanów w Kobylinie w l. 1931-1939; Orpiszewskie burki ofiarą "piątej kolumny'; Zycie codzienne w czasie wojny w Sulmierzycach w l. 1939-1945; Usunięcie pomnika Powstańców Wielkopolskich w Rozdrażewie; Krotoszyński Klub Sportowy Astra ma 85 lat.
Biografie: Jan Biedowicz; Ks. prebendarz Paweł Kunze; Antoni Olejnik.

format 17 x 24, okładka miękka, str. 340
wartość: 20 zł

Pocztówki 2014'  

Pocztówki "Pociągi turystyczne w Krotoszynie" (2014)

Wydane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie z okazji przyjazdu do miasta pociągów turystycznych 5 lipca 2014 r. Kolekcjonerska edycja pocztówek zawiera zdjęcia parowozu serii Ol-49 oraz loga organizatorów imprezy towarzyszącej "Niezwykła kolej rzeczy".

format 10 x 15, papier karton, kolor czarno-biały

kio ixm  

Krotoszyn i okolice t. IX (2013)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Dramat krotoszyńskich rodzin ewakuowanych pociągiem. Wrzesień 1939 - wspomnienia; Obóz dla polskich dzieci w Kobylinie 1941-1943; Bitwa pod Baszkowem; Uciski poddanych domeny rozdrażewskiej przez dzierżawców w XVIII i XIX w.; Organy - instrument królewski w krotoszyńskich kościołach; Mundur żołnierza Armii Wlkp. 1919 r. z ostrowskiego okręgu wojskowego; Obóz Zjednoczenia Narodowego w powiecie krotoszyńskim 1937-1939; Amatorskie przedstawienia teatralne w Kobylinie; Dawne nazwy lasów i pól w Sulmierzycach; Działalność TMiBZK w l. 2009-2013.
Biografie: Rodzina płk. J. Budziszewskiego; F. Chełkowski; Ks. prof. O. Jaworski; Ks. S. Kinowski; W. Kozal; L. Piątek.

format 17 x 24, okładka miękka, str. 273
wartość: 20 zł

Pocztówki 2013'  

Pocztówki "Pociągi Ziemianin i Biskupianin w Krotoszynie" oraz "Pociąg Krasnal w Krotoszynie" (2013)

Wydane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie z okazji przyjazdu do miasta pociągów turystycznych. Kolekcjonerska edycja pocztówek zawiera zdjęcia parowozu serii Ol-49 oraz medalu z okazji XX-lecia TMiBZK, a także kościoła pw. śś. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie.

format 10 x 15, papier karton, kolor czarno-biały

 

 

Czesław Herba
Wspomnienia Sybiraka
(2012)

Książka zawiera wspomnienia autora opisujące jego przeżycia podczas zesłania na Syberię, gdzie trafił w 1940 r. (miał wówczas 10 lat). Opowiada także o powojennych losach i przyjeździe do Krotoszyna. Wydawnictwo zostało wzbogacone  rysunkami autora oraz wierszami Elżbiety Leopold z Koźmina Wlkp. poświęconym Polakom zesłanym na Sybir.

format 17 x 24, okładka miękka, str. 181

nakład wyczerpany

     
Kio, t. VIII  

Krotoszyn i okolice t. VIII (2012)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Ofiary wojen 1914-1920 z terenu USC Sulmierzyce; Bohaterskie krotoszynianki w okresie II w.św.; Książęta Czartoryscy z Doliny Orli i Baryczy; Inspektorzy szkolni w Krot. w l. 1938-1990; Krotoszyńskie piesze pielgrzymki na Jasną Górę w l. 1948-1973; "Solidarność" w Krot. 1980-1981; Początki NSZZ "Solidarność" w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego "PZL-Krotoszyn"; Noc generała, czyli 30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego; Krotoszyńskie ekslibrisy, ich właściciele i twórcy; Koło Unii Wielkopolan w Krot. (1994-2003); Projekt Edukacyjnej Ścieżki Przyrodniczej "Dąbrowy Krotoszyńskie".
Biografie: J. Budziszewski; Generał H. Cepa; S. Malagowski; R. Marciniak; F. Orlicki; Ks. K. Rosochowicz; J. Staszewski; Kmdr E. Sut.

format 17 x 24, okładka miękka, str. 311
wartość: 20 zł

     
Pocztówki TMiBZK (2012')  

Pocztówki "Pociąg Ziemianin w Krotoszynie" (2012)

Wydane z okazji przyjazdu do Krotoszyna pociągu turystycznego "Ziemianin" w 2011 r. i 2012 r. Kolekcjonerska edycja pocztówek zawiera zdjęcia parowozu serii Ol-49 (nr 7) oraz charakterystycznych zabytków Krotoszyna. 

format 10 x 15, papier karton, kolor czarno-biały
 

 

     
Zaplątało się w pamięci
 

Joanna Jarczyńska - Blandzi
Zaplątało się w pamięci (2012)

Zbiór wybranych wspomnień i wierszy J. Jarczyńskiej - Blandzi. To pierwsze książkowe wydanie literackiej spuścizny autorki, która twórczości poświęciła się mając ponad 70 lat. Utrwalała w niej swoje myśli, przeżycia i obserwacje. Wspomnienia dotyczą społeczności Krotoszyna i obejmują okres XX wieku - od zaboru niemieckiego do czasów współczesnych. Zawarte w książce wiersze pochodzą ze zbioru "Pisane dla wróbli".

format 17 x 24, okładka miękka, str. 246
wartość: 5 zł

     
 
Krotoszyn i okolice t. VII (2011)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka
 
Opracowania: Wokół lokacji Krotoszyna; Pamiątki patriotyczne czasu niewoli społeczności Sulmierzyc; Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie; Rembowscy i Zaborowscy, dziedzice Wyganowa w okresie zaborów; Geneza i organizacja Policji Państwowej w powiecie krotoszyńskim (1919-20); Wspomnienia dowódcy 769. Kolumny Sanitarnej Lazaretu Frontowego Armii "Poznań" (1939) i Lazaretu w Krotoszynie (1945); Uzupełnienie wykazu żołnierzy II wojny światowej z Orpiszewa.
Biografie: I. K. Chełkowski; F. Seydewitz; I. Goszczyński; Ks. M. Krug; dr M. Gładysz; J. K. Grobelny; Kapitan M. Smoliński.
format 17 x 24, okładka miękka, str. 271
wartość: 20 zł
     
 
Jakub Filip Kierzkowski
Pamiętnik urodzonego Jakuba Filipa Kierzkowskiego przydomku Krzywda kapitana wojska francuskiego kawalera Krzyża Legii Honorowej a na ostatku majora w wojsku polskim podczas rewolucji polskiej wybuchłej przeciwko Rosji dnia 29 listopada 1830 roku w Warszawie
(2011)
 
Wydany po raz pierwszy w Poznaniu nakładem i czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki w 1866 r., po raz drugi w Warszawie w 1903 r., a po raz trzeci - po 144 latach - dla pocieszenia serc i umysłów mieszkańców ziemi rodzinnej przyprawiony do druku, wstępem i przypisami opatrzony przez Rafała Witkowskiego w Poznaniu w 2011 r.
format 17 x 24, str. 150
wartość: 10 zł (oprawa miękka), 20 zł (oprawa twarda)
     
 
Krotoszyn i okolice t. VI (2010)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka
 
Opracowania: Losy wojenne J.F. Kierzkowskiego (1771-1862); 20 lat samorz. teryt. w Krot.; Komitet Obyw. w Krot. 1989-91; Wybory do Rady Miejskiej w Kr. w 1990 r.; Sulmierzyce - miasto królewskie w okresie staropolskim; II w. ś. w Sulmierzycach; Zabytkowe pomniki sulm. zniszczone przez Niemców w czasie II w. św.; Jeszcze o Rozdrażewie w czasie okupacji hitlerowskiej; Katyń symbolem zbrodni sowieckiego NKWD; Domena Orpiszewska w Księstwie Krot. w l. 1819-20; 40 lat Liceum Ekonomicznego w Krot.; Krotoszyńska Sodalicja Mariańska; Koźmińskie znaki pocztowe z lat 1817-1918; Krotoszyn w powiecie lwowskim.
Biografie: J.N. Budzyński; J. Hann; K. Szymoński; J.J. Kierzkowski; W. Janda; J. Matuszczak; S. Mikołajczyk; L. Reszelski; J. Samelczak; S. Świderski; A. Piszczek.
format 17 x 24, okładka miękka, str. 335
wartość: 20 zł
     
 
Krotoszyn i okolice t. V (2009)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

 

Opracowania: Powstańczy Lazaret Frontowy; Rozdrażew w czasie okupacji; Orpiszewianie - żołnierze WP w II w. sw.; II w. sw. w parafii starogrodzkiej; Działalność Straży Obywatelskiej w Orpiszewie; Tragiczny los żołnierzy "Cienia"; Egzekucja w Rynku; Społeczność Sulmierzyc czasu powstania wielkopolskiego; Tworzenie samorządu terytorialnego w Wielkopolsce od 1918 r.; Polski Biały Krzyż w II Rzeczypospolitej; Wybory do Rady Miejskiej Krot. w 1933 r.; Tow. Miłośn. Ziemi Sulmierzyckiej; Międzynarodowa współpraca Krot.; Działalność TMiBZK.
Biografie: T. Biela, W. Chełkowski h. Wczele, L. Czubak, F. Dzielicki, F. K. Jeliński, L. Kurzawski, K. Lamperski, S. Małecki, W. Miedziński, S. Przybylski, B. Nawrocka - Fuchs, W. Sędłak, S. Świderski, P. Teodorczyk.

format 17 x 24, okładka miękka, str. 292
wartość: 20 zł
     
 
Krotoszyn i okolice t. IV (2008)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Kilka refleksji na temat Powstania Wlkp. 1918-19; Wyzwolenie Kobylina spod zaboru; Uczestnicy Powstania Wlkp. z parafii starogrodzkiej oraz z Orpiszewa i Roszek; Historia Krot. Spółdzielni Mieszkaniowej; Krotoszyńskie znaki pocztowe z lat 1817-1920; Pomnik Mickiewiczowski w Sędziszewie; Wybory do Rady Miejskiej Krotoszyna w 1929 r.; Niektóre nieścisłości w publikacjach dot. dziejów Rozdrażewa; Suplement do zarysu historii krotoszyńskiego węzła kolejowego.
Biografie: F. Bazaczyk; J. W. Bolewski; J. ze Snadnych Bujakiewicz; A. Bukolt; P. Chmielarz; E. Dudkówna; I. Gajowczyk; S. Jarczewski; F. Snadny; W. Teodorczyk; B. Voelkel.

format 17 x 24, okładka miękka, str. 254
wartość: 20 zł

     
 
Krotoszyn i okolice t. III (2007)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka
 
Opracowania: Z kart historii WSM do r. 1976 (cz. 2); Kościół pw. św. Wojciecha w Kobiernie; Przesyłki krotoszyńskie w okresie Księstwa Warszawskiego; Krzyż, słup i kapliczki przydrożne w Kuklinowie; Zarys historii krotoszyńskiego węzła kolejowego; Wybory do Rady Miejskiej Krotoszyna w 1925 r.; Krotoszyńskie harcerstwo w czasie II w. sw.; W okupowanym Orpiszewie;
Biografie: Antoni Antczak; Kornel, Jan i Jan Antoni Czochralscy; Stefan Kukiełczyński; Alojzy Piszczek; Ks. Jan Rejewski; Zuzanna Zmitrowicz;
Ponadto: Gawędy "Przy samowarze" T. Rotta-Żebrowskiego;
 
format 17 x 24, okładka miękka, str. 280
wartość: 20 zł
     
 
Krotoszyn i okolice t. II (2006)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Powstanie Wielkopolskie; Cenzura pocztowa w okresie Powst. Wielkopolskiego; Poczty w powiecie krot. do roku 1920; Wybory do Rady Miejskiej Krot. w 1921 r.; Kształtowanie się władz miejskich Krot. w 1945 r.; Z kart historii WSM do r. 1976 (cz. 1); Szkoła i Liceum Drogistowskie w Krot.; Seminarium Nauczycielskie przy ul. Zdunowskiej 83 w l. 1908-2006; Kalendarium Szkoły Podst. w Biadkach 1806-2006; Historia sekcji zapaśniczej w Sulmierzycach w l. 1956-70;
Biografie: Eugeniusz Kalinowski; Antoni Marzyński; Franciszek Dwornik; Henryk Jankowski; Teotyn Rott-Żebrowski (sprostowanie i uzupełnienie);
Ponadto: Gawędy "Przy samowarze" T. Rotta-Żebrowskiego;

format 17 x 24, okładka miękka, str. 302
nakład wyczerpany

     
 
Józef Zdunek
Orpiszew 1279-2005
Monografia wsi
(2006)
 
Szczegółowa monografia jednej z większych miejscowości w gminie Krotoszyn. Zawiera szereg map, rycin i zdjęć.
 
format 17 x 24, okładka miękka, str. 309
nakład wyczerpany
     
 
Krotoszyn i okolice t. I (2005)
opracowania i materiały źródłowe
praca zbiorowa pod red. J. Zdunka

Opracowania: Dionizy Kosiński (1938-2003); Archeologiczne ślady osadnictwa w rejonie Orpiszewa; Wybory do Rady Miejskiej Krotoszyna w 1919 r.; Historia Zakładów Przemysłu Drzewnego w Krotoszynie do r. 1971; Wychowanie w kulturze w L.O. w Krotoszynie w l. 1980-2000; Formy ochrony przyrody w powiecie krotoszyńskim; Rys historyczny Oddziału PTTK w Krotoszynie; K.S. Astra "piłką opisany";
Biografie: Teotyn Rott-Żebrowski; Stanisław Nabzdyk, Józef Młynarz, Wincenty Strzyżewski, Berthold Goldschmidt i Simon Eppenstein;

 
format 17 x 24, okładka miękka, str. 267
nakład wyczerpany
     
 
Bar Loebel Monasch 1801-1879
Lebenserinnerungen Memoirs
Pamiętnik
(2004)
Wydanie krytyczne oryginału niemieckiego, wstęp i opracowanie - Rafał Witkowski

Książka składa się z kilku części - mamy tutaj zarys historii gminy żydowskiej w Krotoszynie oraz drukarni Bar Loebel Monascha. Ponadto oryginał pamiętnika Monascha (w edycji krytycznej) uzupełniony został pełnym angielskim przekładem autorstwa Petera Fraenkela (przygotowanym do druku przez R. Witkowskiego) oraz jego polskim tłumaczeniem. Oprócz tego w publikacji zamieszczono szereg aneksów, m. in. spis książek drukowanych w zakładzie Monascha, a także zdjęć i reprodukcji.
format 17 x 24, str. 362
wartość: 28 zł (oprawa miękka), 35 zł (oprawa twarda)
     
 
Marian Kusza
Dzieje Gimnazjum Krotoszyńskiego 1836-1946
(2000)

Wspólna publikacja TMiBZK oraz Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Jest to praca magisterska M. Kuszy, obroniona na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego w 1946 r. Zachowano jej oryginalną formę, dodając jedynie datę w tytule. Ponadto uzupełniono ją ilustracjami i indeksem osób.
format 17 x 24, okładka twarda, str. 182
nakład wyczerpany
     
 
Krotoszyn
Tom II: Historia
(1996)
Praca zbiorowa pod red. Dionizego Kosińskiego
Redaktor tomu: Ryszard Marciniak

Monografia Krotoszyna wydana wspólnie z Radą Miejską Krotoszyna. Praca posiada charakter naukowy, prezentując wyniki badań nad dziejami miasta. Zawiera szereg map, rycin i zdjęć.
format 16 x 23, okładka twarda, str. 420
nakład wyczerpany
     
 

Krotoszyn
Tom I: Przyroda, Człowiek, Gospodarka
(1995)
Praca zbiorowa pod red. Dionizego Kosińskiego
Redaktor tomu: Jerzy J. Parysek

 
Monografia Krotoszyna wydana wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Krotoszyn. Praca posiada charakter naukowy, prezentując wyniki rzetelnej analizy środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego. Zawiera szereg map, rycin i zdjęć.
 
format 16 x 23, okładka twarda, str. 285
wartość: 5 zł
     

Wydawnictwa TMiBZK

można nabyć:

 
  • drogą wysyłkową, zamawiając za pomocą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście, dzwoniąc uprzednio pod nr tel. 514 312 848